Bliżej Rzymu niż Bizancjum

Wpisy

 • wtorek, 06 marca 2018
  • Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami!

   Mimo przyrodzonej cesarzowi łagodności, częstokroć porównuje się go do rzeźnika, który poprzez swoje chore ambicje i żądze podboju wyludnił całą francuską ziemię. Pokutuje tu zwłaszcza stwierdzenie skądinąd wybitnego radzieckiego historyka Tarle, który wspomniał w jednej z prac o wyludnionych francuskich wsiach za rządów Napoleona, ponieważ mężczyźni zginęli na polach bitew napoleońskiej epopei. Inny, obecnie żyjący wielki rosyjski znawca Napoleona, profesor Oleg Sokołow, skwitował owe enuncjacje swego rodaka, iż stalinowskie kołchozy pomyliły się jemu z francuską wsią. Jeżeli przytoczymy najnowsze ustalenia historyków (Sokołow, Lentz) to możemy założyć, że w latach 1800-1815 przez szeregi Wielkiej Armii samych Francuzów przewinęło się około 1,8 mln. Francja liczyła wówczas około 28 milionów ludzi (roczny przyrost naturalny to ok. 936 tys.), czyli pod broń powołano mniej więcej 6 % obywateli. W ciągu piętnastu lat zginęło około 800 tysięcy samych Francuzów, co przekłada się na średni roczny ubytek w postaci 60 tys. (0,2 % ludności kraju). Dla porównania w trakcie I wojny światowej 40 milionowa Francja wystawiła pod broń 8 milionów żołnierzy, czyli 20 % swojej populacji, a utraciła prawie 10,5 % swoich obywateli (Oleg Sokołow, Armia Napoleona, 2014, str. 47-56).

               Jeśli nie dorabia się Napoleonowi łatki rzeźnika to szafuje się porównaniami z Hitlerem, tudzież Stalinem oraz innymi krwawymi tyranami minionych stuleci. Pamiętam francuski film Brygady Tygrysa z 2006 roku, gdzie rosyjska arystokratka podczas rozmowy z francuskim komisarzem policji przyrównuje Iwana Groźnego do Napoleona. Nie ma sensu zestawiać działalności opryczniny z działalnością napoleońskiej tajnej policji. Trzeba przyznać, że za rządów Napoleona przeciwników politycznych wsadzano do więzień, czasami bez wyroku sądu. Przyjmuje się, że reżim napoleoński więził około 2500 ludzi, co jest liczbą śmiesznie małą jeśli porównamy ją z setkami tysięcy aresztowanych w czasie terroru Rewolucji Francuskiej. Sam Napoleon zanim koronował się na cesarza przeprowadził plebiscyt, gdyż nie chciał przybrać cesarskiej purpury wbrew narodowi. W plebiscycie wzięło udział około 40% uprawnionych do głosowania i 8 572 329 Francuzów (oczywiście głosowali tylko mężczyźni) zgodziło się na powołanie do życia instytucji cesarstwa. Już ten sam fakt zbija wszelkie idiotyczne oskarżenia wobec Bonapartego, iż był tyranem. Jak sam powiedział:

    

   Moją polityką jest rządzić ludźmi tak, jak sobie tego życzy większość. Jest to, moim zdaniem, właściwy sposób uznawania suwerenności ludu.

    

               Warto tutaj się na chwilę zatrzymać i zadać sobie pytanie, na czym polegał fenomen władzy Napoleona. Trzeba z całą mocą podkreślić, że sam Korsykanin był dzieckiem rewolucji francuskiej. A sama rewolucja francuska, pomijając milczeniem jej bezprzykładny terror, była masowym ruchem społecznym wywołanym przez rosnącą w siłę burżuazję. Potężniejące w siłę ekonomiczną mieszczaństwo, wsparte przez rodzącą się ideologię liberalno-wolnomularską zniszczyło stary porządek (ancien regime) opierający się na sojuszu szlachty (świeckiej i duchownej) z władzą królewską, legitymizowany przez teologię katolicką. Napoleon wiedział, że zmiany społeczne zaszły tak daleko, iż nie ma już możliwości sprawowania władzy monarszej we Francji z Bożej Łaski, gdyż zlaicyzowane społeczeństwo francuskie nie zaakceptowałoby takiego rozwiązania. Ludwik XVI nakładając w przypływie trwogi na swoje skronie czerwoną czapkę frygijską będącą symbolem rewolucji starł tym samym święty olejek namaszczający go jako Wikariusza Boga. Sacrum zostało podeptane i od tego nie było już odwrotu. Społeczeństwo liberalno-mieszczańskie wierzyło już tylko w swoją wolną wolę w kształtowaniu polityki państwa i odrzuciło religię na rzecz politycznego ateizmu. Co więcej, rewolucja stworzyła świadomość polityczną i narodową wśród chłopstwa i mieszczaństwa. Dało to rewolucyjnej Francji siłę do odparcia agresji ze strony sąsiadów.

               Kiedy Cesarstwo Francuskie pokonało w 1806 roku Prusy pod Jeną, zdaniem niektórych badaczy nastąpiło wówczas symboliczne zwycięstwo porządku liberalno-demokratycznego nad monarchistyczną Europą. Rozpoczął się wówczas pochód nowoczesnego ładu politycznego przejawiającego się silnym i kompetentnym państwem, podporządkowaniu się państwa rządom prawa oraz odpowiedzialności rządu przed ogółem obywateli (Francis Fukuyama, Historia ładu politycznego, 2012, str. 467).

    

               Napoleon koronując się na cesarza Francuzów wpisał się całkowicie w spuściznę rewolucyjną. Jednakże mądrość cesarza przejawiła się tym, że pomimo laicyzacji życia państwowego, wyhamował bezprzykładne zwalczania religii. Jak sam  przyznał:

    

   Ze wszystkich religii katolicyzm jest tą, która najbardziej pasuje do ustroju demokratycznego, gdyż skutecznie umacnia prawa i najlepiej wyjaśnia jego zasady [...] Największym republikaninem był Chrystus.

   Religia chrześcijańska jest religią społeczeństwa cywilizowanego. Ona podnosi człowieka, głosząc wyższość ducha nad materią. Nie szanować tej religii, to znaczy być pozbawionym zdrowych pojęć moralnych i oddawać się libertynizmowi myślowemu, który niesie dezorganizację społeczeństwa.

              

               Nie trzeba komentować tych słów. Napoleon zrozumiał jak ważna jest otoczka duchowa w życiu publicznym przekładająca się na wzrost etyki w stosunkach społecznych i do jakiego wynaturzenia może doprowadzić tworzenie społeczeństwa konsumpcyjnego. Warto przypomnieć sobie te myśli cesarza zwłaszcza w dzisiejszych czasach.

               Mimo, że Napoleon został pokonany przez siły europejskiej reakcji, czyli państw kierowanych przez swoje elity polityczne hołdujące anciem regime, nie można było zatrzymać przemian społecznych przyspieszonych przez Rewolucję Francuską. Święte Przymierze tylko opóźniło nieco te przemiany, które zaczęły przejawiać się w budzeniu się świadomości narodowej na kontynencie europejskim. Jak zauważył francuski konserwatysta de Maistre, Ludwik XVIII nie wstąpił po upadku Napoleona na tron Burbonów. Wstąpił tylko na tron Bonapartego. Pod przykrywką Restauracji utrzymały się u władzy bonapartystowskie elity polityczne, administracyjne i społeczne, a cenzus urodzenia został zastąpiony przez cenzus majątkowy, co potem zaowocowało powstaniem pierwszej monarchii burżuazyjnej Ludwika Filipa (Adam Wielomski, Filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu, 2013, str. 289-306).

               Mit Napoleona Bonaparte stał się pożywką dla rewolucjonistów całego globu. Albowiem, prócz Europy Simon Bolivar czynił krwawą łaźnię Hiszpanom w Ameryce, nurzając się oparach napoleońskiej legendy. Kajdany Świętego Przymierza miały być znienawidzone przez liberałów, którzy w sercach nosili idee liberalnej, napoleońskiej monarchii. Mniejsza, czy nie był to obraz fałszywy, czy też Napoleon tak naprawdę pragnął stworzyć jedne paneuropejskie państwo przezwyciężając lokalne partykularyzmy. Prawdą natomiast jest, że romantyczni poeci przepojeni ideą wolności i samostanowienia narodów pokochali cesarza, czemu dali wyraz w swojej twórczości.

   Mickiewicz: Życie Napoleona to nieziemska epopeja naszego wieku.

   Puszkin: Niech piętno hańby dotknie tych, co mu urągają. Chwała mu! Jego testament to wolność świata!

   Goethe: Jest on istnym streszczeniem świata a jego życie to życie półboga. Blask, który go otaczał, nie przygasł ani na chwilę.

   Byron: Łotr Wellington jest szczenięciem fortuny [...]. Nigdy zwycięstwo nie było tak zmarnowane, jak na tę jałową glebę, tę kupę gnoju tyranii, z której nic poza jajami żmii się nie wylęgnie.

    

    

   DSC_03121

   Napoleon I jako cesarz Francuzów pędzla Gérarda. Obraz autor bloga sfotografował w Deutsches Historisches Museum w Berlinie.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   wtorek, 06 marca 2018 14:24
  • Code Civil des Français. Niech żyje Napoleon!

   O Napoleonie napisano dużo, bardzo dużo. Jeśli zliczymy wszystkie opracowania, dysertacje, książki popularnonaukowe, artykuły w gazetach, które ukazały się o wielkim Korsykaninie poprzez dwa stulecia, to jestem przekonany, że liczba ta przekroczyłaby setki tysięcy. W samej Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w latach 1801-1803 znajdowało się 1795 pozycji traktujących o Pierwszym Konsulu, który miał potem zostać cesarzem. I co najciekawsze są to pozycje wyrażające się o Napoleonie w sposób nad wyraz pochlebny, co może zdziwić, bo wszakże Rosja i Francja złączyły się potem w śmiertelnych zapasach. Korsykanina w carskich dokumentach określano: ów energiczny geniusz; czułe i życzliwe ludziom serce z wstrzemięźliwością, umiłowaniem chwały i odwagą zwycięzcy.

   Nikołaj Karamzin, ojciec rosyjskiej historiografii stworzył swym piórem sugestywny opis Napoleona:

   Czyż można bowiem za pomocą pędzla albo dłuta wyrazić ogień płonący w jego oczach albo przyjemny wyraz jego ust (Oleg Sokołow, Napoleon, Aleksander i Europa 1806-1812, 2016, str. 26-27).

               Coś było w jego oczach i spojrzeniu, co uwodziło i przyciągało. Przyciągało i  pociągało kobiety, a charyzma i dotyk Korsykanina działały jak afrodyzjak na ówczesne mieszczki i damy.  Księżna d’Abrantes miała zachwycić się jego dłońmi: z których największa kokietka byłaby dumna i których skóra, biała i gładka, osłaniała stalowe mięśnie.

   Napoleon potrafił uwodzić nawet niechętne mu niewiasty. Luiza, królowa Prus, nienawidząca tego strojącego się w purpurę parweniusza, po spotkaniu z nim miała przyznać:

    

   Głowa jego ma piękny kształt, a rysy świadczą o wybitnej inteligencji. Przypomina cezara rzymskiego. Kiedy się uśmiecha, w kącikach ust pojawia mu się rys dobroci.

              

               Skupiając się jeszcze przez chwilę na wyglądzie cesarza warto zwrócić uwagę, wbrew utartym poglądom, że był dość wysoki jak na swoje czasy, ponieważ mierzył 169 cm. Wszelkie bajania o jego niewielkim wzroście trzeba odłożyć na bok jako kalumnie.  Typowy francuski woltyżer (żołnierz lekkiej piechoty) mierzył wówczas około 160 cm. Złośliwości stwierdzające, że cesarz był niskiego wzrostu brały się stąd, gdyż nad wyraz często oglądano go w otoczeniu gwardzistów. Jeśli gwardzistami byli  grenadierzy gwardii mierzący co najmniej 180 cm, to rzeczywiście Bonaparte był od nich niższy. A dodajmy, że gwardziści chodzili w bermycach, które to nakrycia głowy samo przez się czyniły ich wyższymi wobec cesarza noszącego charakterystyczny bikorn.

    

               Niewątpliwie Napoleon nie był taki niski wzrostem jak zwykli go oczerniać adwersarze. Iż cesarz był wielki duchem, temu chyba nikt nie zaprzeczy. Ale Napoleon był również wielki intelektem. Nie dziwi to, gdyż był oficerem artylerii, elity ówczesnych sił zbrojnych. Rasowy oficer musiał mieć umysł ścisły i zdolności matematyczne. Jeden z historyków nazwał Bonapartego przywódcą państwa matematyków. On sam, zwiedzając Piramidę Cheopsa miał podziwiać ogrom budowli i popaść z zadumę. Towarzyszącemu mu uczonemu  oznajmił, że z bloków kamiennych użytych do jej budowy można byłoby znieść wokół Francji mur wysoki na trzy metry i szerokości jednego metra (Paul Strathern, Napoleon w Egipcie, 2009, str. 171).

   Korsykanin był pełen szacunku dla nauki i zawsze cenił chwilę, kiedy został przyjęty do sekcji mechaniki Akademii Francuskiej. Cenił także uczonych, a jak tylko dotarł do Torunia od razu zażyczył sobie odwiedzić dom Kopernika. Zostawszy władcą Francuzów miał powiedzieć: Nauka i szkolnictwo wyższe są dla mnie najwartościowszymi atrybutami Cesarstwa.

   Sam pobierał edukację w Królewskim Kolegium Militarnym w Brienne-le-Chateau, w Akademii Wojskowej w Paryżu i szkole oficerskiej artylerii w Auxonne. Zbiór pism Napoleona dotyczący rozważań na temat dzieł fortyfikacyjnych zachował się przeszło w 50 tomach, gdzie była mowa o idei twierdzy otoczonej fortami (obozu warownego), która to koncepcja weszła w życie pod koniec XIX wieku. Umysł cesarza był szeroki i otwarty. Zadziwia pewna wygłoszona przezeń uwaga, jakby zwiastująca przewrót darwinowski:

    

   Skonstatowawszy na polowaniu jak podobne ludzkim są wnętrzności zwierząt, zrozumiałem, że człowiek to tylko wyżej rozwinięty organizm w łańcuchu, którego pierwszym ogniwem jest roślina.

    

               Największym jednak intelektualnym wkładem cesarza był kodeks. Jak sam miał przyznać:

    

   Moja sława nie polega na tym, że wygrałem 40 bitew; Waterloo wymazało wspomnienie tych zwycięstw, ale nie wymaże tego, co żyć wiecznie będzie - mojego kodeksu cywilnego.

    

   Warto poświęcić kodeksowi Napoleona nieco uwagi.

   Albowiem, w chwili wybuchu Wielkiej Rewolucji we Francji obowiązywało około 360 odmiennych zbiorów praw, co stanowiło mieszaninę lokalnych praw zwyczajowych, feudalnych, kanonicznych, tudzież prawodawstwa rzymskiego. Owa różnorodność prawna dezorganizująca życie społeczne i gospodarcze państwa była jedną z przyczyn wybuchu samej rewolucji. Do ujednolicenia przepisów została powołana komisja prawnicza Rady Stanu, w 1800 roku, w której zasiedli ówcześni wybitni prawnicy: Tronchet, Portalis, Bigot de Préameneu, Maleville. Prace trwały do 1804 roku a nadzorował je sam cesarz. Code Civil des Français ogłoszony został 21 marca 1804 roku. Po 1852 roku powszechnie zaczęto określać go mianem Kodeksu Napoleona.  

   Kodeks Napoleona liczył 2281 artykułów i składał się z trzech ksiąg obejmujących przepisy dotyczące osób fizycznych (art. 7-515), prawa rzeczowego  (art. 516-710) oraz prawa spadkowego, małżeńskiego i majątkowego (art. 711-2281). Sam kodeks przede wszystkim znosił feudalne uprawnienia i przywileje arystokracji. Podkreślał wolność osobistą jednostki, równość wszystkich wobec prawa, nienaruszalność własności prywatnej, swobodę umów, wolność wyznania i pracy. Trzeba podkreślić, że kodeks utrwalał także rewolucyjne zdobycze burżuazji. Ograniczał możliwość dziedziczenia całości majątku przez najstarszego syna, aby nie dopuścić do akumulacji majątku w łonie jednej rodziny, co mogło w przyszłości przełożyć się na powstanie potężnych rodów nowobogackiej arystokracji mogących mieć wpływ na politykę państwa. Code Civil wprowadzał też silną władzę ojcowską i mężowską, co w zamyśle prawodawcy miało stanowić zgodną z interesem państwa ochronę rodziny. Ponadto powodował laicyzację państwa wbrew wcześniejszej feudalnej monarchii. Odbierał władzę kościołowi pozbawiając akt małżeństwa wymiaru sakralnego oraz wprowadził możliwość orzekania cywilnych rozwodów (Natalia Bujniewicz, http://napoleon.org.pl/index.php/artykuly-historyczne).

    

   Gwoli ciekawości, Kodeks Napoleona stosowany jest także w III RP. Powołał się na niego prezydent Łodzi wobec działki, do której Skarb Państwa nie posiadał żadnego dokumentu poświadczającego nabycie nieruchomości. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 27 czerwca 2013 roku przyznał rację prezydentowi Łodzi uznając, że przepis art. 713 KN (Dobra nie mające właściciela należą do państwa) może być podstawą orzeczeń sądowych, albowiem ów przepis zgadza się z wykładnią przepisów z dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

   (http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-kodeks-napoleona-nadal-w-polsce-dziala; Sygn. akt III CZP 29/13 ).

               Tytaniczna praca wykonana przy kodyfikacji praw jest najlepszym exemplum jak Napoleon traktował swoje obowiązki, jako Pierwszy Konsul, czy później jako cesarz. Do legendy przeszły liczne połajanki Napoleona wobec zasypiających ze zmęczenia ministrów podczas nocnych obrad. Śpiącego ministra budził cesarski kopniak w krzesło z przypomnieniem, że pobiera pensje za swoją pracę. Sam Napoleon potrafił pracować bez wytchnienia kilka dni bez snu, co jest świadectwem jego charakteru. Jako władca postanowił, że godłem cesarstwa będzie pszczoła, symbol pracowitości.

               Jednakże Napoleon Bonaparte miał również, o czym się zapomina, bardzo wrażliwą duszę. Ba, próbował za młodu nawet swych sił na polu literatury. W 1791 roku popełnił  Dialog o miłości, gdzie zawarł zdanie:

    

   Miłość to namiętne, fatalne uczucie niewolące dusze samotną, świadomą swej bezsiły (...). Uważam ją za szkodliwą dla społeczeństwa i dla osobistego szczęścia człowieka, wierzę mocno, że wyrządza ona więcej zła niż dobrego i że byłoby to prawdziwe szczęście, gdyby nas od niej jakaś czarodzieja uwolniła.

    

   Czy późniejszy bóg wojny był wówczas zapatrzony w boga Erosa i nieszczęśliwie zakochany, trudno dociec. Natomiast pierwsze żarliwe uczucie zstąpiło nań w 1794 roku w Marsylii, kiedy poznał Eugenię Clary, szwagierkę swojego brata Józefa. Z szalonego uczucia nic nie wyszło, gdyż po upływie roku związek się rozpadł. Mniejsza czy on zostawił ją, czy ona jego, niemniej młody Napoleon musiał cierpieć, gdyż przelał swój żal na papier, tworząc romans Clisson i Eugenia, pełen ckliwości i patosu:

    

   Dzięki twojej miłości zakosztowałem słodkiego uczucia bycia mężczyzną.

   Z miłości w końcu się wyleczył, a wspomniana Eugenia Clary po pewnym perypetiach została żoną marszałka Bernadotte'a i zakończyła życie jako królowa Szwecji (Waldemar Łysiak, Napoleoniada, 1998, str. 168-169).

               Jeżeli wrażliwość wymagana jest przy profesji literata, to Napoleon chociaż nim nie został, wielokrotnie podczas swojego panowania ukazywał wrażliwość na polu społecznym i wojskowym. Po bitwach kazał opatrywać wszystkich rannych nie rozróżniając ich na swoich i nieprzyjaciół. Należy pamiętać, że Napoleon w 1802 roku założył pierwsze centrum zdrowia dziecka: L'Hospital des Enfants Malades w Paryżu. Także warto podkreślić, że zlikwidował karę śmierci za homoseksualizm, gdy w tym czasie w Wielkiej Brytanii za grzech sodomii karano śmiercią. Generalnie, być może jedną z przyczyn upadku Napoleona była zbyt duża łagodność, która u władcy bywa oznaką słabości. Podkreślmy, że Napoleon ułaskawił przeszło dziewiętnastu zamachowców, którzy próbowali mu odebrać życie.  Jak stwierdził Armand de Caulaincourt, generał i dyplomata z najbliższego otoczenia cesarza:

    

    

   Karał niechętnie. Wrodzona łagodność skłaniała go do oszczędzania winnych.  

    

    

   Na ciąg dalszy zapraszam do kolejnego wpisu.

    

   kapelusz_

   Bikorn i szpadę Napoleona z Waterloo autor sfotografował w Deutsches Historisches Museum w Berlinie.

    

   DSC_0349

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   wtorek, 06 marca 2018 14:00
 • środa, 28 lutego 2018
  • O grzechach cudzych trzeba krzyczeć

              

    

               Rząd Polski dzielnie walczy o obronę polskich interesów. A walczy tak wytrwale, że wysyła komisję do Izraela, aby załagodzić aktualny spór. Cóż, nie rozumiem meandrów wielkiej polityki, bo kompletnie nie pojmuje czemu suwerenne państwo za jakie się uważamy, konsultuje z innym państwem swoje ustawy. Dla mnie trąci to odrobinę neokolonializmem, ale chyba trzeba nazwać rzeczy po imieniu i potwierdzić, że Rzeczpospolita Polska jest państwem neokolonialnym, jak zauważył to swojego czasu Rafał Ziemkiewicz. Nie powinno to dziwić, skoro izraelski Kneset obradował 27 stycznia 2014 roku w Krakowie. Nie da się ukryć, że był to pewnie symbol, ale czy pozytywny lub negatywny trzeba sobie odpowiedzieć samemu.

   Przychodzą mi na myśl żądania przedstawicieli ze Związku Posłów Narodowości Żydowskiej w II RP, którzy w 1920 roku w Komisji Konstytucyjnej domagali się ażeby wszelkie mniejszości (narodowości niepolskie) posiadały autonomiczne prowincje. Liderem związku był Izaak Grünbaum, jeden z późniejszych sygnatariuszy deklaracji o powołaniu państwa Izrael. Mieczysław Niedziałkowski z PPS-u miał wówczas odpowiedzieć:

   Stanowczo,   zupełnie   kategorycznie  i  również  z  całym  spokojem  i  z zupełnie  czystym sumieniem socjalistycznym odrzucamy wszystkie te koncepcje, które chciałyby z Państwa Polskiego uczynić wspólną  własność Polaków i Żydów. […] Jesteśmy gotowi  przyznać wszelkie  prawa  dla   rozwoju   kulturalnego i politycznego poszczególnych  odłamów mniejszości  narodowościowych,  rozsianych po  całym  Państwie Polskim,  ale zachować  musimy  koniecznie  zasadę  ogólną, iż  Państwo Polskie jest państwem tylko polskim (Ewa Kurek, Trudne sąsiedztwo, str. 32).

    

               W szeroko rozumianej debacie publicznej odrzuca się często powyższe przykłady, przemilczając, że wielu przedstawicieli mniejszości żydowskiej w II RP miało do swojego państwa stosunek ambiwalentny. Z drugiej strony uważam, że nie powinno mieć się pretensji do władz Izraela, tudzież środowisk żydowskich, które stoją na straży swojej polityki historycznej. Co więcej, uważam, że należy mieć pretensje do wielu polskich rządów, które całkowicie lekceważyły polską politykę historyczną. I obecna sytuacja, kiedy Nasz Umiłowany Kraj obrywa cięgi za nieswoje winy jest wynikiem lat błędów, głupoty i zaniechań, tudzież wpajania naszemu narodowi pedagogiki wstydu. Dochodzi jeszcze nieśmiertelna sprawa z Jedwabnem. Pragnąłbym, ażeby w Jedwabnem wznowiono badania archeologiczne. Raport profesora Andrzeja Koli, który nadzorował prowadzenie badań jest utajniony, co jest cokolwiek dziwne, bo jak można utajniać wyniki badań naukowych? Abstrahując od wielu rzeczy, czy rzeczywiście Polacy dokonali pogromu w Jedwabnem, czy też nie, pierwsze prace archeologiczne ukazały pod warstwą humusu łuski po niemieckich pociskach karabinowych ...

   (http://www.geocities.ws/jedwabne/rozmowa_z_prof_kola.htm)

    

               Nie wolno utajniać raportów badań archeologicznych. Nie wolno utajniać wyników jakichkolwiek badań. Jest to nic innego jak blokowanie wolnego obiegu informacji, co jest czymś niedorzecznym dla każdego przedstawiciela cywilizacji łacińskiej. Pachnie to zatęchłą turańszczyzną, gdzie wiedza dostępna była tylko dla chana i jego najbliższych mandatariuszy. Nie wiem, czy historię stosunków polsko-żydowskich nie powinno nazywać się tajną historią polsko-żydowską. Całkowicie nieomal tajne są słowa napisane przez profesora Tomasza Strzembosza o Jedwabnem i specyfice relacji polsko-żydowskich. O tym, z jaka radością Żydzi witali Armię Czerwoną na wschodzie i z jaką ochotą wydawali swoich polskich pobratymców siepaczom z NKWD.

   Roman Sadowski, oficer AK, mąż Haliny, siostry Kazimierza Odyńca, wywiezionej 20.06.1941 roku w głąb ZSRR, tak napisał do mnie 10.11.2000 r.: "W czasie okupacji sowieckiej Żydzi byli 'władcami' tych terenów. Całkowicie współpracowali z władzami sowieckimi. Według relacji kuzynów mojej żony, to Żydzi wspólnie z NKWD ustalali listy do internowania wywiezienia (Tomasz Strzembosz, Przemilczana kolaboracja, http://www.geocities.ws/jedwabne/przemilczana_kolaboracja.htm).

    

   Oczywiście należy to podkreślić z całą mocą, wielu Żydów spolonizowało się i jak najbardziej utożsamiało się z Rzeczpospolitą Polską swoja Ojczyzną. Pozwolę sobie ponownie zacytować Panią doktor Ewę Kurek:

    

   W wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku „uczestniczyło w walce z Niemcami w szeregach armii polskiej około 120.000 Żydów, obywateli polskich; 32.216 poległo, a 61.000 zostało wziętych do niewoli niemieckiej”. Niewielka grupka polskich Żydów-żołnierzy założyła jesienią 1939 roku żydowską konspiracyjną organizację „Świt”, która przekształciła się w Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW), konspiracyjną organizację wojskową porównywalną w celach i działaniu z Armią Krajową, na czele której stanął porucznik Dawid Apfelbaum. Żołnierze Żydowskiego Związku Wojskowego jako jedyni Żydzi utrzymywali kontakty z Armią Krajową i innymi polskimi organizacjami konspiracyjnymi; w sile szacowanej na 150- 400 dobrze uzbrojonych żołnierzy walczyli w Powstaniu w Getcie Warszawskim w 1943 roku (Kurek, op.cit., str. 63).

    

   Gwoli ścisłości warto zapamiętać ten fragment, aby przygotować się na wszelkie próby oczerniania AK, iż nie pomogła z wrodzonego antysemityzmu Żydowskiej Organizacji Bojowej w powstaniu w getcie. Różnica polegała na tym, że ŻOB był przesiąknięty komunizmem i niechęcią (delikatnie mówiąc) wobec państwa polskiego, natomiast ŻZW do końca posłuszny był dyrektywom rządu londyńskiego, a jego bojownicy bili się pod polską flagą.

    

               Całkowicie tajny, wręcz przemilczany przez niektóre organizacje żydowskie jest udział samych Żydów w mordowaniu narodu żydowskiego. Tymczasem II RP jako jedyne z okupowanych państw przez Niemców stworzyło organizację pomagającą w ratowaniu Żydów od zagłady: Żegotę. Podczas II Wojny Światowej organizacje żydowskie z USA nie pofatygowały się aby ratować swoich pobratymców (vide dramat pasażerów statku St. Louis). W sumie pofatygowały się zakładając jedną organizację do ratowania żydowskich dzieci w roku 1946, kiedy wojna się skończyła. Przemilcza się obecnie fakt, ile żydowskich dzieci uratowanych zostało w prawie 200 klasztorach na terenie Polski.

               Natomiast sami Żydzi współpracowali z Niemcami w anihilacji swojego narodu. Dajmy na to w getcie łódzkim, w machinie śmierci kierowanej przez wyjątkową bestię Chaima Rumkowskiego, pracowało około 10 tys. Żydów, jako wykonawcy niemieckiego procesu niszczenia i śmierci:

    W ciągu ostatnich 8 dni przyjęto do Służby Porządkowej około 100 nowych członków spośród mężczyzn ostatnio przesiedlonych do getta. Są nimi wyłącznie byli oficerowie armii niemieckiej, austriackiej i czeskiej. Na razie wszyscy oni zostali przyjęci w charakterze zwykłych szeregowych. Wśród przyjętych jest 2 byłych majorów (Kronika getta łódzkiego, 2 grudnia 1941 r.).

              

               Milczy się o zbrodniach Rad Żydowskich (Judenratów), których funkcjonariusze współpracowali z Niemcami. "Bez daleko posuniętego współdziałania Rad Żydowskich zamordowanie tak wielkiej liczby Żydów byłoby niemożliwe", miała gorzko stwierdzić Hannah Arendt. I sama dodaje, że sędzia izraelski Benjamin Halevi w procesie Eichmanna przyznawał, że "Judenraty prowadziły politykę współpracy z nazistami [...] naziści uważali tę współpracę za "kamień węgielny" swej polityki żydowskiej" (Hannah Arendt, Eichmann w Jerozolimie, Kraków 1998, str. 160).  Jakże strasznie czyta się obecnie pamiętniki Adama Czerniakowa o działaniach urzędników z warszawskiego Judenratu, którzy dostarczyli władzom niemieckim pełną listę chrześcijan żydowskiego pochodzenia ... Z drugiej strony polscy księżą narażając życie wypisywali Żydom metryki chrztu. Za serce chwyta relacja  nowojorskiego prawnika Miltona  Kestenberga o swoim ojcu:  

    

   Leżącego przy torach ze zwichniętą nogą znaleźli strażnicy, których poinformował, że szedł właśnie do znajomego księdza, aby w ten wojenny czas przystąpić do sakramentu pokuty. Doprowadzony do najbliższej plebani, został przywitany przez obcego mu proboszcza jak stary znajomy. Dostał dach nad głową i doskonałą opiekę. Przyjaźń mego ojca, Żyda, i tego przypadkowego proboszcza o dobrym sercu przerwała wiele lat po wojnie dopiero śmierć (Kurek, op. cit. str. 122-123).

              

               Świadomość zbrodni dokonanej przez swoich rodaków miał sam Dawid Ben Gurion, konstatując:

   Tym, którzy ocaleli, gdyby niebyli tym, kim byli: złymi, brutalnymi egoistami, na pewno by się to nie udało. To, co przeżyli, wyrwało z ich duszy wszystko, co najlepsze.

    

               Cóż, utajnianie informacji, które mają być tylko przeznaczone dla warstw kierowniczych, a nie dla ogółu, jest immanentną cechą każdej cywilizacji sakralnej, w tym również cywilizacji żydowskiej. Po dziś dzień żydowscy rabini czytają szeptem księgę Estery, gdzie jest mowa o tym, jak Żydzi zamordowali swoich perskich prześladowców. Jeśli wykrzykiwane mają być zbrodnie Persów nad Żydach, to szczegóły żydowskiego odwetu winny być czytane przyciszonym głosem, gdyż o grzechach cudzych trzeba krzyczeć, a o swoich winno się milczeć.

               Badając skomplikowane stosunki polsko-żydowskie trzeba odrzucić dwie skrajne postawy: antysemityzm i filosemityzm. Bo ani filosemityzm, ani antysemityzm jako dwie skrajności nie powinny mieć miejsca. Natomiast powinno mieć miejsce dochodzenie do prawdy. Owe święte słowa miał wypowiedzieć swojego czasu profesor Maurycy Horn, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, iż Żydzi nie potrzebują filosemityzmu, ani antysemityzmu, tylko potrzebują prawdy.

    

    

    

   LodzStamp_2Znaczek pocztowy wydawany w łódzkim getcie z podobizną Chaima Mordechaja Rumkowskiego

   (autor wypożyczył ze strony http://tropicielehistorii.pl)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   środa, 28 lutego 2018 09:19
 • wtorek, 20 lutego 2018
  • Kto chciał wojny z bolszewikiem? czyli ciąg dalszy ciągu dalszego

              

    

               Zgłębiając dzieje polskiego podziemia niepodległościowego na początku XX wieku, nie sposób nie wspomnieć o wizycie Dmowskiego i Piłsudskiego w Tokio w lipcu 1904 roku. Świeżo wybuchła wojna rosyjsko-japońska otworzyła bowiem nowe możliwości dla walki z caratem. Obydwu późniejszym tuzom polskiego ruchu niepodległościowego towarzyszył korespondent lwowskiego Słowa Polskiego James Douglas. Ów James Douglas, można rzec naturalizowany Polak o szkockich korzeniach, urodzony  w 1878 roku na Ukrainie, był także obywatelem brytyjskim. Do Tokio miał przybyć oficjalnie jako korespondent gazety, a zarazem potajemnie miał monitorować poczynania Dmowskiego dla PPS (listy Douglasa do działaczy PPS-u Jodko-Narkiewicza i Jędrzejowskiego). W praktyce mógł być również aniołem stróżem z ramienia brytyjskich służb obu działaczy polskiego podziemia. Jak wspomina w swojej pracy Józef Kossecki:

    

   mógł też Douglas w sposób niewidoczny i dla jednych dla drugich (zwłaszcza gdy nie znali oni ówczesnych celów tajnej polityki brytyjskiej) wywierać dyskretny wpływ na ich poglądy i działania. Tego rodzaju ukryta inspiracja może być często bardziej skuteczna niż oficjalne jawne sterowanie (Józef Kossecki, Tajemnice mafii politycznych, str.  237-239).

    

   Sam Douglas cieszył się zaufaniem władz japońskich. Został nawet zatrudniony jako cenzor korespondencji polskich jeńców z armii carskiej. On sam umożliwił Piłsudskiemu, który wówczas był tak naprawdę tylko jednym z wielu działaczy polskiego PPS-u, a który to PPS bynajmniej nie reprezentował politycznie całej polskiej sceny organizacji niepodległościowych (Dmowski był przedstawicielem Ligi Narodowej), spotkanie z wyższymi urzędnikami Cesarstwa Japonii.

               Oczywiście wszelkie rozważania, że James Douglas był agentem brytyjskiego wywiadu jest zwykłym gdybaniem, jednakże należy mieć na uwadze, że ów wywiad miał ułatwione zadanie aby monitorować szeregi Polskiej Partii Socjalistycznej. Mianowicie w latach 1891-1902 w Londynie wychodziła gazeta PPS Przedświt,  a jego redaktorem był Leon Wasilewski (późniejszy minister spraw zagranicznych i wolnomularz).  Dmowski nazywał Przedświt organem myśli PPS-u, gdzie była

    

   kombinacja zamkniętej już przeszłości z nieotwartą jeszcze i nie wiadomo, czy mającą się kiedykolwiek otworzyć przyszłością. [...] nie rozumiano współczesnej rzeczywistości i nie umiano stanąć na jej gruncie (Dmowski, Polityka Polska i odbudowanie państwa).

    

   Służby imperium mogły rozpracowywać polskich socjalistycznych działaczy u siebie na miejscu. W Londynie wielokrotnie przebywał nawet sam Józef Piłsudski. Oczywiście nie znaczy to, że brytyjski wywiad dla swoich celów mógł werbować poszczególnych członków PPS-u, tudzież samego Piłsudskiego. Pomijając wszelkie dywagacje o wulgarnej, agenturalnej działalności, trzeba mieć na uwadze, iż  metody tajnego sterowania mogły mieć o wiele bardziej subtelny charakter:

   można na przykład operować jakimiś niby społecznymi funduszami, można postarać się o to, aby określone osoby pozyskały sobie autorytet i zaufanie danego środowiska i mogły mu następnie udzielać "dobrych rad", można serwować odpowiednio dobrane "poufne" informacje pochodzące ze sfer dobrze poinformowanych (Kossecki, op. cit. str. 252).

    

   Jeśli rzeczywiście Wielka Brytania mogła wywierać pewien wpływ, tudzież inspirować działalność poszczególnych działaczy PPS-u,  aby była ona zgodna z brytyjską racji stanu, to na czym polegała brytyjska  racja stanu wobec Polski, której wtedy nie było na mapie?

    

   Ograniczając się do samej wojny rosyjsko-japońskiej,  to niewątpliwie w interesie angielskim leżała wówczas przegrana Rosji. Z tego względu, że Rosja nieporównywalnie silniejsza od Japonii stanowiła większe zagrożenie dla supremacji Brytanii w Azji (zwłaszcza w Chinach) niż Japonia. Najlepszym potwierdzeniem kierunku polityki angielskiej był podpisany w 1902 roku sojusz z Japonią. Piłsudski, który przybył do Tokio żeby namówić władze Nipponu do poparcia powstania antyrosyjskiego w Kongresówce (miał np. spotkanie z gen. Muratu, zastępca szefa Sztabu Generalnego),  mógł wpisywać się swoim działaniem w cele polityki brytyjskiej. Na szczęście Dmowskiemu udało się pokrzyżować zapędy towarzysza Wiktora, gdyż wzniecenie takowej irredenty w zaborze rosyjskim zakończyłoby się podobnie jak powstanie styczniowe.

              

               Sama polityka brytyjska  kierowała się niezłomną zasadą zwalczania najsilniejszego podmiotu politycznego w Europie, sprzymierzając się z drugim z najsilniejszych państw, które z racji rzeczy było głównym adwersarzem tego pierwszego. I jeśli począwszy od połowy XVIII  do  XIX wieku Wielka Brytania zawsze wspierała Prusy wobec Francji, to po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku polityka brytyjska uległa zmianie. Angielskie koła polityczne z  niepokojem  patrzyły na niepokojący w swej szybkości wzrost potęgi Cesarstwa Niemieckiego i tak  narodziło się "serdeczne przymierze" z Francją. Dopóki Niemcy były silne i mogły być kandydatem na hegemona Europy, Imperium Brytyjskie wspierało niepodległościowe dążenia Polaków, vide poparcie dla Komitetu Polskiego utworzonego przez Romana Dmowskiego. Należy tutaj podkreślić, że jeśli Liga Narodowa, której to Dmowski był liderem, szukała oparcia dla polskiej niepodległości w słabnącym państwie rosyjskim, to PPS z Piłsudskim na czele kierowali swoje nadzieje na niepodległość wobec Cesarstwa Niemieckiego.  Niemieckie afiliacje PPS-u  ułatwiały ponadto powiązania z niemieckimi socjalistami, co trafnie zauważył sam Dmowski:

    

   Polska Partia Socjalistyczna należała do partii socjalistycznych prawowiernych. Tak jak prawowierność rzymskiego katolika zewnętrznie poznaje się po tym, że uznaje on papieża za głowę Kościoła, prawowierne partie socjalistyczne uznawały za głowę Socjalną Demokrację niemiecką [...] Z drugiej strony, nie można było odmówić socjalnym demokratom niemieckim, że byli wcale niezłymi Niemcami: podczas wojny europejskiej wykazali oni wiele niemieckiego patriotyzmu. Umieli nawet rozwijać akcję polityczną na zewnątrz w interesie wojującego cesarstwa, niewątpliwie w ścisłym, porozumieniu z rządem [...] np. ofensywa pokojowa niemiecka na początku 1917 pod hasłem "pokój bez aneksji", robota dobrze świadcząca [...] o ich zdolności zużytkowania swych wpływów za granicą na korzyść państwa niemieckiego  (Dmowski, Polityka Polska i odbudowanie państwa).

    

   Poniekąd tymi to zależnościami można tłumaczyć predylekcję obozu piłsudczykowskiego, wywodzącego się z szeregów PPS-u, do koncepcji federacyjnej, wpisującej się tak naprawdę w niemiecką rację stanu, o czym wspominałem we wcześniejszym tekście. Co więcej, koncepcja federacyjna wpisywała się też całkowicie w interesy polityki brytyjskiej. Albowiem, gdy pobite Niemcy przestały już stanowić zagrożenie, na konferencji pokojowej w Paryżu  angielscy politycy pragnęli żeby Niemcy nie wyszły z wojny za bardzo osłabione. Osłabienie Niemiec i wzmocnienie Francji nie wpisywało się w linię polityki angielskiej. A wzmocnieniem Francji byłoby powstanie silnej Polski, która była wyraźnie postrzegana jako najbliższa sojuszniczka Francji. Jeszcze w trakcie I wojny światowej Roman Dmowski miał usłyszeć od późniejszego premiera Nevilla Chamberleina, że w interesie angielskim leży umożliwienie Niemcom swobodnej ekspansji na wschód, w czym silna Polska będzie tylko przeszkadzać.  Można tylko spekulować, czy propagowanie brytyjskiej racji stanu odbywało się również na szczeblu lóż wolnomularskich, pamiętając o dużym wpływie lóż masońskich na polskie życie polityczne w 1919-1920 r., o czym również wspominałem we wcześniejszym tekście.

    

               Na zakończenie warto powiedzieć, że jeśli wpływy niemieckie i brytyjskie zwiększyły w kręgach piłsudczykowskich tendencje do forsowania koncepcji federacyjnej, to przełożyło się to pośrednio na podjęcie decyzji przez Piłsudskiego o wyprawie kijowskiej, która zakończyła się klęską. Warto wspomnieć, że konto obozu piłsudczykowskiego obciąża także opieszałość Naczelnika Państwa do udzielenia pomocy obrońcom Lwowa walczącym tam w 1918 roku przeciwko nacjonalistom ukraińskim. Można pozostawić historykom domysły, czy było to działanie celowe, gdyż w umyśle Piłsudskiego koncepcja federacyjna brała górę nad chęcią przyłączenia Lwowa do macierzy, czy kalkulacja, gdyż tworzące się dopiero siły polskie były niewystarczające do obrony  wszystkich zagrożonych odcinków rodzącego się państwa. Faktem jest natomiast, że szef sztabu generalnego generał Rozwadowski 14 listopada zażądał od Naczelnego Wodza wydania rozkazu odsieczy pod groźbą własnej dymisji (co choćby przytacza Jędrzej Giertych w Tragizmie losów Polski).  

              

               Niemniej jeszcze raz trzeba podkreślić, że wojna polsko-bolszewicka zakończyła się zwycięstwem. Rzeczpospolita odsunęła niebezpieczeństwo od doliny Wisły dzięki Cudowi nad Wisłą. Następnie dzięki zwycięskiej bitwie niemeńskiej i talentom dowódczym samego Piłsudskiego odsunęła dalej  niebezpieczeństwo ze wschodu za linię Niemna,  zabezpieczając tym samym kierunki operacyjne od Bramy Smoleńskiej i Bramy Brzeskiej. Traktat Ryski dał Rzeczpospolitej wschodnie granice poza wcześniej ustaloną linią Curzona, dzięki czemu młode państwo polskie na wypadek kolejnej wojny z Sowietami zyskało głębię strategiczną i dogodną bazę operacyjną  do odparcia ewentualnej agresji. Niestety pierwszy atak nadszedł z zupełnie innej  strony ...  

    

    Pisudskisushi

   Autor wypożyczył ze strony: http://muzeumpilsudskiblog.pl

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   wtorek, 20 lutego 2018 21:42
 • piątek, 16 lutego 2018
  • Kto chciał wojny z bolszewikiem? ciąg dalszy

   Profesor Paweł Wieczorkiewicz, jeden z najwybitniejszych polskich znawców historii Związku Radzieckiego, stwierdził dobitnie, że Józef Piłsudski miał rację nie udzielając pomocy  Denikinowi. Albowiem, dopomagając w zniszczeniu czerwonych, Polska stanęłaby w sąsiedztwie Rosji białej, sojuszniczki Ententy. Denikin co prawda deklarował zgodę na niepodległość Polski (np. sławetny bankiet w Taganrogu w nocy z 14 na 15 września 1919 roku), ale widział Polskę do Bugu, a kwestię ziem zamieszkałych przez polską ludność dalej na wschód pozostawiał do ewentualnych negocjacji. Zatem całkowicie zrozumiała wydawała się konstatacja Naczelnika Państwa, że biała Rosja jest sojusznikiem niepewnym, bo niepewne były same deklaracje Denikina wobec uznania ostatecznych granic odrodzonej Polski. Inna sprawa, że późniejsza propaganda sanacyjna stworzyła przekaz, że Denikin nie uczynił żadnych deklaracji odnośnie niepodległości Polski, co było oczywistą nieprawdą.

    

   Młode państwo polskie nie mogło sobie absolutnie pozwolić na przyszły konflikt o wschodnią granicę z Rosją białą, kontynuatorką carskiego imperium, będącą sojuszniczką Ententy oraz najsilniejszym sojusznikiem militarnym Francji. Dodajmy, Francji będącej wręcz akuszerką polskiej niepodległości. Sam Denikin, podobnie jak wielu byłych carskich generałów, uważał iż niemożliwością będzie odtworzenie przedwojennego państwa carów w pierwotnych granicach (dodajmy, że państwo rosyjskie miało być już republiką). Zgadzał się iż Polska oraz Finlandia muszą być państwami niepodległymi, gdyż sama Rosja nie będzie miała sił, aby niepodległości tychże ziem przeszkodzić. Niemniej kierownictwo polityczne białych nie chciało słyszeć o niepodległości dla Ukrainy, Łotwy, Estonii, czego z kolei domagał się Piłsudski w ramach swoje koncepcji federacyjnej. Koncepcji polegającej na odgrodzeniu państwa polskiego łańcuchem państw buforowych od Rosji.

    

               Sam Piłsudski wojny ze wschodnim sąsiadem chciał, gdyż jego zdaniem tylko zwycięska walka mogła wyleczyć naród polski z kompleksów przegranych powstań. Zdaniem Piłsudskiego wojna z Rosją była nieunikniona i nieważne w jaki polityczny płaszcz Rosja ta byłaby odziana. A, że jak było wskazane powyżej, wojna z Rosją białą nie wchodziła w rachubę, ewentualna wojna z Rosją czerwoną mogła przysporzyć Polsce sojuszników na zachodzie. Istota Rosji bolszewickiej polegała na odcięciu się od tradycji Rosji carskiej. A takiej Rosji żaden zachodni rząd nie był w stanie zaakceptować. Kierownictwo polskie napawał nadzieją krwawy, bezprzykładny terror władzy ludowej, skutkujący rzezią starej arystokracji, elit intelektualnych, co musiało się przełożyć na osłabienie państwa radzieckiego. Należy też pamiętać, że specyfika przewrotu bolszewickiego zasadzała się na tym, że ster Kraju Rad  przejęli ludzie odcinający się wręcz od kultury i tradycji rosyjskiej, w dużej mierze nie będący nawet etnicznymi Rosjanami (głównie Polacy i Żydzi). Jakże sugestywna jest  anegdota opowiadająca o spotkaniu Leona Wasilewskiego (działacza PPS, ministra spraw zagranicznych) z Feliksem Dzierżyńskim. Kiedy Wasilewski zarzucił Dzierżyńskiemu, że ten jest iście "krwawym Feliksem", sam Feliks miał odpowiedzieć:

    

   Daj spokój, zabijam nie ludzi, tylko Ruskich!

    

               Zatem Piłsudski uważający, że z Rosją białą czy czerwoną bić się będzie trzeba, z powyższych względów wybrał do bicia czerwoną. Być może liczył także na ułatwioną przyszłą penetrację wywiadowczą elit partii komunistycznej, z racji dużej diaspory polskiej na ziemiach rosyjskich i pewnych wspólnych, starych powiązań polskich i rosyjskich nielegałów  zwalczających carat. Nie miejsce tutaj aby opisywać późniejszą walkę wywiadów i działalności polskiego II Wydziału, gdyż jest to temat wielce skomplikowany. Wielu historyków podkreśla rozpracowanie polskiego wywiadu przez agenturę sowiecką, inni z kolei zaznaczają, że rzeź polskiej mniejszości w Rosji Radzieckiej w 1937 roku przez szefa NKWD Jeżowa jest najlepszym potwierdzeniem siły penetracji przez II Wydział struktur państwa radzieckiego. Albowiem, bez biologicznej eliminacji potencjalnej polskiej agentury Związek Radziecki nie był w stanie obronić się kontrwywiadowczo.

                Można oczywiście rozważać racje, czy wojna z bolszewikami była nieunikniona, czy też nie. Profesor Wieczorkiewicz zwrócił uwagę, że wszelkie propozycje pokojowe Sowietów nie mogły być brane poważnie gdyż:

    

    Bolszewicy podchodzili do układów międzynarodowych z mentalnością Kalego.

    

   Unieważnione przez Lenina np. traktaty rozbiorowe Polski nie miały większego znaczenia, ponieważ rząd ludowy w ramach swoistego resetu dziejowego unieważnił wszystkie akty wydane przez rząd carski.

               Z drugiej strony warto przytoczył opinię Jana Engelgarda zwracającego uwagę na jeden znamienny fakt. Polski atak na Kijów został potraktowany przez bolszewickie koła polityczne jako atak na kolebkę Rusi. Internacjonalista Lew Trocki wydał wtedy pamiętną odezwę: Ojczyzna w niebezpieczeństwie. Wstępujcie do Armii Czerwonej, co było czymś niebywałym dla bolszewików odrzucających wszelką tradycję narodową. Ciężaru tej odezwie dodał apel byłego carskiego generała Aleksieja Brusiłowa, najwybitniejszego dowódcy rosyjskiego, wzywający białych oficerów do ochrony przez polską inwazją. Wcale słusznie zauważył Jędrzej Giertych, że inwazja na Kijów będzie potraktowana jako zagrożenie geostrategicznych interesów Rosji, i nieważne że była to Rosja Radziecka:

   Ukraina naddnieprzańska jest Rosji potrzebna jako dostęp do morza Czarnego oraz zabezpieczenie dostępu na Kaukaz i na Don.

              

               Aby oddać sprawiedliwość faktom, wojna z bolszewikiem została przez Piłsudskiego wygrana, jednakże ledwo co, wbrew początkowym fatalnym błędom polskiego dowództwa, które obciążają konto samego Naczelnika Państwa. Sam Piłsudski załamał się psychicznie na skutek sukcesów radzieckich składając w sierpniu 1920 roku dymisje na ręce premiera Witosa. Dodajmy, że bardzo niebezpieczna dla spoistości młodego państwa polskiego była także agitacja bolszewicka ferująca hasłami zmiany praw własności na wsi. Jak podatna była to propaganda potwierdzają choćby pamiętniki Izabeli Lutosławskiej, opisującej postawę chłopów w jej majątku w Drozdowie pod Łomżą. W kręgach polityczno-wojskowych po Cudzie nad Wisłą, kiedy bezpośrednie zagrożenie radzieckie minęło, zaczęto zdawać sobie sprawę jak szalenie niebezpiecznym jest reżim radziecki. Reżim ten podparty przez siły i zasoby byłego imperium, uzbrojony w zbrodniczą ideologię przejawiającą się chęcią zniszczenia zastanych stosunków społeczno-gospodarczych, zglajszachtowania instytucji rodziny, własności prywatnej i religii, był śmiertelnym zagrożeniem dla cywilizacji. Nawet najczarniejsze dni carskiego terroru wydawały się czymś daleko lżejszym niż bolszewizm w wydaniu rosyjskim. Zaczęły znowu pojawiać się plany wsparcia resztek sił białych (armia generała Wrangla na Krymie), co więcej zaczęto krytykować wcześniejszą neutralność Piłsudskiego, czego wyrazicielem na jesieni 1920 roku był podpułkownik Ignacy Matuszewski, Szef Oddziału II Naczelnego Dowództwa.  

    

               Na zakończenie należy postawić pytanie, dlaczego obóz piłsudczykowski wsparty masonerią tak lansował koncepcję państw federacyjnych. Można przytoczyć wiele argumentów, że projekt ów w zasadzie służył interesom niemieckim, ale niekoniecznie polskiej racji stanu. Zatem dlaczego Piłsudski i jego mandatariusze podzielali tą koncepcję, suflowaną im przez polskie koła wolnomularskie? Uważam, że cała koncepcja federacyjna służyła interesom brytyjskiej racji stanu, która pośrednio kierowała m.i. poprzez loże masońskie polityką obozu piłsudczykowskiego i tym samym II Rzeczpospolitej. Ale to już rozważania na następny artykuł.

    

   Bij_Bolszewika

   Plakat propagandowy autor wypożyczył ze strony pl.wikipedia.org

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   piątek, 16 lutego 2018 12:09
  • Kto chciał wojny z bolszewikiem?

    

   Obchodzimy aktualnie rocznicę wybuchu wojny polsko-bolszewickiej, czy też wojny polsko-ruskiej. O wojnie tej, jakże ważnej dla naszej świadomości narodowej, napisano już wiele, od publicystyki po dysertacje, poświęcono jej także filmy, a Cud nad Wisłą jest punktem obowiązkowym edukacji historycznej w polskich szkołach. Mniejszą uwagę obecnie w szeroko rozumianej debacie publicznej (a może się mylę) przyciągają fakty dotyczące kulis tejże wojny. A kulisy mogą zaskoczyć ... bo wedle najlepszych teorii spiskowych trzeba zacząć od masonerii.

    

                   Ziemie polskie po zakończeniu Wielkiej Wojny były tak naprawdę pozbawione obecności lóż masońskich. Na początku 1920 roku powstała z inspiracji włoskiego posła Tommasiniego Loża Kopernik, która otrzymała swój patent od Wielkiej Loży Włoch. Loża Kopernik została lożą-matką dla innych powstających lóż w II Rzeczpospolitej. Należy pamiętać, że od początku państwo polskie starało się kontrolować wszelkie powstające loże i na rozkaz Piłsudskiego poszczególni oficerowie wstępowali do nich, aby monitorować ich prace. Co ciekawe, same loże nie zostały oficjalnie uznane przez rząd na skutek protestów endecji i kościoła. W 1922 roku działało w II Rzeczpospolitej około 300 wolnomularzy. Andrzej Strug, przywódca polskiego wolnomularstwa, w 1929 roku twierdził, że w każdym rządzie odrodzonego państwa było co najmniej dwóch ministrów wolnomularzy, a w każdym ministerstwie co najmniej jeden dyrektor departamentu. I to właśnie masoneria miała bardzo duży wpływ na wszelkie nastoje antybolszewickie w kraju.

    

               Wspomniany Andrzej Strug, redaktor tygodnika Rząd i Wojsko, w 1919 roku odpowiadał za agitację przeciw bolszewikom. W jednym ze styczniowych numerów straszono bolszewickim imperializmem, a w numerach lutowych nawoływano do zatrzymania pochodu bolszewików poprzez stworzenie państwa ukraińskiego, które miałoby powstać pod polskimi auspicjami. Wpisywało się to w strategię Piłsudskiego do utworzenia na wschodniej granicy Polski państw buforowych mających oddzielać II RP od Rosji.  Albowiem, wedle poglądów późniejszego marszałka, Rosja zawsze będzie zagrożeniem dla Polski niezależnie od aktualnego ustroju politycznego. Środowiska masońsko-liberalne zalewały wręcz ówczesną ulicę literaturą agitacyjną na rzecz koncepcji federacyjnej. W jednym z marcowych numerów RiW, w artykule pt. W sprawie Litwy i Białorusi, rozpisywano się o rozwiązaniu problemu Prus Wschodnich, które mogą należeć do Litwy pod warunkiem, że sama Litwa będzie federacją narodów, dzięki czemu możliwym będzie przyłączenie do niej "Litwy niemieckiej". Koncepcja owa sprowadziłaby się do odtworzenia w państwach nadbałtyckich żywiołu junkiersko-niemieckiego, który szybko zdobyłby tam dominującą pozycję polityczno-ekonomiczną, co przełożyłoby się na silne kontakty państwowe z samymi Niemcami. Podobnie rzecz się miała z Ukrainą, którą Niemcy chciały oderwać od Rosji, co jak trafnie zauważył Dmowski:

    

    [...] oderwać Ukrainę w najszerszym tego słowa znaczeniu od Rosji, zmusić następnie Polskę do zrzeczenia się na jej rzecz ziem z ludnością języka ruskiego - co przecież stałoby się nieuniknione - i tę Ukrainę zrobić w takiej czy innej postaci swoim protektoratem [...]. Rosja przepołowiona, odcięta od Morza Czarnego, pozbawiona najurodzajniejszych ziem, węgla, żelaza, naturalnie i nafty, a tym samym słaba, skazana na gospodarczą i polityczną niewolę u Niemiec; Polska, okrojona [...] i na południowym wschodzie, odcięta od Bałtyku i pozbawiona węgla, leżąca między otaczającymi ją półkolem Niemcami a ukraińską sferą wpływu, czy panowania niemieckiego, zamieniona tym samym w faktyczną prowincję niemiecką (Dmowski, Wybór pism, tom 2, 2015, str. 498).

    

               Loże masońskie rozpoczęły także aktywność w Ukraińskiej Republice Ludowej rządzonej przez Semena Petlurę. Sam Petlura został proklamowany wkrótce wielkim mistrzem masońskim. W połowie stycznia rozmowy z przedstawicielami URL ze strony polskiej prowadził wybitny mason Aleksander Więckowski. Oczywistym jest, że sam Petlura nie reprezentował całości Ukrainy. Potwierdzeniem tego było choćby istnienie od jesieni 1918 roku w Galicji Wschodniej tworu politycznego jak Zachodnia Ukraińska Republika Ludowa, której oddziały przeszły wkrótce na stronę Denikina. Kiedy pod koniec sierpnia 1919 roku polskie wojska osiągnęły Bobrujsk, Piłsudski rozważał wystąpienie przeciwko Denikinowi po stronie wojsk Petlury, do czego na szczęście nie doszło, ponieważ groziłoby to zerwaniem stosunków Ententy z Polską.

               Endecja była przeciwna porozumieniu z nacjonalistami ukraińskimi i koncepcjami federacyjnymi. Uważano, że powstanie ewentualnych państw federacyjnych przysporzy sojuszników Niemcom na wschodzie, a okroi do maksimum polskie wschodnie granice (np. Podole, Wołyń i Wschodnia Małopolska przypadną nowopowstałej Ukrainie kosztem Polski).

   Jędrzej Giertych napisał:

   A wynikiem bliższym i natychmiastowym - byłoby wplątanie Polski w wojnę z Rosją, bo aby utworzyć Ukrainę trzeba było dla tej Ukrainy zdobyć Kijów, będący w posiadaniu Rosji, która była gotowa go bronić. [...] w razie trwałego zdobycia Kijowa, byłaby na długie lata Polskę z Rosją skłóciła [tj. zdobycie Kijowa].

   Według endecji cała polityka federacyjna programowana była przez sfery liberalno-wolnomularskie, a realizowana przez piłsudczyznę, wpisywała się de facto w imperializm niemiecki.

    

               Trzeba się jednak zastanowić, czy koncepcje federacyjne nie odpowiadały duchowi czasów objawiającemu się w rodzącej się świadomości politycznej narodów zamieszkujących imperium rosyjskie. W przypadku Ukrainy możemy już mówić na początku XX wieku o koncepcjach powstania niepodległego państwa ukraińskiego  między Karpatami a Kaukazem (koncepcja Mikołaja Michnikowskiego), czy Ukrainy jako tworu politycznego opartego o Austro-Węgry (Dymitr Doncow), tudzież powstania bloku niepodległych państw złożonego z Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Białorusi pod przywództwem silnej i niepodległej Ukrainy (Stefan Rudnicki). Warto pamiętać o tych projektach politycznych w rozpatrywaniu programu federacyjnego Piłsudczyków, gdyż nie był to program wytworzony ex nihilo.

               Gwoli oddania sprawiedliwości faktom, pamiętajmy, że bolszewicy wielokrotnie podejmowali inicjatywy unormowania stosunków politycznych z państwem polskim (np. misja Mariana Marchlewskiego w 1919 roku). Strona polska zwlekała z wyraźnym zajęciem stanowiska, z drugiej strony zapewniła stronę radziecką o swojej życzliwej neutralności w walkach pomiędzy Armią Czerwoną a siłami Denikina. A sam Denikin w sierpniu 1919 roku proponował Piłsudskiemu wspólne uderzenie na Mozyrz, dzięki czemu armia polska dotarłaby do Dniepru w okolicy Rzeczycy i Homla. Manewr ten  odciąłby tym samym  tym  operującą w tym rejonie XII armię sowiecką i pozwolił armii Denikina na zdobycie Moskwy. Trafnie przepowiedział późniejsze wydarzenia w liście do Paderewskiego latem 1919 roku generał Dowbor-Muśnicki, że jeżeli Polska nie zaangażuje się teraz po stronie Białych, to za rok będziemy mieć bolszewików nad Wisłą.

               Jednakże negocjacje prowadzone prze stronę polską były ciągle przeciągane, a w kraju obóz piłsudczykowski podgrzewał nastroje antybolszewickie (np. wystąpienie 28 listopada 1919 roku wiceministra spraw zagranicznych Władysława Skrzyńskiego z oświadczeniem dla polskich parlamentarzystów, że Rosja grozi Polsce najazdem i z żadnymi propozycjami pokojowymi nie występowała). 29 stycznia 1920 roku strona radziecka ponownie zwróciła się z propozycją zawarcia pokoju. Sam Józef Piłsudski w wywiadzie dla angielskiego dziennika Times z 9 lutego 1920 roku przyznał, że Sowieci pragną pokoju. Rozmowy przeciągał jednak minister Stanisław Patek, również wolnomularz, którego poglądy na sprawę wschodnią oczywiście wpisywały się w koncepcję federacyjną lansowaną przez tygodnik Rząd i Wojsko. Ostatecznie 6 kwietnia Patek przesłał Sowietom notę o zerwaniu rokowań przez stronę polską. Z kolei 22 kwietnia rząd polski podpisał tajną umowę z rządem atamana Petlury (dodajmy rządem pozbawionym ziemi) o polskiej pomocy przy budowie państwa ukraińskiego i wypędzeniu bolszewików za Dniepr (Kossecki, Tajemnice mafii politycznych, 1991, str. 144-163).

               Cóż, wypędzenie się nie udało. Zdobycie Kijowa przez polskie oddziały w maju 1920 roku zmobilizowało rząd radziecki do wojny. A bolszewicy po odparciu Denikina mogli skupić się na konfrontacji z Polską. Wyprawa kijowska zakończyła się klęską.

    

    

    

    

   Denikin_A._I

   Generał Anton Iwanowicz Denikin (źródło: pl.wikipedia.org)

    

   Tak się rozpisałem, że zapraszam do drugiej części tekstu.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   piątek, 16 lutego 2018 11:55
 • wtorek, 06 lutego 2018
  • Spór Polski z Izraelem, czyli konflikt cywilizacji

               

               Najważniejszym wydarzeniem zajmującym polską opinię publiczną w ciągu ostatniego tygodnia jest narastający spór na linii Polska-Izrael. Niewątpliwie dla typowego polskiego odbiorcy szokującym było zapoznanie się z niewybrednymi kalumniami miotanymi na Nasz Kraj przez izraelskich polityków, jak i zwykłych Izraelczyków (vide internet). Warto zastanowić się nad przyczynami tak gwałtownej reakcji części obywateli Izraela, tudzież części społeczności żydowskiej na całym świecie.

              

               Zatem, żeby odpowiedzieć na to pytanie w możliwie prostych słowach, trzeba zacząć od stwierdzenia, że Żydzi i Polacy to przedstawiciele dwóch różnych cywilizacji: żydowskiej i łacińskiej. Cywilizacja żydowska jest sakralna, czyli taka, gdzie wszystkie aspekty życia społecznego są regulowane przez przepisy religijne. Owa cywilizacja sakralna miała (i ma jak zobaczymy później) dwie najważniejsze cechy. Mianowicie są to wybraństwo i mesjanizm. Przejawiają się one tym, że prawowierny Żyd wierzy w swoją wyjątkowość, którą otrzymał dzięki zawarciu kontraktu ze swoim Bogiem, ponieważ judaizm to objawione prawo. Można to przyrównać do kontraktu między dwoma osobami, gdzie obie strony zobowiązane są ściśle do wypełniania przyjętych warunków. Stosunek Żyda do Jahwe jest przywilejem z urodzenia, a specyfika praktykowania wiary polega na gromadności. Pozostaje pod opieka Boga nie jako indywidualna jednostka, ale tylko jako Żyd i tylko dlatego, że jest Żydem. Ponadto judaizm charakteryzuje się etyką plemienną, czyli inną etyką dla wiernych a inną dla innowierców.

    

    "Skoro zachodzi przepastne przeciwieństwo wybraństwa a odtrącenia z ramienia Jehowy, z samego tedy religijnego porządku rzeczy, czy ponad taką przepaścią może obowiązywać jednaka etyka wobec swoich a obcych?" (Feliks Koneczny, Cywilizacja żydowska, KWP 1974, s. 176).

    

               Tym, co dodatkowo odróżnia cywilizację żydowską od łacińskiej jest fakt, że w cywilizacji łacińskiej etyka zawsze stoi ponad prawem, z kolei w cywilizacji żydowskiej, etyka jest identyczna z prawem. Etyka współmierna prawu połączona z poczuciem wybraństwa przekłada się na silny element roszczeniowy.

    

               Ponadto w oczach Jahwe tylko prawowierny Żyd jest w swoim mniemaniu prawdziwym człowiekiem, a innowiercy, czyli goje (goj w języku starohebrajskim oznacza "bydło") mają być sługami prawowiernych Żydów jako bydlęta. Należy oczywiście pamiętać, że większość passusów nienawistnych poganom pochodzi z Talmudu, które były odrzucane przez niektóre zrzeszenia żydowskie rozsiane w diasporze, np. przez społeczność Żydów holenderskich pod koniec XVIII wieku. Niemniej jednak, wielu współczesnych rabinów jak choćby Ovadia Josef (wypowiedź z 2010 roku) twierdzi wprost, że goje (bydlęta) zostali stworzeni do służenia Żydom.

    

               Jeśli chrześcijanin musi na swoje zbawienie zasłużyć uczynkami, i winien miłować bliźniego swego jak siebie samego, ortodoksyjny Żyd jest z tego zwolniony. Co więcej, nienawiść części wyznawców judaizmu do chrześcijaństwa (a przede wszystkim do katolicyzmu) przejawia się tym, iż chrześcijanie zabrali Żydom ich wyjątkowość i pozbawili ekskluzywizmu. Pamiętam dowcipną, acz celną uwagę przypisywaną Janowi Nowakowi Jeziorańskiemu, że twórca kościoła, święty Paweł był żydowskim agentem, którego chrześcijanie przewerbowali na swoją stronę. Cóż, nikt nie lubi jak mu się podbiera agentów, lub podsyła fałszywych proroków. A Jezus Chrystus jest fałszywym mesjaszem, ponieważ mesjasz żydowski ma przyjść na świat i przynieść ostateczne panowanie Izraela. Nie dziwię się tej niechęci, nikt wszakże nie lubi konkurencji w swoich snach o potędze.

              

               W XIX wieku następuje w przyspieszonym tempie asymilacja Żydów. Można wtedy wręcz mówić o rosnącym indyferentyzmie religijnym większości z nich. Ateizm wśród Żydów wynikał z konieczności odrzucenia Talmudu w celu asymilacji, w którym roiło się od przepisów i zaleceń mających utrzymywać wiernych w separacji od narodów pośród których żyli. Tym choćby był zakaz uprawiania sztuk pięknych, które zawsze wzmacniają kontakt uczuciowy z otoczeniem. Jednakże, nawet w środowiskach żydowskich formalnie ateistycznych, pozostała wiara w wybraństwo. W cywilizacji żydowskiej najważniejsza była supremacja ideologii wybraństwa nad poznaniem, co przekładało się na swoiste doktrynerstwo ideologiczne. Najlepszym przykładem jest historia bolszewizmu w Rosji, będąca apoteozą doktrynerstwa i aprioryczności, którego propagatorami byli Żydzi i Polacy pokroju Dzierżyńskiego:

    

   "[...] cywilizacja żydowska asymilowała marksizm, co prowadziło do wytworzenia abstrakcyjnego dogmatyczno-talmudycznego podejścia do socjalizmu. W ramach cywilizacji żydowskiej traktowano Marksa nie tyle jako twórcę ideologii politycznej i systemu naukowego, lecz raczej jako uczonego rabina czy wręcz nowego mesjasza, dzięki któremu Żydzi będą mogli zdobyć dominującą pozycję w świecie (co jest zresztą całkowitym zaprzeczeniem oficjalnej istoty marksizmu). W ramach cywilizacji żydowskiej, występuje też często tendencja do traktowania marksizmu jako swoistej wiedzy dla wtajemniczonych, którą tylko oni mogą właściwie rozumieć i interpretować. Założenia i twierdzenia marksizmu traktowane są przy tym często jak dogmaty, a przy realizacji postulatów ideologii marksistowskiej bardzo często ignorowano otoczenie społeczne, jego tradycyjne struktury i interesy - jako przykład może tu służyć postępowanie w stosunku do ludności Rosji w okresie po Rewolucji Październikowej." (Józef Kossecki, Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach, 2002, str. 96).

    

   Gwoli ciekawości, Lenin w prywatnej korespondencji wobec dzielnego narodu rosyjskiego używał epitetu "bydło", niczym żydowski rabin.

    

                Funkcje talmudycznego judaizmu w cywilizacji żydowskiej przejęła w dużej mierze ideologia syjonizmu (bolszewizmu już nie ma), czego jednym z odcieni są żądania czynnej ekspiacji narodów europejskich za Holokaust. Ekskluzywizm religijny bazujący na wybraństwie przełożył się na ekskluzywizm żydowskiej martyrologii. Idące z nim w parze żądania odszkodowań jakie wysuwają poszczególne organizacje żydowskie wobec państw europejskich są tylko przejawem abstrakcyjnego dogmatu mającego na celu wzmocnienie samych Żydów.

               W cywilizacji żydowskiej nie funkcjonuje pojęcie prawdy obiektywnej, które to pojęcie jest czymś oczywistym dla każdego łacinnika, natomiast bardzo silne są motywacje materialne. Albowiem, każda cywilizacja sakralna (np. bramińska prócz żydowskiej) popada w skostnienie i nie może pozwolić sobie na wolny obieg informacji w społeczeństwie, co spowodowałoby petryfikację aktualnego porządku społecznego. Następuje supremacja przyjętej ideologii (syjonizmu) nad bodźcami poznawczymi, co wyklucza greckie pojęcie prawdy obiektywnej, które zostało zakorzenione w cywilizacji łacińskiej. Z kolei bardzo silne motywacje materialne są wynikiem przystosowania psychiki przedstawicieli cywilizacji żydowskiej do życia w diasporze. Aby oprzeć się pokusie asymilacji Żydzi odrzucali uprawę roli, która silnie łączy z miejscem gdzie się żyje, a skupiali się na handlu i operacjach pieniężnych, co przełożyło się u nich na predylekcję do wyższości gotówki nad nieruchomościami.            

               Wspomniane motywacje materialne dodają paliwa roszczeniom żydowskim ubranym w szatę dogmatyczno-talmudyczną. Pamiętajmy, że immanentną cechą cywilizacji żydowskiej jest utożsamienie etyki z prawem. Żaden wyznawca tejże ideologii nie zada sobie trudu rozpatrzenia, czy stawiane żądania są moralne czy nie, gdyż etyka i prawo to jedno. Stoi to oczywiście w opozycji do rozterek każdego chrześcijanina, który zawsze musi sobie zadawać pytanie, czy jego prawo jest etyczne.

    

               Słabością intelektualną nowej odmiany syjonizmu jest z kolei doktrynerstwo, które jest immanentną cechą wszelkich ideologii wyrosłych z pnia cywilizacji sakralnych. Doktrynerstwo polegające na dopasowywaniu faktów do własnych założeń, czyli mówiąc kolokwialnie, na myśleniu życzeniowym. A sami wiemy, że myślenie życzeniowe prowadzi na manowce.

    

               Jeżeli Polska ma obronić się informacyjnie przeciwko roszczeniom żydowskim i oskarżeniom o udział w Holokauście musi zrozumieć, że roszczenia owe mają bardzo silną podbudowę ideologiczno-religijną. Gwoli ciekawości, (oczywiście piszę to z dużym dystansem) pomocna może być gematria hebrajska, czyli przypisywanie poszczególnym słowom/literom wartości liczbowych. Mianowicie, wartość liczbowa słowa Polska (hebr. Polanya) jest taka sama, co po hebrajsku "orzeł Pana" (bodajże po hebrajsku neszer Jahwe). Ergo, występowanie przeciw Polsce to występowanie przeciw Jahwe (wykład NAI pt. Cywilizacja żydowska, 36-38 min.).

   Na zakończenie pamiętajmy, że w Polsce oraz Izraelu króluje obecnie mieszanka cywilizacyjna, co stanowi przysłowiową piętę achillesową obu państw.

    

   jerozolima_9

   Zdjęcie wykonał autor w czasie jednej ze swych podróży do Izraela

 • poniedziałek, 29 stycznia 2018
  • Polski antysemityzm a rzeź w Koniuchach

   Sejm polski przyjął wreszcie ustawę penalizującą m.i. używanie wyświechtanego i obrzydliwego  terminu:  "polskie obozy śmierci".  Ustawa budzi emocje w Izraelu, a na uwagę zasługują słowa Pani ambasador Izraela w Polsce  Anny Azari, która stwierdziła

   "Izrael traktuje ją jak możliwość kary za świadectwo ocalałych z Zagłady''.

   Przyznam się szczerze, że nie rozumiem sensu tych słów, gdyż jeśli rozumieć je dosłownie,  ustawa według Pani ambasador jest dlatego szkodliwa, gdyż zabroni mówić ocalałym z Holokaustu Żydom jak było naprawdę. A naprawdę, jak twierdzi choćby izraelski historyk Emanuel Ringelblum, w samej tylko Warszawie 10-15 tysięcy polskich rodzin dawało schronienie Żydom. A należy przecież pamiętać, że niemiecka, hitlerowska bestia za jakąkolwiek pomoc Żydom karała śmiercią, za co śmiercią zapłaciło ponad 100 tysięcy Polaków. Polaków, którzy w różnych obrzydliwych publikacjach zza granicy (których nie będę cytował) są przedstawiani jako biologiczni antysemici.

              

               To, że niewątpliwie były przypadki kolaboracji części narodu polskiego z niemieckim okupantem  jest oczywiste, co wcale nie znaczy, że naród polski uczestniczył ochoczo w eksterminacji Żydów. I można się rozpisywać tutaj o sumieniu np. Francuzów, których świetna policja ochoczo współpracowała z hitlerowskim reżimem w wyłapywaniu Żydów. Można włożyć kij w szprychy i przypomnieć jak okrutny, "faszystowski" reżim generała Franco w Hiszpanii uratował od śmierci tysiące Żydów od niechybnej zagłady we Francji. Można napisać dużo rzeczy na temat stosunków polsko-żydowskich, pokojowej koegzystencji, tudzież przypadków wzajemnych nieporozumień i konfliktów w II RP. Często wzajemne sąsiedzkie niesnaski wrzucane były do jednego worka rzekomego biologicznego antysemityzmu Polaków, zapominając, że konflikty polsko-żydowskie w przedwojennej Polsce nie miały oznak nienawiści rasowej, a mogły być np. wynikiem porachunków polsko-żydowskich grup przestępczych, tudzież zatargów na tle ekonomicznym, jak choćby pogrom w Przytyku pod Radomiem w 1936 roku. Gwoli ciekawości książka polskiego historyka Piotra Gontarczyka na temat tego zajścia jest polecana przez instytut  Yad Vashem jako ważna pozycja w zrozumieniu stosunków polsko-żydowskich. Dodajmy, stosunków bardzo skomplikowanych, nie wolnych od oznak miłości i nienawiści, ale na pewno  nie nacechowanych przyrodzonym polskim antysemityzmem. Zapominamy często oczywistą oczywistość, że Żydzi również  tworzyli w Polsce półświatek, byli bandytami i złodziejami podobnie jak ich sąsiedzi Polacy. Chyba jednym z największych żydowskich gangsterów  był Józef Łokietek (Judel Dan Łokieć), ex- bojowiec PPS, który w II RP parał się także działalnością przestępczą w Warszawie. Rzekomo miał odwiedzać warszawskie nocne kluby i kazać grać orkiestrom  I Brygadę, i prać po pysku tych, którzy nie wstawali na dźwięk melodii ukochanej przez niego pieśni. 

              

               Oczywistym jest, że w Polsce również zdarzały się niechlubne przypadki antysemityzmu, godne całkowitego potępienia, ponieważ wszelki rasizm jest ściekiem ideologicznym, ale z drugiej strony nie można pozwolić, aby z różnych względów sami Polacy mieli być smagani biczem antysemityzmu w imię interesów innych państw lub różnych grup wpływu. Exemplum, różne próby usprawiedliwienia inwazji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku, podające jako przykład potrzebę ochrony mniejszości żydowskich przed "faszystowskim", sanacyjnym reżimem.

              

               Inna sprawa, że stosunki polsko-żydowskie na kresach były wyjątkowo, ale to wyjątkowo skomplikowane, gdyż wśród tamtejszej mniejszości żydowskiej bardzo żywe były sympatie komunistyczne. Zachęcam do wysłuchania w internecie wykładu dr Gontarczyka o generale Wojciechu Jaruzelskim (tytuł: Kim był naprawdę Wojciech Jaruzelski?), gdzie historyk wspomina o pewnym epizodzie z życia generała. Mianowicie, uciekając z rodziną przed wojną, w jednym z miasteczek na Wileńszczyźnie o mały włos nie został zamordowany przez lokalnych Żydów (formalnie obywateli II RP), którzy ośmieleni klęska państwa polskiego zaczęli mordować swoich polskich sąsiadów. Generała i jego rodzinę uratował wycofujący się jeden z polskich oddziałów, który zaprowadził porządek rozstrzeliwując zdrajców, którzy etnicznie byli oczywiście Żydami. Czy aby można to zaliczyć do przejawów antysemityzmu, albo nawet  napiętnować moralnie?

              

               Inna sprawa, że historia zawsze lubi być zafałszowywana w imię aktualnych rozgrywek politycznych i interesów. Nie chce mi się przytaczać sprostowań wielu polskich historyków demaskujących rzekome antysemickie wyczyny AK, czy ludności polskiej, opisane w wielu "pamiętnikach" rzekomych świadków tych wydarzeń, a niemających żadnego umocowania w faktach. Ale chce przytoczyć casus zbrodni na polskiej ludności we wsi Koniuchy położonej na skraju Puszczy Rudnickiej. Rzeź na mieszkańcach wsi została dokonana dnia 29.01.1944 roku przez sowieckich partyzantów, którzy zabili około 40 osób, niezależnie od płci i wieku. Rzezi dokonał oddział pod dowództwem Henocha Zimana, sekretarza partyjnego "obszaru południowego" Wileńszczyzny. W skład oddziału prócz Rosjan i Litwinów wchodziło wielu Żydów, uciekinierów z gett w Kownie i Wilnie.  Żydowscy uczestnicy tej masakry jeszcze w swoich wspomnieniach wydanych później w Izraelu opisywali, że była to akcja odwetowa na "faszystowską" wieś, która kolaborowała z Niemcami, a jej mieszkańcy mordowali lokalnych sowieckich partyzantów. W niektórych relacjach pojawia się nawet stwierdzenie, że we wsi stacjonował lokalny "faszystowski" garnizon. Jak opisuje prof. Marek Jan Chodakiewicz, szczegółowe badania historyczne wykazały, że Koniuchy były spokojną polską wsią, a wszelkie "dowody" o jej kolaboracji z Niemcami to bzdury. Niemniej jednak mieszkańcy Koniuch zostali wymordowani z zimną krwią przez sowieckich partyzantów, z których wielu było Żydami, którzy mścili się na Bogu ducha winnych polskich sąsiadach za zbrodnie wyrządzone im przez Niemców.

   Wedle wspomnień jednego z uczestników rzezi:

   "(...) zobaczyłem, jak jeden z naszych ludzi trzyma w rękach głowę kobiety w średnim wieku i tłucze nią o duży kamieniem a innym kamieniem wali w głowę. Każdemu uderzeniu towarzyszyły zdania w rodzaju: to za moją zamordowana matkę, a to za mojego zabitego ojca (...)" (Chodakiewicz, Międzymorze, 2016, str. 545-583).

    

               Broniąc się przed zarzutami biologicznego antysemityzmu najlepiej powołać się na liczne apologie wygłaszane przez naszych rodaków żydowskiego pochodzenia, jak choćby piękny passus poświęcony polskiej literaturze pióra Mieczysława Grydzewskiego, historyka i publicysty pochodzenia żydowskiego:

    "Jest jedyną literaturą na świecie (tj. polska literatura), która nie tylko raz po raz ukazuje szlachetność Żydów, ale która wyznacza Żydom funkcję inspiratorską. Jankiel Mickiewicza, Judyta Słowackiego, Zygier Żeromskiego, Rachel Wyspiańskiego odgrywają rolę natchnienia patriotycznego, budzicieli polskości".   

   Sama polskość bazuje na Naszym kodzie społeczno-kulturowym złożonym z trzech podstawowych stereotypów: rycerskość, męczeństwo, szlacheckość. Wszelkie oskarżenia narodu polskiego zatem o biologiczny antysemityzm są nieskuteczne, gdyż sami Polacy są en masse skutecznie impregnowani przeciwko tej indoktrynacji. Bardzo wielu Żydów którzy w pełni zasymilowali się w polskim społeczeństwie przejęło polski kod kulturowy. Przykładem niech będzie zapomniany, a wybitny malarz Aleksander Sochaczewski (1839-1923), który za młodu był w szkole rabinów. Sochaczewski (właściwie Lejb Sonder) przejął polską wrażliwość, a stereotyp męczeństwa przebija w jego pięknych obrazach ukazujących los polskich zesłańców na Syberii.  

    

               Można ponadto rzucać garściami wypowiedzi wielu Żydów,  wyśmiewających się z urojonego antysemityzmu swoich rodaków, jak choćby słowa wypowiedziane przez Isaaca Bashevisa Singera (noblisty literackiego, który część młodości spędził w Biłgoraju):

   "Żyd współczesny nie może żyć bez antysemityzmu. Jeśli antysemityzm gdzieś nie istnieje-on go stworzy".

   Na potwierdzenie słów Singera można z kolei przytoczyć słowa żydowskiego rabina Petera Haymana:

   "Dopóki chrześcijanie będą uważać Jezusa za Boga, dopóty pozostaną antysemitami" (Łysiak, Alfabet Szulerów, 2006, str. 23-44).  

    

    Nic dodać nic ująć.

              

               Najlepszą obroną przeciwko próbie przypisywania narodowi polskiemu łatki antysemity jest propagowanie własnej, (dodajmy prawdziwej), narracji historycznej ukazującej jak naprawdę kształtowały się stosunki polsko-żydowskie. Zwłaszcza, że I Rzeczpospolita wszak przez samych Żydów była postrzegana jako paradisus Iudaeorum. Pamiętajmy np. że w Wielkim Księstwie Litewskim Żyd który przechodził na katolicyzm automatycznie otrzymywał szlachectwo, czego dowodem jest występujące samookreślenie: polski szlachcic pochodzenia żydowskiego asymilowany wśród Rusinów w Wielkim Księstwie Litewskim (natione Polonus, gente Ruthenus, cives Magni Ducatus Lithuaniae, origine Iudaeus).  Jest to jeden z wielu przykładów pokojowej i dobrosąsiedzkiej koegzystencji polsko-żydowskiej. Musimy tylko o tym pamiętać i walczyć o tą pamięć.

    

   sochaczewski2

   Ofiara kruków Aleksandra Sochaczewskiego (ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Cytadeli Warszawskiej)

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (4) Pokaż komentarze do wpisu „Polski antysemityzm a rzeź w Koniuchach”
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 29 stycznia 2018 15:42
 • czwartek, 18 stycznia 2018
  • Dlaczego Aleksandrowi udał się wielki podbój?

    

    

               Panuje ogólny pogląd, zwłaszcza wśród badaczy historii politycznej, że wybitne jednostki będące u steru władzy mogą wywierać wpływ na bieg spraw państwowych. Sukcesy albo porażki narodu przypisuje się osobie wodza, władcy, polityka. Oczywistym jest, że nie wolno pomijać wpływu indywidualizmu ludzkiego na proces dziejowy. Jednakże pamiętajmy, że tego wpływu jednostki również nie można przeceniać. Duch epoki w danym okresie na skutek różnych czynników obiektywnych ułatwia wybitnej postaci odznaczenie się w dziejach i odciśnięcie swego piętna na historii swego kraju. Weźmy np. Aleksandra Wielkiego ...

    

    

   Persja

               Imperium perskie w połowie IV wieku p.n.e. liczyło około 40 mln ludności i zajmowało ziemie dzisiejszych państw: Egiptu, Libii, Syrii, Libanu, Izraela, Turcji, Iraku, Iranu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Afganistanu, Pakistanu i Indii. Państwo rządzone było przez sojusz arystokracji ziemskiej i stanu kapłańskiego, a władza Wielkiego Króla, jakkolwiek z litery absolutna, miała na celu zabezpieczenie interesów wspomnianych wyżej grup społecznych. Jak we wszystkich królestwach starożytnego Bliskiego Wschodu kapłani dysponując swoimi miejscami kultu dokonywali tam programowania społecznego w celu utrzymania ludności wiejskiej we względnym posłuchu. Kapłani odpowiadali za wpajanie norm ideologiczno-religijnych i etycznych poddanym, aby pracowali oni w celu utrzymania aktualnej struktury społecznej. To wieś była głównie obciążana daninami i na jej barkach ciążyło utrzymanie administracji imperium oraz warstw uprzywilejowanych. Władza Wielkiego Króla nad niektórymi terenami górskimi swojego imperium była tylko nominalna, a Persowie stanowili tylko mniejszą część z całej mozaiki ludów imperium (np. Ksenofont podaje w Cyropedii, że dorosłych Persów zdatnych do noszenia broni było 120 000).

    

               Cywilizacja perska była typową cywilizacją sakralną. Poprzez miano cywilizacji sakralnej rozumiemy taką formę życia społecznego (czyli cywilizację), gdzie wszystkie aspekty życia regulowane są przez przepisy religijne. Głównym organizatorem społeczeństwa jest odpowiednio zorganizowany aparat programowania ideologicznego, którym z reguły jest duchowieństwo. Wszelka wiedza jest zastrzeżona tylko dla wtajemniczonych, a poziom jej dostępności uzależniony jest od stopnia w hierarchii np. kapłańskiej. Społeczności żyjące w takim urządzeniu popadają w końcu w skostnienie, a wszelkie nowinki z zewnątrz mogą przyczyniać się do rozkładu wzajemnych stosunków jeśli szybko nie zostaną objęte właściwymi przepisami religijnymi. Gromadność w życiu zbiorowym przekłada się na omnipotencję warstw rządzących, usankcjonowaną odpowiednimi przepisami religijnymi. W przypadku imperium perskiego należy mieć na uwadze, że dodatkową słabością tego państwa były mozaiki poszczególnych ludów osiadłych i półkoczowniczych na różnych etapie rozwoju struktur społecznych. Wszystkim tym ludom Persowie stanowiący elitę imperium, starali narzucić się prawa wywodzące się ze swojej etyki, co powodowało naturalne napięcia i niechęć wobec kierowniczych ośrodków władzy, co potem z premedytacją miał wykorzystać sam Aleksander.   Dodatkowo podbój państwa perskiego przez jakąkolwiek zewnętrzną potęgę ułatwiał emanatyzm  będący immanentną  cechą wszystkich religii orientalnych opartych na kulcie słońca. Skracając wyjaśnienie do minimum, władca jest albo wcieleniem bóstwa albo wykonawcą jego woli. Jeśli król przegrywa wojnę to dzieje się to z boskiej woli, co niejako zwalnia poddanych z posłuszeństwa wobec niego. Ci sami poddani bardzo szybko są w stanie zaakceptować pogromcę poprzedniego władcy jako kolejną emanację bóstwa.    

    

    

   Hellada

               W połowie IV wieku p.n.e. żyło prawdopodobnie ok. 9 mln Greków (nie tylko w Grecji, ale również we wszystkich koloniach). Specyfika greckich poleis, prócz rozdrobienia politycznego przekładała się na rewolucję informacyjną która miała miejsce na przełomie VII/VI wieku p.n.e. Grecy nauczyli się od otaczających ludów pozyskiwać wiedzę oraz samemu ją selekcjonować i poszerzać, dając podwaliny pod współczesną naukę. W elitach intelektualnych, a następnie w całym społeczeństwie nastąpił wolny obieg informacji, który przełożył się na pojęcie wolności słowa, szczególnie w sprawach publicznych. Bez tego oczywiście nie narodziłaby się demokracja. Istota greckiej wolności polegała na dobrym radzeniu własnemu państwu, a wiedza uważana była za własność całego społeczeństwa polis, przestała tym samym być narzędziem służącym wąskim kastom do sterowania ludźmi. Rozwój demokracji przyspieszał obieg informacji, a rozwój nauki stymulowany przez motywację poznawczą przyspieszał ewolucję ku demokracji. Pojęcie greckiej wolności można sprowadzić do stwierdzenia, że wolny Grek z miasta-państwa słuchał tylko tych praw które ustanowili jego współobywatele.

               Generalnie system sterowania społecznego panujący w Grecji możemy opisać jako (wg Józefa Kosseckiego, Naukowe podstawy nacjokratyzmu, 2015): system dynamiczny o dominujących bodźcach poznawczych. Społeczeństwa w tym systemie dążą do znoszenia wszelkich barier utrudniających zdobywanie i przekaz informacji. Od nauki i sztuki wymaga się przede wszystkim prawdziwości, czyli starożytni Grecy za piękne uważali to co jest możliwie najbardziej zgodne z rzeczywistością. Poznanie świata i rządzących nim praw jest ważniejsze od twierdzeń oficjalnych autorytetów. Poszukiwanie prawdy w tychże społeczeństwach prowadziło do wykrywania wielu prawd faktycznie użytecznych, co przełożyło się na gospodarkę, medycynę, czy stosunki społeczne.

               Rozwinięciu wspomnianego normotypu cywilizacyjnego w Grecji sprzyjały nienajlepsze warunki geograficzne. Brak odpowiednio żyznych gleb zmuszał nadwyżkę populacji do kolonizowania nowych obszarów, dzięki czemu Grecy stali się narodem przedsiębiorczych kupców, wojowników i żeglarzy.

               Kiedy Królestwo Macedonii mające około 800 000 ludności narzuciło hegemonię całej Helladzie (w Attyce żyło w IV wieku p.n.e. ok. 200 000 ludzi wolnych), na ziemiach greckich sytuacja społeczna była przysłowiową beczką prochu. Gospodarka poszczególnych miast-państw coraz bardziej bazowała na pracy niewolników, co powodowało wzrost fortun poszczególnych plutokratów kosztem degradacji ekonomicznej i społecznej rolników i rzemieślników. Liczne wojny domowe, trwające nieprzerwanie od 431 do 351 r. p.n.e., spowodowały nieodwracalne zniszczenia upraw i gospodarstw. Lasy i roślinność zostały w większości wytrzebione w celu pozyskania materiałów budowlanych (flota) oraz paliwa do wytopu większej ilości żelaza. Pauperyzacja całego społeczeństwa spowodowała skurczenie się rynku wewnętrznego, co przekładało się na masową emigrację do kolonii. Wojny między poleis spowodowały także wyodrębnienie się dużej populacji bezrobotnych mężczyzn świadczących usługi żołnierskie, zatrudniających się jako najemnicy w całym basenie Morza Śródziemnego jak i na dworze perskim. Ogólnie można przyjąć, że połowa IV wieku p.n.e. to coraz większa rozbieżność majątkowa między klasami posiadającymi i nie posiadającymi, co przekładało się na poluzowanie więzów społecznych, upadek etyki w życiu publicznym i ciągłe przewroty polityczne, czasami bardzo krwawe. Upadek klasy średniej, uważanej przez Arystotelesa za podstawę zdrowego ustroju państwowego (politeja), powodował brutalizację życia politycznego i swoistą ochlokrację. Warstwy najuboższe poszczególnych poleis pozbawione środków do życia często parły do wojny z sąsiadem, gdyż najubożsi obywatele np. Aten, od razu mogli liczyć na żołd w przypadku oddelegowania ich do służby we flocie. Podejrzliwość np. ateńskiego motłochu wobec ewentualnego zamachu stanu ze strony oligarchów, pozwalała wytaczać procesy o zdradę osobom, które podczas uczty zapłaciły fletnistkom większą sumę niż przewidywała ustawowa taryfa. Hegemonia jaką po bitwie pod Cheroneją w 338 r. p.n.e. Macedonia narzuciła całej Helladzie okazała się zbawienna i uchroniła poszczególne poleis od wykrwawiania się w kolejnych przewrotach politycznych i nic nie dających wojenkach. Jednakże kierownictwo państwa macedońskiego szybko stanęło przed problemami jak rozwiązać ten społeczny węzeł gordyjski.

               Wraz z problemami społecznymi w Grecji narastała postawa intelektualna, którą choćby prezentował w swych pismach Arystoteles ze Stagiry i Izokrates z Aten.  Podkreśli oni wyższość Hellenów wobec Persów oraz potrzebę zjednoczenia wszystkich sił Grecji w celu ostatecznego zniszczenia Imperium Perskiego. Nie były to żadne aprioryczne bajdurzenia, tylko racjonalna obserwacja sytuacji polityczno-społecznej, którą mogła rozładować tylko wojna z potężnym sąsiadem. Po sławetnej wyprawie Kserksesa na Grecję w latach 480-479 r. p.n.e. Ateny i Sparta wielokrotnie walczyły z państwem perskim (Ateny nawet wysłały ekspedycję w celu wsparcia powstania w Egipcie), albo w sojuszu z Wielkim Królem walczyły same ze sobą. Wszelkie operacje militarne Aten czy Sparty nie miały na celu podboju państwa perskiego tylko próbę wyzwolenia miast greckich na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej. A państwo perskie również co jakiś czas chwiało się w posadach i wstrząsały nim poszczególne zamachy pałacowe. Kiedy w 401-400 roku p.n.e. greccy najemnicy wspierający kolejnego z pretendentów do perskiego tronu przeprowadzili udany odwrót spod Babilonu nad Morze Czarne, pokazało to słabość monarchii perskiej,  która nie była w stanie zniszczyć niewielkiego oddziału w sercu swych ziem.

    

   Nauka porównawcza

   Kiedy w 337 roku uchwalono w Koryncie pokój powszechny, Filip, król Macedonii został wybrany samowładnym wodzem (grec. strategos autokrator) związku miast greckich (nazwanego Korynckim), a pod jego komendę oddano siły, jakimi dysponowała ówczesna Hellada, wynoszącymi w sumie 15 000 jazdy i 200 000 piechoty, nie licząc kontyngentu złożonego z Macedończyków i posiłkujących ich dzikich Traków. Pretekstem najazdu i podjęcia zarazem próby podboju państwa perskiego była chęć odpłacenia za inwazję Kserksesa z przed przeszło 140 lat wcześniej. Aleksander na skutek śmierci swego ojca sam został naczelnym dowódcą i nadał wyprawie charakter osobisty i narodowościowy. Albowiem, wyprawa na Persję pod jego dowódcą miała nawiązywać do wojny trojańskiej, co podkreślił Aleksander składając ofiary przy grobie Protesilaosa, pierwszego bohatera greckiego, jaki padł z ręki Hektora w Azji. Rozpatrując wyprawę Aleksandra Wielkiego na Wschód musimy mieć na uwadze, że była ona katalizatorem przemian społeczno-gospodarczych w samej Grecji. Każdy cel strategiczny realizowany przez państwo odpowiadający jego interesom musi być przyodziany w pewną szatę moralną, aby zyskać akceptację ogółu społeczeństwa. Dlatego też ów przyodziewek moralny musiał być zgodny z ideologią greckiej narodowości. Sama ideologia jest zbiorem norm społecznych określającym cele życia społecznego i powinna bazować na etyce danego społeczeństwa. Powstaje w sposób naturalny na skutek przystosowania się psychiki ludzkiej do warunków bytu społecznego. Podsumowując, celem moralnym było odpłacenie Persom za najazd oraz nawiązanie do wyprawy swoich przodków na Troję. Wyprawie przyświecała ideologia wyższości żywiołu helleńskiego nad perskimi barbarzyńcami i pogarda wobec ich uległości względem swojego monarchy i wyższość własnej kultury. Grek chełpiący się wolnością obywatelską (personalizm) nie rozumiał gromadności w życiu społecznym wśród ludów ze wschodu. Owa ideologia wyznająca wyższość wobec przeciwnika tylko wzmocniła morale armii grecko-macedońskiej.

    

    

   Geniusz Aleksandra Wielkiego zwiększył w sposób niezaprzeczalny siłę penetracji żywiołu greckiego na Wschodzie. Niewykluczone, że mniej genialny dowódca nie doszedłby aż do Indii i jego działania nie spowodowały takiego rozkwitu kultury helleńskiej od Azji Mniejszej po Pendżab, a kultura grecka nie przekroczyłaby równin Babilonii. Niewątpliwe talenty Aleksandra na nic by się zdały, gdyby nie urodził się w Macedonii, która dzięki wysiłkowi jego ojca zyskała status mocarstwa i była w stanie zostać zbawiennym hegemonem Hellady. Hellady, która na skutek wspomnianych czynników obiektywnych wytworzyła specyficzne formy społeczne, wzmagające tylko ekspansję żywiołu greckiego na zewnątrz. Warto się zastanowić, czy Pyrrus, król Epiru, miał to nieszczęście, że posiadając talenty nie gorsze od wielkiego zdobywcy z Macedonii po prostu urodził się jako władca państwa posiadającego o wiele mniejsze zasoby i próbował swych sił w walce z drapieżną Republiką Rzymską. A republika ta  posiadała niestety o wiele lepszą organizację polityczno-wojskową (przede wszystkim ludy italskie wchodzące w skład republiki miały tą samą etykę, która wzmacniała ich wzajemne więzi) od perskiego imperium.

    

    

    DSC_0443

   Aleksandra autor miał zaszczyt  podziwiać i fotografować w Muzeum Kapitolińskim
    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   czwartek, 18 stycznia 2018 16:00
 • środa, 10 stycznia 2018
  • Kto jest rasistą? Czyli pomieszanie z poplątaniem

             

               W debacie politycznej instrumentalnie wykorzystuje się pojęcia rasizmu, tudzież antysemityzmu. Tradycyjnie poza rzucaniem na lewo i prawo sofizmatami, nikt nie zadaje sobie trudu choć pobieżnego zbadania pochodzenia tychże terminów.

    

               Rasizm jest wytworem protestantyzmu. A protestantyzm zaserwował światu wiarę w predestynację, czyli w to, że jedni ludzie są wybrani przez Boga do zbawienia, a inni nie. Przekonanie to polegające na ekskluzywizmie dostąpienia zbawienia tylko przez wiernych wybranych przez Pana wywodzi się z judaizmu. Cała predestynacja gromadna szczególnie tak widoczna w kalwinizmie stoi pod znakiem silnego wpływu judaizmu. Albowiem, istota wiary mojżeszowej zasadzała się na fakcie, że każdy prawowierny Żyd niezależnie od swoich uczynków dostąpi zbawienia jako członek narodu wybranego. Innymi słowy, szeroko rozumiany protestantyzm wywodzący się z luteranizmu bazującego na chrześcijańskiej tradycji fideistycznej (mocno zakrapianej judaizmem) dał światu kalwinizm. Kalwinizm w myśl najlepszych zasad nauk zapoczątkowanych przez Lutra szukał wiary tylko w Biblii, co w końcu przełożyło się na predylekcję do szukania prawd wiary tylko w Starym Testamencie. Tamże doszukano się wielu ustępów, że dusza ludzka umiejscowiona jest we krwi (np. Księga Powtórzonego Prawa 12:23-25). Zatem jeśli dusza znajdowała się we krwi, a tylko wybrani przez Boga  będą zbawieni (a niewybrani np. poganie będą potępieni od urodzenia), trzeba było uchronić przed mieszaniem się ras w imię zbawienia. Wynikiem tego procesu religijno-myślowego był choćby apartheid w RPA, założonym przez Burów - kalwinów.

              

               Tak można w ogólny sposób opisać korzenie rasizmu, który nigdy nie istniał w tradycji cywilizacji łacińskiej, a u starożytnych Rzymian był czymś nieznanym. Dodajmy, rasizm całkowicie obcy był również katolicyzmowi. Jednakże koncepcje nowożytnego rasizmu stworzyli dwaj filozofie: Arthur de Gobineau (1816-1882), który podkreślał dobro czystości rasowej i wyróżnił rasę białą (Ariowie), żółtą i czarną,  przypisując każdej z nich szereg pozytywnych cech. Nie starał się poszczególnych ras wartościować tylko je opisać i ciężko przypisać mu tak naprawdę szerokorozumiane dzisiaj poglądy rasistowskie.   Gobineau podkreślał jak ważna jest czystość rasy w jej harmonijnym rozwoju. Zanikiem aryjskości, czyli czystości rasy białej,  według tego filozofa był rozwój demokracji, która pozwalała sprawować władzę przez ludzi do tego nieprzygotowanych. Uważam, że jest to wyjątkowo niebezpieczne twierdzenie, gdyż trzymając się poglądów Gobineau moglibyśmy wszystkich naszych zgłupiałych polityków postrzegać jako mieszańców rasowych. Każdy polityk któremu głupotę się udowodni (a wszak to święte prawo polityka w demokracji, aby być głupim) winien w zamian nazwać swojego krytyka rasistą... Z drugiej strony obserwując  skalę politycznej głupoty dostaniemy natomiast dowód, że wymieszanie ras w dziejach nastąpiło na ogromną skalę i mowa o czystości danej rasy to mrzonka.  

               Następny Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), czerpiąc pełnymi garściami z prac Gobineau,  głosił nierówność ras ludzkich, którym jednak nadawał bardziej znaczenie kulturowe, a nie biologiczne. Chamberlain wyróżnił podział na rasy: Greków, Rzymian, Żydów i Teutonów. Był także autorem opinii o zachowaniu czystości rasy teutońskiej jako najwybitniejszej ze wszystkich i podkreślał jej nieustanną walkę z rasą żydowską. Można powiedzieć, że Chamberlain był duchowym ojcem antysemityzmu, a z kolei w pismach Gobineau żadnej antyżydowskości nie było.

               Niemniej jednak pojęcie antysemityzmu, którym szafował na masową skalę niemiecki nazizm, jest całkowicie niediagnostyczne, ponieważ wyraża pejoratywny stosunek do wszystkich Semitów, czyli też do Arabów. Kto choć trochę zna historię III Rzeszy musi uśmiechnąć się wtedy z politowaniem pamiętając wspieranie środowisk arabskich przez reżim hitlerowski, jak choćby formacje złożone z Arabów walczące po stronie państw Osi (np. specjalne bataliony Abwehry Sonderverband 287 i 288), czy wylewne podejmowanie w Berlinie wielkiego muftiego Jerozolimy Al-Hadżdża Muhammada Amin al-Husajniego.

               Pamiętając o tragedii i zbrodni Holokaustu oraz zagładzie Słowian i Żydów należy również mieć na uwadze, że obecnie pojęcie antysemityzmu wykorzystywane jest niezwykle instrumentalnie w polityce międzynarodowej i lokalnych wojenkach politycznych wewnątrz państw europejskich. Wszystkie strony lubują się w wyszukiwaniu i przylepianiu sobie łatki antysemity. Są również tzw. biologiczni antysemici znajdujący wszędzie pod każdą poduszką Protokoły Mędrców Syjonu, czy skrajnie radykalni rabini rzucające antychrześcijańskie obelgi jak:

   "Otrzymanie chrztu jest gorsze niż to co zrobił Adolf Hitler" (Wielki Rabin Izraela, Meir Laud).

   Na ironię zakrawa fakt, że środowiska lewicowe, które często zarzucają tzw. skrajnej prawicy antysemityzm (często wyssany z palca), same przemilczają fakt, że ich guru, Karol Marks (jego ojciec Hirschel ha-Levi Marx był synem rabina) pragnął "wyzwolenia ludzkości od Żydostwa" i uważał, że "Żydostwo to jest czynnik najbardziej aspołeczny". Jakże większe zdziwienie wzbudzi wśród polskich tzw. zatwardziałych prawicowców uważających Marksa za wrednego Żyda i protoplastę bolszewizmu fakt, iż jego córka Jenny na fotografii z nim trzymała polski krzyż powstańczy w celu okazania poparcia dla Powstania Styczniowego.  

               Odrzucając pojęcie rasizmu nie da się jednak ukryć, że poszczególne rasy od siebie się różnią. Począwszy od drugiej połowy XIX wieku dostrzegano różnice pomiędzy rasami, cywilizacjami, kulturami, co wielu uczonych w lepszy lub gorszy sposób starało się przedstawić i usystematyzować. Wspomniani Gobineau i Chamberlein byli filozofami. Prowadzili tylko obserwacje mające mniej lub bardziej charakter przypadkowy i uogólniani w sposób charakterystyczny dla filozofów. Gustave Le Bon w Psychologii rozwoju narodów próbował dopatrywać się również w poszczególnych rasach stałych cech psychologicznych, upatrując np. w zaniku moralności i samodyscypliny wśród Europejczyków zagrożenia w tryumfie socjalizmu. Wielu innych badaczy znajdowało w cechach biologicznych danych ludów/narodów przyczyn ich rozwoju lub upadku. Tymczasem na zakończenie warto wspomnieć, iż pierwszym uczonym, który odrzucił wszelkie bajania o jednostronnych teoriach rozwoju danych społeczności, tudzież preponderancji jednej rasy nad drugą, był wielki polski uczony z Krakowa, Feliks Koneczny. Koneczny stworzył naukę porównawczą o cywilizacjach, która jako pierwsza na świecie pozwalała w sposób w pełni diagnostyczny ujmować dzieje społeczności/narodów. Oczywiście polski uczony miał prekursorów, którzy również starali się dzielić ludzkość na cywilizacje (a nie na rasy) jak Danilewski, Spengler, Toynbee, jednakże ich aparat pojęciowy był znacznie uboższy.

    

                Zwłaszcza w dzisiejszych czasach kiedy Europa stoi przed olbrzymim kryzysem własnej tożsamości, bankructwem duchowo-ideologicznym i kryzysem imigracyjnym, warto zapoznać się z podstawami konecznianizmu, który rozwijany przez polską szkołę socjocybernetyki nie stracił nic na aktualności.   

    

    fot._screen

   Obrzydliwa, rasistowska supozycja nawiązująca do najlepszych rasistowskich tradycji Sumerów i Akadów nazywających Gutejów, swych sąsiadów z gór Zagros: ''Ludźmi o powabie małpy''. Ohyda. foto. screen

    

   loveandcapitalgabrieltease_yyo0ow

    Karol Marks i jego córka Jenny w czarnym stroju i z krzyżem na piersi w geście poparcia dla Powstania Styczniowego. foto. z sieci

    

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   środa, 10 stycznia 2018 21:49
 • sobota, 23 grudnia 2017
  • Dziki Zachód w Europie, czyli Indianie a poprawność polityczna

    

               Obecna tzw. poprawność  polityczna jest naczelną ideologią państw Europy Zachodniej i USA. Rozumiejąc ideologię jako zespół norm społecznych określających zasadnicze cele życia społecznego należy pamiętać, że poprawność polityczna jest spuścizną ostatecznego tryumfu USA w zimnej wojnie. Stany Zjednoczone będące kosmopolitycznym mocarstwem opartym o ideologię liberalno-wolnomularską zaserwowały (po trosze niechcący) światu jej swoiste uwieńczenie, czyli poprawność polityczną  uznającą m.i., że naród to przeżytek. Rola narodu powinna z czasem maleć, a potem zanikać. Idąc dalej, obecni szczerzy, europejscy  propagatorzy tejże ideologii chcą,  w imię szczęścia i postępu,  zniszczyć tradycyjny model rodziny i zglajszachtować klasę średnią na rzecz państwa quasi socjalistyczno-totalitarnego będącego największym propagatorem życia ekonomicznego i rządzonego przez sojusz biurokracji państwowej i finansowej etc. W ramy poprawności politycznej wpisuje się także współczesny kryzys imigracyjny, który wedle najlepszych zasad liberalnej inżynierii społecznej ma na celu swoiste "wynarodowienie" Europy. Jestem oczywiście sceptyczny, czy uda się to na masową skalę, bo zawsze tego typu ruchy wyjaławiały się i kończyły konkluzją, że tylko silne państwo narodowe jest najlepszym gwarantem interesów swoich obywateli. Vide stalinizm po leniniźmie, tudzież rozdarcie francuskich i włoskich  marksistów (sam Mussolini był pierwotnie działaczem lewicowym), którzy wg Zeeva Sternhella zwątpili w internacjonalizm i dokonali rewizji marksizmu w duchu patriotycznym i nacjonalistycznym tworząc faszyzm.

               Ale jak poprawność polityczna ma się do Indian? Ano ma się całkiem dobrze jeśli zagłębimy się w historię USA.  A dokładniej jeśli spojrzymy na plemiona indiańskie zamieszkujące Wielkie Równiny, przede wszystkim Dakotów, nazywanych także Siuksami. Pomijając kwestie historyczne i antropologiczne, należy tylko zaznaczyć, że plemiona Dakotów na początku XIX wieku przekroczyły rzekę Missouri i podbili lokalne słabsze plemiona (Mandatów, Hidatsa, Arikarów, Ponków, Omahów, Missouri, Otosi) upuszczając zarazem krwi Paunisom i Szoszonom.  W 1851 roku Waszyngton uznał supremację Siuksów nad podpitymi plemionami na terenie Czarnych Gór (obecnie na granicy Dakoty Południowej i Wyoming) i doliny Yellowstone, co miało na celu zapewnić bezpieczeństwo dla ciągnących do Oregonu i Kalifornii osadnikom. Siuksowie jednakże kiedy tylko napotkali pierwsze wozy z osadnikami zaczęli je grabić i mordować nowych przybyszów.

   W 1865 roku po zakończeniu wojny secesyjnej, wśród ciężko doświadczonego społeczeństwa amerykańskiego zaczęły narastać nastroje pacyfistyczne. Rozpoczęła sie polityka pokojowa wobec Indian z Wielkich Równin w myśl zasady zapisanej przez członków jednej z komisji rządowych do rozmów z Indianami:

   "Wśród ludzi cywilizowanych wojna zwykle rodzi się z poczucia niesprawiedliwości. Ta sama zasada dotyczy Indian. Czy byliśmy zawsze niesprawiedliwi (wobec nich ?) Odpowiadamy bez wahania, że tak".

   W 1865 roku zawarto w forcie Sully nad Missouri traktat z Siuksami, który pozwalał białym na tranzyt przez ich tereny łowieckie. Karawany były jednak systematycznie łupione (np. od 1 sierpnia do końca 1866 roku zabito 154 białych; podając za Grzegorzem Swobodą, Little, Big Horn 1876, Warszawa 1998). Kongres jednakże nie przyjmował tych wydarzeń do wiadomości uważając, że "napięcia" są prowokowane niepotrzebnie przez armię. Można wyliczać poszczególne układy zawierane przez rząd federalny z poszczególnymi wodzami plemion. Obdarowywano Dakotów najnowszą bronią w zamian za spokój, którego nigdy było. Kiedy pewien rządowy agent wręczał w rezerwacie jednemu z wodzów nowego Winchestera w imię dobrosąsiedzkich stosunków, dodał z wymuszonym uśmiechem, że ma nadzieję iż ta broń nie będzie użyta przeciwko żadnym białym. Usłyszał na to pogardliwą odpowiedź, iż do zabijania osadników wystarczy maczuga.

               Odrzucając poprawność polityczną należy stwierdzić, że ciężko uznać wartość wszelkich traktatów zawieranych pomiędzy, nazwijmy to, rozwiniętym społeczeństwem doby industrialnej, a społecznościami prowadzącymi na wpół koczowniczy tryb życia z okresu mezolitu. Wodzowie indiańscy (np. Czerwona Chmura wódz jednego z plemion Dakotów) którzy odwiedzili Waszyngton, byli święcie przekonani, że niemożliwością jest aby biali posiadali inne miasta tej wielkości i na pewno przenoszą je za pomocą czarów z miejsca na miejsce!  Lekko licząc, Jankesów od Siuksów dzieliło prawie 7000 lat rozwoju.  

               Tymczasem nastroje proindiańskie wśród Amerykanów, którzy nigdy nie doświadczyli kontaktów z nimi, a wojowników znali co najwyżej z ikonografii, rosły w siłę. W 1868 roku powstała Komisja Indiańska Stanów Zjednoczonych (pod auspicjami lokalnego przedsiębiorcy-filantropa), do której garnęli się byli abolicjoniści, duchowni, idealiści itd. W najlepsze funkcjonował system rezerwatów, gdzie biali nie mieli wstępu, żeby dzieci natury "uchronić przed padnięciem ofiarą występków i pokus, które są najgorszą cechą naszej cywilizacji".  W jednym z rezerwatów wielkości ok. 200 tys. km2 żyło ok. 18 tys. Siuksów.   Chciano cywilizować Indian poprzez wysyłanych do rezerwatów misjonarzy, którzy prócz szerzenia Słowa Bożego mieli zachęcać Indian do hodowli i uprawy ziemi. Rezerwaty zaopatrywano suto w artykuły żywnościowe. Indianie jednak z reguły wyrzucali peklowaną wieprzowinę, a mąkę z lubością wysypywali do strumieni. Pracować fizycznie nie chcieli, bo było to wbrew ich tradycji, a jeśli biały człowiek miał zapewnić im jedzenie, to tak miało być i koniec. W przerwach Siuksowie opuszczali rezerwaty napadając na okoliczne farmy oraz łupiąc pokojowo nastawione do rządu federalnego inne plemiona (np. w 1873 Siuskowie napadli na Paunisów zabijając ok. 100 z nich, w tym kobiety i dzieci).  Zabijali także pojedynczych żołnierzy.   Można to podsumować tymi słowy, że Siuksowie otrzymali bardzo duże zapomogi socjalne od rządu federalnego wraz z prawie całkowitym przyzwoleniem na łamanie prawa. Siuksowie przyzwyczaili się do lenistwa (za wyjątkiem regularnych napadów rabunkowych) oraz coraz bardziej przyjmowali postawę roszczeniową. Czerwona Chmura wyliczając krzywdy swego ludu wspominał, że w zimę w rezerwacie Siuksowie cierpieli głód,  bo musieli jeść wieprzowinę z beczek, która im nie odpowiada.  Ponadto blade twarze zaopatrywały biednych Indian w koce wojskowe ze specjalnymi stemplami, które absolutnie Indianom nie odpowiadały.  Socjal zapewniony czerwonoskórym tylko utrwalał ich w chuligaństwie i pasożytnictwie, a wszelkie ustępstwa na ich rzecz były postrzegane przez Dakotów jako dowód słabość.

               Warto wspomnieć o Szejenach, którzy wiosną w 1868 roku napadli na sąsiednie plemię Kaw. Za karę wstrzymano im dostawy broni, na co Szejenowie w proteście za nieludzkie traktowanie odmówili przyjmowania innych dostaw. Na taki brak humanitaryzmu odpowiedzialni urzędnicy do spraw Indian (w obawie też o swoje kariery) nie mogli pozwolić. W sierpniu Szejenowie otrzymali broń, a klika dni później w dniach 10-12 sierpnia  odwiedzili osady w okolicach Kansas. Przyjęci przyjaźnie przez osadników zjedli z nimi posiłek, po czym spalili chaty, uprowadzili bydło, zabili 15 mężczyzn i zgwałcili pięć kobiet. W niedługim czasie Szejenowie zabili ok. 350 osób. Kiedy generał  Sheridan, odpowiedzialny za spokój w podległych mu rezerwatach chciał zaprowadzić porządek napotkał wówczas zdecydowany opór organizacji broniących Indian. Jeden z komisarzy skwitował to zdaniem: "A skąd generał Sheridan wie, ile razy jaka kobieta została zgwałcona? Czy był przy tym ?". Trzeźwo oceniający sytuację Henry Morton Stanley, późniejszy legendarny odkrywca Afryki,  napisał reportaż o zbrodniach czerwonoskórych z okolic Kansas  na białych osadnikach:

   "Morderstwa z powodu swojej masowości wydają się tak nudne, że nikt nie zwraca na nie uwagi".

    

               Obserwując obecny kryzys imigracyjny trudno nie dostrzec pewnych podobieństw pomiędzy tym co dzieje się obecnie, a tym co działo się na Wielkich Równinach. Wszelkie próby asymilacji dużej ilości odmiennych kulturowo i opóźnionych w rozwoju społeczności,  polegające na przekupywaniu ich apanażami socjalnymi są niemożliwe do utrzymania. Nienawykłe obecnie do obrony, konsumpcyjne i bezideowe społeczeństwa zachodnie  będą w końcu przeciwstawiać się nadmiernym obciążeniom fiskalnym serwowanym im przez rządzącą biurokrację. Biurokrację, która będzie zwiększała świadczenia socjalne dla szerokorozumianych imigrantów w celu zachowania spokoju społecznego. Jest to bomba z opóźnionym zapłonem (vide aktualna, szczera wypowiedź szwedzkiej minister finansów Magdaleny Andersson). Pamiętajmy, że amerykańska tolerancja wobec Indian zakończyła się w raz kryzysem  finansowym w 1874 roku i odkryciem dużych pokładów złota w Czarnych Górach. Niemożność osiągnięcia racjonalnego porozumienia z wodzami indiańskimi, którzy rozsierdzeni dotychczasową ustępliwością rządu USA zażądali bajońskich sum za swoją zgodę na eksplorację wzgórz, doprowadziła do wojny i cierpienia całego plemienia. Gwoli ciekawości, rząd federalny wydawał rocznie na utrzymanie samych Siuksów 2 mln dolarów i chciał dodatkowo płacić 400 tys. dolarów rocznie za wydobywanie złota, ale wodzowie zażądali 600 mln dolarów. Była to cena która uniemożliwiła humanitaryzm i pacyfizm.   

               Wobec niepokojów społecznych wywołanych przez faktycznych płatników podatków,  każda totalna demokracja, na której obywateli oddziaływają tak naprawdę tylko  bodźce ekonomiczne, odkłada na bok wszelkie sofizmaty o bliżej niesprecyzowanych wartościach. Czy obecny zachód Europy zamieni się w Dziki Zachód?   

     

    

    

   Red_Cloud                                                                 Wódz Czerwona Chmura u schyłku życia, zdjęcie z wikipedi.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Dziki Zachód w Europie, czyli Indianie a poprawność polityczna ”
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   sobota, 23 grudnia 2017 09:55
 • wtorek, 05 grudnia 2017
  • Nie tylko Racławice, czyli co warto wiedzieć o zmaganiach polsko-moskiewskich

               

   Uważam, że ostatnimi laty w Polsce panują nastroje wybitnie antyrosyjskie. W ramach pokrzepienia serc doszukujemy się w historii kontaktów polsko-rosyjskich, czy też polsko-moskiewskich jak kto woli, naszych przewag nad wschodnim sąsiadem. Jako polski patriota i nacjonalista muszę z całą odpowiedzialnością stwierdzić z nieukrywanym smutkiem, że Polska wojnę z państwem moskiewskim o dominację w tej części Europy przegrała z kretesem. Wielkie Księstwo Moskiewskie podniesione do rangi carstwa w 1547 roku przez Iwana Groźnego (którego nasi przodkowe nazywali Iwanem Tchórzliwym) stało się w XVIII wieku potęgą i dominując tym samym na pomoście bałtycko-czarnomorskim zepchnęło silną kiedyś Rzeczpospolitą do defensywy. A zepchnięta do defensywy i niebędąca w stanie utrzymać dawnej podmiotowości Rzeczpospolita Obojga Narodów została rozebrana przez silniejszych sąsiadów.

   Jednakże chciałem skupić się na innym zagadnieniu. Mianowicie, w celu pokrzepienia serc zwykliśmy doszukiwać się w annałach historii naszych zwycięstw nad Moskalem, co niewątpliwie służy nam do budowania poczucia dumy narodowej. Smutnym jednakże jest to, że znajomość owych zwycięstw w świadomości społecznej jest bardzo słaba. Oczywiście każdy obywatel naszego pięknego kraju zapytany choćby o największe zwycięstwa polskiego oręża nad tak nielubianym Moskwicinem wymienia: Racławice i Cud nad Wisłą. Nie odbierając nic Cudowi nad Wisłą oraz nie atakując dokonań Naczelnika Kościuszki (którego uważam za postać kontrowersyjną), pamiętajmy zarazem, że Racławice nie były żadnym druzgocącym zwycięstwem militarnym i nie miały dużego znaczenia. Nota bene pamiętam zdaną mi z pierwszej ręki relację w 2010 roku, iż na wykładzie dla grubo ponad setki studentów I roku na jednej ze szkół wyższych w Trójmieście, wykładowca zapytał od niechcenia, kto dowodził bitwą pod Racławicami po polskiej stronie. Zaległa grobowa cisza, po czym jedna studentka zebrała się na odwagę i krzyknęła: Anders !!!....

   Cóż, komentując wspomniane wydarzenie stosownym milczeniem, należy stwierdzić, że nie pamiętamy wiele o przewagach rodzimego oręża nad Moskwą, a wcale już nie pamiętamy o naprawdę licznych zwycięstwach nad naszym wschodnim adwersarzem.

   Na samym początku powinno się wspomnieć o wielkiej wiktorii pod Orszą (położonej nad Dnieprem w obecnej Białorusi) w 1514 roku. Pod wodzą księcia Konstantego Ostrogskiego wojska polsko-litewskie pobiły na głowę moskiewską armię Iwana Czeladina. Abstrahując od oceny stosunku sił walczących stron (od 30 tys. do 70 tys. wojsk moskiewskich wg źródeł polskich, do 12 tys. sił po obu stronach wg ustaleń rosyjskich) było to pierwsze zwycięstwo w polu wojsk Rzeczpospolitej nad Wielkim Księstwem Moskiewskim. Czy zginęło tam 5 tys. czy 10 tys. Moskcwicinów nie jest istotne. Istotniejszym jest fakt, że od tego roku praktycznie do początków XVIII wieku Moskale nie byli w stanie mierzyć się z Polakami w otwartym polu (poza dosłownie kilkoma wyjątkami jak choćby klęska pod Szepielewiczami w 1654 r.). Dopiero reformy cara Piotra I, najwybitniejszego bodajże rosyjskiego męża stanu, stworzyły z armii rosyjskiej wyśmienitą machinę wojenną, z którą przestarzałe wojsko Rzeczpospolitej nie mogło się równać. Na marginesie gorąco zachęcam wszystkich do zapoznania się z obrazem upamiętniającym wiktorię orszańską, który jest obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (niestety autor owego arcydzieła jest nieznany). A zachęcam tym goręcej, gdyż jest to jeden z pierwszych obrazów europejskich po Antyku, przedstawiający mającą faktycznie miejsce bitwę z dość wiernie odwzorowaną topografią terenu. Bodajże pierwszym malowidłem ukazującym rozegraną bitwę w Europie jest Bitwa pod San Romano pędzla Paola Uccella (dzieło powstało w latach 1438-1440). Z mojego subiektywnego punktu widzenia stwierdzam jednak, że "nasza" Bitwa pod Orszą jest lepsza i cechuje się większymi walorami artystycznymi ...

   A wracając do zapomnianych już zwycięstw nad Moskalem ... wszak było ich więcej. Najjaśniejszy w naszej historii jest Kłuszyn w 1610 roku, gdzie niecałe 4 tys. polskiej jazdy rozbiło w puch 35 tys. armię szwedzko-moskiewską i otworzyło wojskom koronnym drogę do Moskwy. Jeden z naszych największych wodzów Stanisław Żółkiewski zniszczył siły nieprzyjaciela, a przepiękne w swej sile i mądrości słowa wypowiedziane przez hetmana przed samą bitwą dźwięczą jak cymbał grzmiący w mej głowie: "Necessitas in loco, spes in virtute, salus in victoria".

   Wyliczając kolejne wielkie wiktorie nad Moskalem, zapominamy często o tych mniejszych jak: zwycięstwa rotmistrza koronnego Jana Boratyńskiego nad Bobrem w 1514 i pod Połockiem w 1518; zapomniane zwycięstwo rotmistrza Stanisława Leśniowolskiego pod Newlem w 1562 roku, gdzie na czele swojego oddziału (2300 ludzi) pobił na głowę prawie 10-krotnie liczniejsze siły moskiewskie; pogrom Moskwicinów nad Ułą w 1564 roku z ręki hetmana litewskiego Mikołaja Radziwiłła Rudego (miało tam paść ok. 10 tys. Moskali); zwycięstwo połączonych sił polsko-szwedzkich pod Kiesią w 1578 roku, gdzie dowodzący Andrzej Sapieha zdobył ponad 40 dział oraz zabił i wziął do niewoli prawie 6 tys. nieprzyjaciela; zwycięstwo pod Toropą w 1580 roku pod wodzą księcia Janusza Zbaraskiego, nie wspominając już o 1400 km rajdzie kawaleryjskim w 1581 roku prowadzonym przez Krzysztofa Radziwiłla "Pioruna" (Witebsk-Rżew-Psków). Skupiam się tu tylko na zwycięstwach odniesionych w polu, pomijając kilka udanych oblężeń przeprowadzonych przez polsko-litewskie siły zbrojne.

   W 1633-34 Rzeczpospolita jeszcze raz pokonała zmodernizowaną na wzór zachodni moskiewską ramię pod Smoleńskiem, dzięki geniuszowi militarnemu króla Władysława IV Wazy, który osobiście dowodził odsieczą dla oblężonego polskiego Smoleńska.

   Niestety następne lata to jeden z najciemniejszych okresów naszej historii. Rzeczpospolita Obojga Narodów atakowana przez sąsiadów ze wszystkich stron znajduje w sobie jeszcze na tyle siły, aby pobita i skrwawiona przetrwać, dając odpór wszystkim napastnikom. W 1654 roku Wielkie Księstwo Moskiewskie atakuje ziemię Litwy wykorzystując zaangażowanie sił koronnych w ciężkich walkach na Ukrainie ze zbuntowaną Kozaczyzną. Janusz Radziwiłł (mający tak złą prasę w polskiej świadomości poprzez Potop Sienkiewicza) mimo szczupłości swych sił odnosi zwycięstwo w krwawej bitwie z jedną z armii moskiewskich pod Szkłowem. Ulega jednak potem nieprzyjacielowi pod Szepielewiczami, z powodu szczupłości własnych sił (5-6 tys. żołnierza wobec 25 tys. żołnierza nieprzyjaciela). Nadchodzi jednak szczęśliwy 1660 rok, kiedy zakończono wojnę ze Szwedami a Rzeczpospolita może skupić się na wojnie z Moskalem. Na Ukrainie hetmani Jerzy Lubomirski i Stanisław "Rewera" Potocki pokonali posiłkujących Moskwę Kozaków i pobili armię wojewody kijowskiego Wasyla Szeremietiewa pod Cudnowem. Na skutek dobrze przeprowadzonej kampanii zmusili go do ostatecznej kapitulacji, niszcząc ostatecznie jego zgrupowanie liczące ok. 17 tys. ludzi. Z kolei na Litwie Stefan Czarnecki pokonał armię moskiewska pod Połonką, która tracąc ok. 5 tys. ludzi została ostatecznie zmuszona do wycofania się z Litwy.

   Jeżeli już chcemy podkreślać nasze przewagi nad Moskalem to warto abyśmy faktycznie wiedzieli jakie one były. Albowiem wiedza historyczna jest u nas bardzo słaba, a Rosjanie lubują się często w pisaniu ex nihilo własnej heroicznej historii. Oczywiście ciężko tu mieć do nich pretensje, gdyż odpowiednio zredagowana historia rodzima jest bardzo użyteczna we własnej wewnętrznej narracji narodowej. Zachęcam do obejrzenia w internecie programu "Bronisław Wildsteina przedstawia" (opublikowanego 11 października 2013), gdzie zaproszony tam rosyjski korespondent Pan Władimir Kirianow, w dość obcesowy sposób zaczął udowadniać, iż jeśli można mówić o polskiej kulturze to jest ona dobrodziejstwem rosyjskiego zaboru. Pomijając wulgarność intelektualną takiego stwierdzenia i przytaczając choćby wypowiedź prof. Andrzeja Nowaka, iż w polskim zaborze w XVIII wieku więcej ludzi potrafiło czytać i pisać niż w całym imperium rosyjskim, należy przede wszystkim pamiętać o poszerzaniu swojej wiedzy, zwłaszcza na temat własnych dziejów rodzimych. Wiele osób posiadających sympatie wybitnie prawicowe, przekładające się na rusofobię, nie zna tak naprawdę silnych i słabych stron polskiej historii i stosunków polsko-rosyjskich. Powyższy tekst niech będzie wskazówką, gdzie szukać tych stron silnych.

    

    

    

    Autor_nieznany_malarz_z_krgu_Lukasa_Cranacha_Starszego_Bitwa_pod_Orsz

   Bitwa pod Orszą  - obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 grudnia 2017 20:44
 • środa, 15 listopada 2017
  • Czy nacjonalizm jest zły?

               Ostatnie obchody Święta Niepodległości w Naszym Pięknym Kraju były kolejną okazją do kontynuowania polskiej wojny plemiennej. Nie wnikając w szczegóły, ani nie skupiając się na poszczególnych wypowiedziach stron naszego konfliktu, warto pochylić się nad zagadnieniem nacjonalizmu i patriotyzmu. Różnej maści medialni eksperci zaczęli po swojemu interpretować owe terminy, nie mając raczej pojęcia o ich elementarnym znaczeniu. Warto przytoczyć pierwotne znaczenie tychże określeń, które obowiązywały przed II wojną światową.

    

   Patriotyzm (łac. patria - ojczyzna) polega na tym, że kochamy i pozytywnie odnosimy się  do państwa, w którym żyjemy. 

   Nacjonalizm (łac. natio - naród) jest nazwą postawy, która polega na umiłowaniu, w szerokim tego słowa znaczeniu, własnego narodu.

   Szowinizm (fran. chauvinisme, od mitycznego Nicolasa Chauvina, dzielnego żołnierza francuskiego bezgranicznie oddanego Napoleonowi)  to wypaczenie nacjonalizmu, określające wrogą postawę, wręcz nienawiść do innych narodów w imię źle pojętej miłości do własnej Ojczyzny.

    

               Patriotyzm i nacjonalizm wcale się nie wykluczają, a wręcz mogą się harmonijnie uzupełniać, czego przykładem jest postawa polskiej mniejszości w Monarchii Austro - Węgierskiej, typowego państwa wielonarodowego. Żyjący w Galicji Polacy (przynajmniej większość) byli szczerymi polskimi nacjonalistami (czyli kochali swój naród), a zarazem wielbili państwo w którym przyszło im żyć, bo któż z Krakowa nie pamięta jeszcze portretów cesarza Franciszka Józefa zdobiących dumnie tamtejsze domy.  Na marginesie warto zauważyć, czy możemy mówić o jakimkolwiek patriotyzmie wśród mieszkańców UE? Czy obywatele państw członkowskich w razie wojny byliby zdolni przelewać krew za tenże twór polityczny, jak choćby czynili to Polacy i Węgrzy podczas I wojny światowej za swoja ukochaną monarchię? A czy w Katalonii weźmie górę kataloński nacjonalizm, czy patriotyzm hiszpański?

               Szowinizm jest całkowitym zaprzeczeniem nacjonalizmu. Nie powinno się używać pojęcia - skrajny nacjonalizm, jak powiedział to jeden z naszych czołowych polityków. Skrajny nacjonalizm to szowinizm.  Szowinizm narodowy to hitleryzm, czyli wypaczony nacjonalizm niemiecki. Jednakże, może istnieć też szowinizm klasowy występujący u komunistów - internacjonalistów. Szowinizm potrafi stanowić ideologiczne uzasadnienie odmian imperializmu, zarówno narodowego (hitleryzm) oraz kosmopolitycznego (radziecka odmiana komunizmu).

    

               Pozwolę sobie przytoczyć ustęp z książki Naukowe Podstawy Nacjokratyzmu, Józefa Kosseckiego, (2015, s. 5-6):

   Po II wojnie światowej imperializm szowinistyczno-narodowy w wydaniu niemieckim przegrał, zwyciężyły zaś kosmopolityczne odmiany imperializmu w wydaniu sowieckim (ZSRR) i liberalno-wolnomularskim (USA). Zgodnie z ich interesem dokonano w skali globalnej manipulacji lingwistycznej, polegającej na zmianie znaczenia wymienionych wyżej trzech kluczowych słów. Słowu patriotyzm, w oficjalnych masowych procesach wymiany informacji, nadano znaczenie takie jak dawniej nadawano słowu patriotyzm i nacjonalizm, słowu nacjonalizm nadano znaczenie takie jak miało dawniej słowo szowinizm narodowy, zaś słowo szowinizm zaczęło znikać z masowego społecznego obiegu informacji [...] wszelki nacjonalizm zaczął się  w społecznej świadomości - czy może nawet podświadomości - kojarzyć ze zbrodniczym hitleryzmem".

    

               Należy przypomnieć przy okazji, że pierwszy naród w historii, czyli społeczny związek różnokrewny złączony wspólnotą etnograficzną i obejmujący swymi funkcjami całość życia zbiorowego to Rzymianie. Walczące ze sobą szczepy italskie mimo wzajemnych waśni zaczęły ostatecznie w III wieku przed Chrystusem przejawiać tendencje unifikacyjne, ponieważ posiadały tę samą etykę, czyli zbiór poglądów (przyjętych dobrowolnie bez żadnego przymusu) na to co jest godziwe, a co niegodziwe. Naród jest związkiem opartym na etyce (inaczej żadnego narodu nie będzie) i bazującym na etyce z dobrowolnie przestrzeganym prawem autonomicznym. Aby naród powstał musi istnieć świadomość narodowa, która w Republice Rzymskiej obejmowała wszystkich ludzi wolnych.  W innych okresach świadomość narodowa (począwszy od przysłowiowego Hammurabiego) często ograniczała się tylko do elit, czyli władcy i jego otoczenia, a w średniowieczu przede wszystkim obejmowała samą szlachtę. Od czasów Rewolucji Francuskiej świadomość narodowa zaczęła rozszerzać się na pozostałe warstwy społeczne: wpierw mieszczaństwo, potem chłopów i robotników.  

               Warto zastanowić się na koniec, dlaczego z takim niepokojem elity unijne spoglądają na wszelkie przejawy lokalnych nacjonalizmów europejskich. Sama UE stanowi nic innego jak nadbudówkę polityczną niemieckiego ekspansjonizmu, który trzeci raz w ciągu stu lat próbuje rozlać się na Europę. Oczywiście, z jednej strony instytucje unijne rozmywają niejako siłę państwa niemieckiego, ale z drugiej strony stanowią doskonały kamuflaż polityki Berlina. Elity niemieckie, które wyciągnęły lekcję z przegranej II wojny światowej, zmieniły całkowicie swoją strategię, tudzież ideologię, która jest nadrzędna wobec każdej strategii działania. Mianowicie, podczas ostatniej wojny światowej ideologia niemiecka bazująca na szowinizmie narodowym (rasa panów, itd.) doprowadziła do klęski III Rzeszy w Związku Radzieckim i tym samym zakończyła się bolesną przegraną całej wojny. Zmieniono obecnie ideologię, czego przejawem jest zarzucenie niemieckiego szowinizmu narodowego na rzecz promowania mult-kulti, vide wywołanie przez elity niemieckie kryzysu emigracyjnego. Wszystko to miało na celu spacyfikowanie państw tzw. Środkowej Europy (oczywiście przyczyn było nieco więcej), których lokalne nacjonalizmy mogą być zagrożeniem dla gospodarczych interesów niemieckich.

               Należy mieć na uwadze pozytywny wpływ wymiany handlowej z Niemcami oraz transfer nowoczesnej technologii itd..  Nie należy również zapominać, że w interesie elit niemieckich nigdy nie będzie zezwolenie na wybicie się np. Polski na pełną ekonomiczną niezależność. To jest niejako zrozumiałe i trudno mieć pretensje wobec Niemców o promowanie swojej racji stanu (koncepcja Mitteleuropy z początku XX wieku). Z niemieckiego punktu widzenia wzrost nacjonalizmów w Europie stanowi olbrzymie zagrożenie w realizacji ich interesów gospodarczych, bronionych takimi narzędziami jak wszelkie pułapki kredytowe (casus Grecji), polityka klimatyczna mająca zahamować rozwój lokalnych gospodarek, itd. Jeśli kiedyś mieliśmy wewnątrz narodów klasy proletariuszy i wyzyskiwaczy, to teraz mamy całe narody proletariuszy i wyzyskiwaczy, a walka między nimi będzie konfliktem walki narodowo - społecznej. Świadome warstwy panujące w bogatych krajach UE (przede wszystkim sojusz oligarchii bankowej/przemysłowej i biurokratycznej)  starają się używając wszelkich dostępnych środków i szeroko rozumianych kanałów wpływu, aby dezawuować wszelkie objawy nacjonalizmów środkowoeuropejskich.  Z tego względu, gdyż nacjonalizm zawsze będzie szedł  w parze z rozwijaniem się  świadomości narodowej przekładającej się na obronę własnych interesów gospodarczych. Do zwalczania nacjonalizmów służy wykorzystywanie wypaczonych haseł okresu zapaści semantycznej i nazywanie faszyzmem wszelkich przejawów obrony własnego interesu narodowego, przy użyciu narzędzia jakim jest  ideologia liberalno - wolnomularska, zwana potocznie tzw. poprawnością polityczną.  Na zakończenie warto przypomnieć Enrico Corradiniego, teoretyka włoskiego nacjonalizmu, którego poglądy były wolne od wszelkiej nienawiści rasowej (w przeciwieństwie do ohydnego niemieckiego nazizmu), który pierwszy użył terminu narodów wyzyskiwaczy i narodów proletariuszy.

               Zaczyna się powoli przebudzenie narodów Europy Środkowej, niechcących być dłużej proletariuszami naszego kontynentu. Inna sprawa, że np. w przypadku Polski,  pewne aspiracje wybicia się jej na podmiotowość mogą pokrywać z interesami Stanów Zjednoczonych,  zaniepokojonych kolejna próbą zdominowania Europy przez Niemcy. Dodatkowo Niemcy i Francja będące niewątpliwymi potęgami polityczno-gospodarczymi na skalę europejską, nie są państwami jednorodnymi cywilizacyjnie, a mieszanka kulturowa (wynik dywersji ideologicznej serwowanej im podczas zimnej wojny) będzie sukcesywnie te państwa rozsadzać od środka. Obecna polityka UE będąca de facto fasadą wspólnego interesu francusko-niemieckiego (gdzie Francja jest słabszym ogniwem) stara się za wszelką cenę bombardować ideologicznie kraje  Europy Środkowej (rywalizacja informacyjna) w celu zduszenia groźnych dla ich interesów lokalnych nacjonalizmów. Rozbudzenie się nacjonalizmów w tych krajach wraz z chińską ekspansją gospodarczą (koncepcja Jedwabnego Szlaku)  może spowodować koniec preponderancji państw Europy Zachodniej.

    

    

    DSC_00731

   Posąg Juliusza Cezara - rzymskiego nacjonalisty, którego autor sfotografował na Via dei Fori Imperiali

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (5) Pokaż komentarze do wpisu „Czy nacjonalizm jest zły?”
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   środa, 15 listopada 2017 17:52
 • czwartek, 09 listopada 2017
  • Reformacja, czyli rozum albo ślepa wiara

    

               Po swoim wystąpieniu w Wittenberdze, Marcin Luter w sierpniu 1518 roku został wezwany przez papieża Leona X do stawienia się w Rzymie. Sam Ojciec Święty całkowicie rozumiejąc jakie nieszczęście przyniosła sama sprzedaż odpustów, która była przyczyną sprzeciwu Lutra,  wydał w 1518 roku bullę potępiająca nadużycia przy ich sprzedaży. Jednakże niepokorny augustianin mając poparcie księcia,  elektora saskiego Fryderyka Mądrego, odmówił stawienia się przed papieżem. Fryderyk rzeczywiście zasłużył na swój przydomek. Ten gorliwy katolik i założyciel uniwersytetu w Wittenberdze wspierał niepokornego zakonnika w jego uporze, czy to z czystej sympatii, czy powoli zaczynając rozumieć jaką szansę w przyszłości może dać wsparcie Marcina Lutra w jego buncie przeciw Rzymowi. W każdym bądź razie Luter do Stolicy Apostolskiej nie pojechał, ale papież zgodził się, aby wszelkie drażliwe sprawy załatwić w Niemczech w obecności jego wysłannika kardynała Tomasso de Vio z Gaety. Do spotkania doszło w 1518 roku w Augsburgu, gdzie legat zażądał odwołania tez uznanych za błędne, a Luter z kolei zażądał rozpatrzenia ich przez sobór. Do Niemiec przybył kolejny z papieskich wysłanników w celu przywołania augustianina do porządku. Do porządku go nie przywołał, ale Luter zobowiązał się do milczenia i nie rozgłaszania swoich tez, jeśli Rzym nie będzie próbował na razie go karać. A Rzym nie był w stanie doprowadzić do ewentualnego pojmania zakonnika mającego ochronę elektora saskiego. Sytuacja była cokolwiek napięta, a nie mogąca użyć siły Stolica Apostolska postanowiła podjąć próbę skompromitowania poglądów Lutra.  Na przełomie czerwca i lipca 1519 roku nastąpiła dwudziestodniowa dysputa w Lipsku pomiędzy samym Lutrem, a profesorem teologii Johannem Eckiem. Pojedynek zakończył się remisem, ale Eck zdołał celnie uderzyć niepokornego augustianina. Postawiony przez niego pod murem podczas jednej z debat Luter przyznał, że uważa tylko Pismo Święte  za jedyny autorytet w sprawach wiary, że wierni mogą się obejść bez prymatu papieża, i że jego poglądy są zbieżne ze wyklętym przez kościół Wiklefem i Husem.

                Tego było już za wiele. Luter wyraźnie rzucił wyzwanie potędze kościoła, ale będąc pewny ochrony ze strony swego możnego protektora przeszedł do bezwzględnego ataku. Wpadłszy w szał tworzenia zaczął kolejno wypuszczać pisma, jak: O papiestwie w Rzymie, Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego o poprawie stanu chrześcijańskiego, O niewoli babilońskiej kościoła, O wolności chrześcijanina. Leon X oddał cios wydając bullę Exsurge Domine potępiającą błędy i wypaczenia poglądów Lutra i dając mu 60 dni na ich odwołanie. Marcin Luter nie przestraszył się i wydał kolejny traktat pod wymownym tytułem: Przeciw bulli antychrysta. Jak napisał tak zrobił i 10 grudnia 1520 roku spalił bullę publicznie przed jedną z bram Wittenbergi. Na początku 1521 roku otrzymał w zamian z Rzymu anatemę. Anatema wydana przez antychrysta nie mogła wywrzeć wrażenia na prawdziwym chrześcijaninie za jakiego Luter się uważał. A to co uważał, zaprezentował jeszcze tego samego roku podczas sejmu Rzeszy w Wormacji. Przybył tam zaopatrzony w żelazny list nowo wybranego cesarza Karola V. Samego Karola V sprawy Niemiec, delikatnie mówiąc, za bardzo nie interesowały (najlepiej czuł się w Hiszpanii, a na początku panowania najbardziej zajmowały go Niderlandy) i miał nadzieję, że sytuacja w Niemczech uspokoi się sama na skutek porozumień i negocjacji. Jednakże na sejmie w Wormacji papież pokazał swą siłę i zdołał nakłonić poprzez swoich wysłanników większość panów Rzeszy na skazanie Lutra i jego zwolenników na banicję, a pisma na spalenie. Kara banicji byłą rzeczą zaiste poważną, ale protektor augustianina, książę Fryderyk Mądry nic sobie z niej nie robił. Ukrył Lutra na swoim zamku w Wartburgu, gdzie zakonnik podjął się dalszej pracy, tłumacząc Nowy Testament na język niemiecki. Jego bliscy współpracownicy jak (Hutten, Karlstadt, Melanchton) działali nauczając w terenie, zastępy zwolenników się powiększały, a reformacja kościoła rozwijała się w najlepsze.   

    

               Na czym polegała istota Reformacji? Mianowicie, o czym już było wspomniane wyżej, Luter przyjął, że tylko Pismo Święte winno być jedynym, niepodważalnym autorytetem w sprawach wiary. Odrzucając tym samym całą tradycję katolicką (pisma Ojców i Doktórów Kościoła) stworzył konstrukcję intelektualną, że sama tradycja jest tylko wymysłem ludzkim i naleciałością na tekst biblijny. Odrzuciwszy zarazem większość sakramentów będących immanentną częścią religii katolickiej (zachował tylko chrzest i komunię świętą) powstał logiczny wniosek, że sama instytucja kościoła przestaje być potrzebna i traci rację istnienia. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, tylko sama wiara wystarczy do zbawienia, bez kościoła, księży i całej katolickiej otoczki teologiczno-liturgicznej, jak obrzędy, posty, tudzież dobre uczynki.

               Pozbawiwszy się nauki kościoła o uczynkach, które miały przybliżyć wiernego do zbawienia, negowano wpływ wiernego na swoje zbawienie i wykluczano tym samym, że może posiadać wolną wolę. Ba, posiadanie wolnej woli uważał Luter, bazując na narracji fideistycznej,  za zaprzeczenie wszechmocy Boga. Wszak dobrym czyni nas Bóg poprzez łaskę, a autentyczną wiarę posiadają tylko Ci, którzy wcześniej zostali wybrani przez Stwórcę do zbawienia. Bóg daje zbawienie nie za uczynki, ale za wewnętrzną wiarę. A wiara według nauki Lutra załatwiała wszystko. Nie znosił średniowiecznej scholastyki, która w myśl nauki choćby św. Tomasza z Akwinu racjonalnie starała się objaśniać Objawienie. Scholastyk to ktoś wątpiący zdaniem Lutra, wykluczający Boską omnipotencję, posiłkujący się w swej wierze rozumem i empirią, według najlepszych tradycji myśli greckiej. Augustianinowi z Wittenbergi bliżej natomiast było to tradycji hebrajskiej (którą możemy łączyć od biedy z fideizmem) bazującej na irracjonalnym zaufaniu do Boga. Generalnie Luter rozumu nie lubił i nazywał go często „kurwą diabelską”. Uniwersytetów też nie lubił jako instytucji wykładających scholastykę, bo jak sam stwierdził: Należałoby wysadzić w powietrze wszystkie uniwersytety, nie było bowiem i nie będzie na świecie niczego bardziej diabelskiego".

               A prawdziwa wiara według Lutra objawiała  się tylko poprzez zgłębianie Pisma Świętego, ponieważ cała hermeneutyka katolicka (czyli objaśnienia do Pisma Świętego przez Ojców i Doktorów Kościoła) mogła afirmować tak nielubianą przez niego scholastykę, wzrastającą  na wierze i umyśle. Co gorsza, sama scholastyka to nic innego jak również nielubiana tradycja kościoła, która stworzyła tomy dotyczące interpretacji Słowa Bożego. A Słowo Boże każdy wierny powinien interpretować sam. I tu dochodzimy do jednego z najważniejszych punktów nauki Lutra, czyli do bezgranicznej wiary w zdolność intelektualną każdego wiernego, który może odczytywać po swojemu i interpretować Pismo Święte. A może to zrobić, ponieważ  został wybrany przez Pana i obdarzony jego łaską. Ergo, chłop pańszczyźniany może lepiej zrozumieć ustępy Nowego Testamentu niż kilkuset uczonych w prawie kanonicznym biskupów, ponieważ to na chłopa spłynęła łaska boska, a nie dajmy na to na kilkuset sług ,,Antychrysta z Rzymu''.

    

               I cóż, może to w sumie brzmieć ujmująco. Nauki reformatorskie Marcina Lutra bazujące na pewnym egalitaryzmie społecznym i pochwale indywidualizmu (samodzielna interpretacja pisma) wyglądają szalenie kusząco (pomijając ciężką do obrony negację roli umysłu w religii i życiu-vide "kurwa diabelska"), i każdy znający pobieżnie historię Reformacji zmuszony byłby przyklasnąć.  Niestety, ów egalitaryzm szybko się skończył, podobnie jak frazesy wypowiadane i wypisywane przez Marcina Lutra, że nikogo nie wolno przymuszać do wiary, etc. Bezwiednie naiwny Luter (trzeba to podkreślić z całą mocą) otworzył przysłowiową tzw. puszkę Pandory, gdyż jak grzyby po deszczu zaczęli mnożyć się w Niemczech  kaznodzieje - fanatycy, z których każdy  subiektywnie i dziwacznie interpretował Pismo Święte. Każdy  uważał, że jego wykładnia jest jedyną prawdziwą i cudownie inspirowaną. Jak we wszystkich ruchach antykatolickich wcześniej, za hasłami odmowy religijnej, naprawy kościoła, etc. pojawiły się groźne ruchy społeczne, albo antyspołeczne, pragnące zmian  w stosunkach własnościowych, tudzież likwidację własności prywatnej, kolektywizację kobiet, wolną miłość, poluzowanie więzów obyczajowych itd.  

    

               Wybuchła tzw. wojna chłopska, ponieważ chłopi po swojemu zaczęli interpretować Słowo Boże, wyrażając swą niechęć do pańszczyzny, szlachty i duchowieństwa. Jeden z jej najbardziej znanych przywódców Tomasz Münzer (z zawodu kapelan w zakonie żeńskim, z powołania rewolucjonista) wydał wojnę przeciwko wszystkim możnym (z hasłem na ustach "Niechaj nie ostygają wasze zakrwawione miecze !" ), zarówno rycerzom jak i duchownym, bo i Lutra nazwał spasionym wieprzem" i „archikanalią".  Pojawili się też anabaptyści (czyli nowochrzcieńcy). Na czele Jana Mathysa, byłego piekarza, opanowali Münster (Monastyr) w Westfalii, który nazwali królestwem Syjonu".  Kościoły splądrowano, księgi spalono, dzieła sztuki zniszczono w imię budowania raju na ziemi, co nie powinno dziwić nikogo, kto zna historię wszystkich ruchów heretyckich. Karano śmiercią tych, którzy przeciwstawiali się władzy proroka i jego popleczników. Następca Mathysa, Jan z Lejdy, ogłosił się królem całej ziemi. Wziął kilka żon, oddawał się rozpuście, skazywał na śmierć jeśli ktokolwiek narzekał na szerzący się w mieście głód (ściął jedną ze swoich żon), a swoim poddanym kazał śpiewać chorały religijne na zawołanie i radością na twarzach. Kto radości nie okazywał, wybierał tym samym przyspieszoną drogę w zaświaty...

                 Suma summarum wszystkie te ruchawki zostały stłumione przez szlachtę niemiecką, niemniej sam Luter przeraził się nie na żarty i zaczął zmieniać swoje poglądy ...

    

   DSC_0032

   Św. Hieronim tłumaczący Pismo Święte pędzla genialnego Caravaggia, dzieło autor sfotografował w Villi Borghese.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   czwartek, 09 listopada 2017 19:39
 • wtorek, 07 listopada 2017
  • Przyczyny, tudzież praprzyczyny Reformacji

           

   Warto przytoczyć kilka faktów o Reformacji, gdyż liczba przeinaczeń, niedopowiedzeń i przekłamań na temat wystąpienia Marcina Lutra jest olbrzymia w kulturze masowej, czy literaturze popularnonaukowej. Tymczasem jego wystąpienie z intelektualnego punktu widzenia było tylko dopełnieniem rozłamu w dyskursie teologiczno-filozoficznym, który zaczął się już w XIII wieku.

   Pomijając przyczyny kryzysu monoideowego średniowiecza (m.i. odczytywanie na nowo racjonalistycznej filozofii Arystotelesa), należy pokrótce wymienić główne narracje teologiczno-filozoficzne, które dotrwały do czasów Marcina Lutra (podając za A. Wielomskim, Myśl polityczna reformacji i kontrreformacji, 2013, s. 17-23).

   1. Mianowicie istniała tradycja augustiańska (od św. Augustyna) stwierdzająca supremację wiary i teologii na rozumem i filozofią. Rozum nie odkrywa innych prawd niż wiara, ale z powodu swojej przyrodzonej słabości błądzi. Filozofia nie jest fałszywa sama z siebie, ale trzeba zachować wobec niej sceptycyzm, chociaż poprawnie przeprowadzone rozumowanie nie zaprzecza prawdom religijnym.
   2. Poza tym funkcjonowała tradycja tomistyczna (od św. Tomasza z Akwinu) zgadzająca się na równorzędność poznania z pomocą rozumu i wiary, a więc filozofii i teologii. Wyższość teologii i wiary tomiści uznawali wyłącznie w kwestiach dogmatycznych, gdzie wszelka niezgodność z twierdzeniami Kościoła jest błędem w rozumowaniu. Porządek racjonalny musi uznać autorytet Objawienia, a jego interpretatorem są sobory powszechne i biskup Rzymu. Z kolei życie polityczne i społeczne jest domeną rozumu i zachowuje autonomię wobec religii.
   3.  Awerroizm (od Ibn Roszdy Awerroesa bazującego na Arystotelesie) uznający, że między prawdą rozumu i prawdą wiary nie ma zgodności i mogą tylko istnieć oddzielnie wobec siebie. Są dwie prawdy: Objawienie w kościele i filozofia, co przekłada się na rozdzielenie rozumu od wiary. Negowało to wyżej wspomniane prądy intelektualne, bazujące na jedności wiary i rozumu. Pogląd ten przełożył się na stworzenie pojęcia niepewności wobec samej prawdy religijnej.
   4. Popularna była także narracja fideistyczna (główny propagator to Wilhelm z Ockham) widząca zasadniczą sprzeczność między rozumem a wiarą. Wiara ma prymat nad rozumem i doświadczeniem, a sam świat zatracił swój racjonalny charakter. Bóg w każdej chwili może odmienić prawidła fizyki, matematyki itd., co skutkowało poglądem, że wszystko na świecie jest względne.

   Nauczanie kościoła katolickiego bazowało przede wszystkim na tradycji augustiańskiej i tomistycznej (Św. Tomas z Akwinu), czyli na tym, że prawdziwy katolik w życiu powinien kierować się etyką katolicką, stojącą ponad prawem pisanym oraz bazować na wierze, rozumie, autorytetach i Objawieniu. Oczywistym jest, że niepiśmienny chłop niezbyt wiele pojmował i niewiele słyszał (bądź wcale) o wysublimowanych intelektualnie dysputach teologicznych na ówczesnych uniwersytetach, czy synodach. Niemniej struktura kościoła katolickiego poprzez świetnie rozrośnięty system administracyjny skutecznie trafiała do najniższych warstw społecznych (probostwa, zakony) i z całym powodzeniem stosowała programowanie społeczne będące gwarantem ładu i porządku. Wszelkie herezje, które wstrząsały dotychczas Europą były skutecznie zwalczane przez kościół dzięki poparciu szlachty, która uważała naukę kościoła za gwaranta swojego statusu (porządku feudalnego). Zarazem sama instytucja kościoła, jako podmiotu prawa kanonicznego, miała funkcjonować niezależnie od władzy świeckiej. Natomiast władza świecka mogła istnieć niezależnie, pod warunkiem podporządkowania szeroko rozumianego życia publicznego etyce, na której straży stała Stolica Piotrowa. Ergo, świeckie prawo pisane musiało bazować na prawie naturalnym, czyli etyce katolickiej (aposterioryzm prawny).

   Jednakże wraz z rozwojem Renesansu w Europie, którego intelektualnym pierwowzorem była wspomniana tradycja awerroistyczna, pewne kręgi elity umysłowej Europy zaczął ogarniać religijny sceptycyzm. Ów sceptycyzm nie miał nic wspólnego z ateizmem, a wszyscy krytycy tradycji augustiańskiej i tomistycznej w nauczaniu kościoła byli osobami głęboko wierzącymi. W 1516 roku, czyli rok przed sławetnym wystąpieniem Marcina Lutra, powstało kilka ważnych dzieł literackich uwypuklających upadek monoideowej wspólnoty europejskiej Christianitas. Książkami tymi były:

   1. Książę Nicollo Machiavelliego będący swoistą apologią amoralnie pojętej racji stanu, wbrew wszelkiej etyce katolickiej.
   2. Wielka Monarchia Francji pióra Claude de Seyssela, czyli manifest suwerennego państwa, nie podlegającego kontroli Rzymu.
   3. Publikacja nowej grecko-łacińskiej wersji Nowego Testamentu przez Erazma z Rotterdamu, podważająca Wulgatę oraz Podręcznik Żołnierza Chrystusowego jego autorstwa, gdzie pisarz zaatakował elementy tradycji katolickiej.
   4. O Nieśmiertelności Duszy Pietro Pomponazziego, uderzający w chrześcijańską eschatologię i sens ludzkiego żywota (awerroizm).
   5. Utopia Tomasza Morusa, w której opisano alternatywny świat wobec porządku chrześcijańskiego.

   Wszystko to świadczyło o dużym fermencie wśród części europejskich intelektualistów, kontestujących światopogląd filozoficzno-teologiczny ówczesnego Kościoła. Także Marcin Luter trafił na podatny grunt ze swoimi późniejszymi naukami.

   Sam Luter był osobą wrażliwą, pobożną, zarazem zarozumiałą, o rozdmuchanym ego, nie zważająca na bogactwa materialne, za to lubiąca wypić i zakąsić. Co najważniejsze, był jednostką zadręczającą się myślą o własnym zbawieniu. Obsesyjna trwoga o swoją duszę doprowadziła Lutra do negacji instytucji sprzedaży odpustów. I bez dwóch zdań miał rację, gdyż nauka o odpustach nie była najsilniejszą stroną teologii katolickiej.

   Już wcześniej wybitni krytycy Kościoła nie godzili się na odpusty i nie zgadzali się ze stwierdzeniem, iż władza kościelna może darować kary doczesne. Ale z drugiej strony, zwykły szary człowiek mógł być spokojny gdy udzielono mu odpustu  w zamian za modlitwę. Był to zabieg iście zbawienny, jeden z całej gamy sposobów programowania społecznego stosowanego przez kościół, łagodzący napięcia i podtrzymujący wspólną harmonię współżycia. Niemniej jednak idea odpustów udzielanych wcześniej za samą modlitwę uległa kompletnemu wypaczeniu za papieża Juliusza II (1503-1513), szukającego pieniędzy na budowę Bazyliki Św. Piotra. Inna sprawa, że za pieniądze z odpustów powstała bodajże najważniejsza świątynia katolickiego świata, zachwycająca swym pięknem i ogromem...

   Szczególnie nie do zaakceptowania była praktyka sprzedaży odpustów przez dominikanina Johanna Tetzela, komisarza papieskiego, który działając w Saksonii uczynił ze sprzedaży odpustów intratny interes. Dodajmy, interes ubrany w bardzo skąpą szatę religijną spod której spozierał kult złotego cielca. A w Saksonii właśnie, w mieście Wittenberdze działał augustianin, doktor teologii Marcin Luter. I na głęboko religijnym augustianinie wspomniane praktyki Tetzela wywarły jak najgorsze wrażenie. Z okazji poświęcenia kościoła zamkowego w Wittenberdze przybijano na drzwiach świątyni pewne teksty okolicznościowe. 31 października 1517 roku zrażony Luter przybił swoje 95 tez przeciw odpustom. Pierwsza teza traktowała o czynieniu pokuty. Inna brzmiała:

   ,,Papież nie może odpuszczać żadnych kar oprócz tych, które sam nałożył na mocy swego sądu lub na podstawie kanonów''.

    

   Co prawda, jak chcą niektórzy badacze, drzwi były okute metalem i przybić do nich nic nie było można. Sam Luter podobno nigdy nie wspomniał o tym fakcie w żadnym ze swoich dzieł. Całe to pełne patosu wydarzenie miało zostać zmyślone przez Filipa Melanchtona, ucznia Lutra ... Niewykluczone, że sam Marcin Luter nie chciał w ogóle wszczynać żadnej publicznej debaty, tylko chciał wyrazić swój prywatny sprzeciw wobec nadużyć instytucji odpustów in capite et in membris. Protest miał trafić tylko do wiadomości miejscowego biskupa, będącego jego przełożonym...

   Tak czy owak mleko się rozlało, czy też słowo stało się ciałem. Po zapoznaniu się z tezami Lutra, komisarz papieski Johann Tetzel wygłosił we Frankfurcie nad Menem swoje 106 antytez przeciw niemu. I taki był początek ruchu reformacyjnego kościoła, który miał wstrząsnąć Europą i który tak naprawdę wciąż na nią oddziaływuje ...

    

    

    

   DSC_04814

    Bazylika Świętego Piotra w Watykanie (foto. z archiwum autora)

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   wtorek, 07 listopada 2017 10:42
 • wtorek, 31 października 2017
  • Lekarze rezydenci a problem biurokracji

   W ostatnich tygodniach politykę wewnętrzną w Polsce, tak samo jak i opinię publiczną, podgrzewa strajk lekarzy-rezydentów.  Abstrahując od oceny strajku, realności postulatów wysuwanych przez strajkujących, nasuwa się podstawowe pytanie.  Czy jeśli rząd spełniłby jedno z żądań dotyczące przeznaczenia 6,8 % PKB na Służbę Zdrowia, czy poprawiłoby to jej kondycję?  Albowiem, czy to nie rozrost biurokracji w każdym aspekcie życia państwowego jest przysłowiową piętą achillesową państwa?

               Sprawa jest o tyle poważna, gdyż dotyczy w zasadzie każdego państwa europejskiego i USA. Spuścizną szeroko rozumianego socjalizmu, jaki zaczął rozwijać się w drugiej połowie XIX wieku, stały się oddolne żądania społeczeństw, ażeby struktury ich  państw coraz więcej brały na siebie zobowiązań życia publicznego, jak bezpieczeństwo, opieka społeczna, edukacja, tudzież oczywiście służba zdrowia.  Proces ten oczywiście stymulowało ostatecznie pogrzebanie modelu społeczeństwa stanowego przez rewolucję francuską oraz rewolucja przemysłowa i tworząca się z nią w parze świadoma swych celów klasa robotnicza.  Nie wchodząc w szczegóły, przeszło od początku XX wieku mamy do czynienia z rozrostem służby publicznej w każdym europejskim państwie. Pamiętajmy, iż termin administracja wywodzi się z łacińskiego czasownika administrare – być pomocnym, obsługiwać. Niestety administracja mająca pomagać i służyć w sprawnym zarządzaniu państwem zaczęła zmieniać się w ciężką strukturę - biurokrację,  który to termin wywodzi się z mieszkanki  słów bureau (z francuskiego urząd)  i kratos (z greckiego-władza). Ogólnie termin biurokracja ma oczywiście znaczenie pejoratywne i oznacza strukturę oderwaną od obywateli i działającą na ich szkodę.

              

               Obecnie większość państw europejskich ma problem z utrzymaniem rozrośniętych struktur biurokratycznych. Dysponując danymi np. za rok 2011 (podaje wg. Francisa Fukuyamy, Ład polityczny i polityczny regres, 2015, s. 531) widzimy, że USA ma deficyt 10,6 %, Wielka Brytania 7,7 %, Francja 5,4 %. Wynikiem deficytu tychże bogatych państw jest między innymi posiadanie rozrośniętej biurokracji, którą trzeba finansować z budżetu państwa. Skupiając się na Polsce i jej problemach, może stwierdzić jednoznacznie, że w naszym kraju od II wojny światowej istnieje tendencja do zwiększania liczby zatrudnionych urzędników. Jeśli w 1938 roku administracja II RP dysponowała 74,4 tys. etatów (podaje wg. Józefa Kosseckiego, Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach, 2002, s. 114-131),  to obecnie w 1955 roku możemy mówić już o biurokracji zatrudniającej 362,4 tysięcy urzędników (w 1989 był lekki spadek - 260,7 tysięcy urzędników). A ilu obecnie jest urzędników w III RP?  Powyżej 700 tys. jak podają różne źródła (licząc biurokrację państwową i samorządy). Mamy do czynienia z sytuacją kiedy państwo stara się być największym organizatorem życia gospodarczego. Nota bene warto porównać liczby. II RP posiadała 74,4 tysiące urzędników (wraz z MSW). Pamiętajmy, iż można wiele zarzucić rządom sanacji w Polsce, ale administracja państwowa działała całkiem nieźle, bez telefonów komórkowych, bez internetu. Ówczesna administracja państwowa musiała radzić sobie z asymilacją mniejszości narodowych (Białorusini, Ukraińcy, Żydzi). Jeżeli dzisiejsza rozrośnięta biurokracja polska nie ma takowych problemów, to ma inne, a największą z nich jest własna niewydolność. Edukacja, wojsko, policja, wymiar sprawiedliwości, tudzież służba zdrowia opanowane są przez biurokratów w mundurach, togach i w kitlach, z których działalności nie ma tak naprawdę większego pożytku społecznego, poza tworzeniem i utrzymywaniem miejsc pracy, które działają zbawiennie na spadek bezrobocia.   

               Ciągle aktualne jest stwierdzenie docenta Kosseckiego z początku XXI wieku:

    "Możemy powiedzieć, że następuje tendencja iż rządowa administracja centralna stara się kontrolować całość życia społeczno-gospodarczego, jednak nie poprzez bezpośrednie nakazy - jak to miało miejsce w PRL - lecz raczej poprzez normy prawne i ich egzekwowanie.  Głównym narzędziem biurokratycznej kontroli życia społeczno-gospodarczego są ustawy, których projekty najczęściej są przygotowywane przez biurokrację rządową, sejmową lub prezydencką. Można w związku z tym powiedzieć że dawny system nakazowo-rozdzielczy zastąpił system biurokratyczno-ustawowy, który propaganda nazywa państwem prawnym" (ibidem).

               Groza rozrostu biurokracji polega na dwóch rzeczach. Pierwszym jest kradzież czasu, co jest specjalnością tejże struktury. Kradzież czasu demoralizuje obywateli i niszczy rozwój społeczny. Albowiem poprzez jak najdrobniejsze opanowanie czasu człowiek opanowuje samego siebie i wytwarza duchową siłę twórczą. Podając za Konecznym:

   "Wraz z opanowaniem czasu rozwija się etyka. Rodzi się pilność w imię oszczędzania czasu, zapobiegliwość, oszczędność [...], wreszcie poczucie obowiązku względem następnego pokolenia" (Koneczny F., Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, 2001, s. 82-91).  

   Biurokracja swym bezproduktywnym mnożeniem norm i dokumentów zmusza obywateli do jałowego wysiłku, aby im podołać w życiu codziennym i zabija kulturę czynu.  Narzekamy często na postawę sędziów, policjantów i lekarzy wobec reszty społeczeństwa, przysłowiową bezduszność, trzymanie się sztywne przepisów ... Dyrektor szpitala, którego jedynym celem powinno być zapewnienie jak najwyższych standardów leczenia dla pacjentów, częstokroć może być odwołany za przysłowiowe niejasności w dokumentacji na zakup określonych środków leczniczych itd. A bardzo łatwo o niejasności jeśli scentralizowana i państwowa służba zdrowia tworzy kolejne przepisy mające regulować i kontrolować jej działanie. 

               A drugim złem biurokracji jest to, że usprawiedliwia wszelkie swe nonsensy i ciągle się rozrasta. Rozrost biurokracji to oczywiście większa liczba zatrudnionych urzędników, którym trzeba wypłacić wynagrodzenia. Nie ma państwa na świecie, które byłoby w stanie zapłacić godziwe pobory rozrośniętej armii urzędników, co oczywiście pociąga za sobą możliwość korupcji, zawsze przekładającej się na anarchię życia państwowego, co widzieliśmy (i widzimy) na Ukrainie, gdzie łapówkarstwo było na porządku dziennym.

            Zakładając czysto teoretycznie, jeśli lekarze rezydencji wymusiliby na rządzie podniesienie dotacji państwowej dla Służby Zdrowia to co się stanie? Stanie się to, że zostaną powołane kolejne stanowiska urzędnicze do rozdysponowywania większej ilości środków.

    

   biurokracja2

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Lekarze rezydenci a problem biurokracji ”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   wtorek, 31 października 2017 17:20
 • niedziela, 22 października 2017
  • Wojna rosyjsko-japońska a nauka porównawcza o cywilizacjach

             W latach 1904-1905 miała miejsce wojna rosyjsko-japońska, która zakończyła się niespodziewaną klęską caratu, mimo niewątpliwej przewagi Rosji nad Japonią. W 1900 roku Rosja produkowała około 2934 tys. ton surówki żelaza, a Japonia zaledwie 25 tys. ton surówki żelaza. Imperium rosyjskie na początku XX wieku zamieszkiwało około 130 milionów ludzi, a Cesarstwo Japonii prawdopodobnie posiadało  44 miliony mieszkańców. Abstrahując od błędów rosyjskiego dowództwa, wydłużenia rosyjskich linii komunikacyjnych na terenie Mandżurii, wsparcia Japonii na polu gospodarczo-politycznym przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, itd. warto zwrócić uwagę na przyczyny słabości państwa Romanowów na początku XX wieku.

    

               Używając terminologii według Feliksa Konecznego, uważam Cesarstwo Rosyjskie tej doby za mieszankę cywilizacji turańskiej i bizantyjskiej. Rozumiejąc termin cywilizacja jako formę bytu zbiorowego, możliwie zwięźle należy wyjaśnić pojęcie cywilizacji turańskiej i bizantyjskiej. Pozwolę sobie zacytować docenta Józefa Kosseckiego (Kossecki J., Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach, Warszawa 2002, s. 74):        

               "W cywilizacji bizantyńskiej panuje zasada supremacji państwa nad społeczeństwem i prawa nad etyką. Źródłem prawa jest wola władcy państwa i wola wszechwładnej biurokracji, faktycznie nie kontrolowanej przez społeczeństwo i nie podlegającej etyce. Prowadzi to do względności prawa w zależności od sytuacji politycznej, woli władcy i woli biurokracji, a dalej do zaniku etyki nie tylko w życiu publicznym, lecz również w prywatnym. Z zasady podporządkowania społeczeństwa państwu, wyprowadza się w cywilizacji bizantyńskiej wniosek, o podporządkowaniu religii i wszelkiej ideologii potrzebom państwa. [...]. Charakterystyczną dla cywilizacji bizantyńskiej formą państwa jest państwo biurokratyczne, coraz bardziej bezetyczne i oderwane od życia, zatopione w sztucznych koncepcjach i papierowych fikcjach".

   Dodajmy, że specyfiką każdej biurokracji jest to, że urzędnicy niższych szczebli starają się w pewnym momencie prokurować raporty w ten sposób, aby były one akceptowane przez zwierzchników, którzy oczekują meldunków odpowiadających ich apriorycznym założeniom (ergo, biurokracja rządzi się fikcją).

               Określając cywilizacje turańską, można powiedzieć w dużym skrócie, że całe życie prawno-społeczne oparte jest na rozszerzonym prawie prywatnym panującego (skrajny monizm prawny), czyli, że wszystko w państwie należy do władcy i o każdym aspekcie życia zbiorowego decyduje władca, w interesie swoim i swoich mandatariuszy.

    

               Specyfiką imperium rosyjskiego była biurokracja starająca się rządzić olbrzymim, różnorodnym, historycznie nieskonsolidowanym państwem w systemie centralistycznym, zbierającym w stolicy najdrobniejsze sprawy całego imperium. Jej odpowiedzialność przed samowładnym monarchą stawała się na początku XX wieku czysto formalna, a rozrost biurokracji powodował brak łączności społeczeństwa z rządem. Podczas reform Aleksandra II w szeregi aparatu biurokratycznego zaczęli wstępować przedstawiciele niższych warstw społecznych (spoza szlachty) np. synowie niższego duchowieństwa, dla których wspinanie się po szczeblach kariery urzędniczej było jedyną szansą awansu społecznego. Ludzie ci byli również zainteresowani w kierowaniu polityki państwa ku nowym podbojom, gdzie powstawały dodatkowe możliwości dla urzędniczej kariery. Pamiętajmy, że specyfiką biurokracji rosyjskiej (nie chce używać terminu administracja mającego wydźwięk pozytywny), było tzw. czynownictwo, pozwalające na sprawowanie swej funkcji dożywotnio, wbrew posiadanym, tudzież nieposiadanym umiejętnościom. Nic dziwnego zatem, że ta cała machina biurokratyczna wraz ze starą arystokracją posiadającą olbrzymie posiadłości ziemskie oraz piastującą najwyższe urzędy w państwie, była najlepszym orędownikiem zachowania tzw. samodzierżawia.

    

               A jak się to miało do wojny z Japonią? Po pierwsze, stanowiska urzędnicze, a stanowiska konstruktorów okrętowych do nich należały, zajmowały osoby nie o najwyższych zdolnościach, ale o najwyższym stażu służbowym, gdzie o randze urzędnika państwowego nie decydowały jego zdolności, ale wysługa lat. Inżynierowie-urzędnicy, nieusuwalni ze swoich funkcji z powodów wspomnianych powyżej, wykształcili się jeszcze w trakcie dominacji flot żaglowych i nie mieli pojęcia o najnowszych trendach rozwoju floty parowej. Co więcej, nie lubili poszerzać z reguły swej wiedzy, ponieważ spetryfikowany system biurokratyczny zapewniał im pracę do końca życia. Ich dzieła to:

   - np. seria pancerników typu Borodino („Borodino”, „Orzeł”, „Kniaź Suworow”). Okręty te zostały nadmierne przeciążone, a główny pancerny pas burtowy na skutek złych obliczeń wypornościowych był za bardzo zanurzony pod wodę. Bitwa pod Cuszimą wykazała, że pancerniki tego typu przewracały się, gdy uszkodzenia im zadane nie powodowały jeszcze samego zatopienia.

   - np. trzy wysokoburtowe pancerniki: „Pierieswiet, „Pobieda” „Oslabja”. Owe jednostki (bazujące na francuskiej myśli konstrukcyjnej) miały wysoko umieszczone uzbrojenie i były mało stateczne i przewracały się, jeśli na skutek trafienia kadłuba dostawała się do niego nawet niewielka ilość wody.  Summa summarum tonęły z powodu braku grodzi wodoszczelnych.

   - warto jeszcze dodać, że większość okrętów marynarki rosyjskiej wyprodukowanej w rodzimych stoczniach posiadała niskiej jakości opancerzenie, siłownię i przysłowiowo już wadliwe instalacje elektryczne i hydrauliczne. Wszystkie te braki były pokłosiem bizantynizmu (jako zjawiska kulturowego, tak powiedzmy), który zabija etykę pracy, a jakość wytworzonego produktu ginie w mrowiu dokumentów, certyfikujących stan wytworzonego produktu bez zgodności z jego faktyczną jakością finalną.

   - kolejną cechą ujemną bizantyjskiej biurokracji jest wydłużanie produkcji połączone z marnotrawstwem sił i środków, czego dowodzi przykład krążownika „Aurora”, budowanego sześć lat w stoczni w Petersburgu, podczas kiedy o tej samej wyporności krążownik „Bogatyr” wybudowano w ciągu dwóch lat w stoczni niemieckiej w Szczecinie.

    

               Na nienajlepszy, delikatnie mówiąc, stan przygotowania Eskadry Oceanu Spokojnego, wpływ miały rządy wiceadmirała Eugeniusza  (Jewgienija) Aleksiejewa, namiestnika Dalekiego Wschodu. Aleksiejew był typowym biurokratą w mundurze i nie miał większego pojęcia o sprawach stricte wojskowych. Bardziej interesowały go liczby i zestawienia, niż faktyczny stan podległej mu floty pogrążonej w apatii i zaniedbaniu. Część okrętów nie nadawała się w ogóle do użytku, brakowało doków i warsztatów do reperacji jednostek, a załogi okrętów pozbawione były jakiegokolwiek wyszkolenia taktycznego. Dodatkowo Eugeniusz Aleksiejew dławił jakąkolwiek oddolną inicjatywę podległych mu dowódców, chcąc kontrolować wszystko. Nawet rozpoczęcie ćwiczeń w strzelaniu załóg okrętowych uzależnione było od pisemnej zgody namiestnika, na którą swoje trzeba było odczekać. Powodowało to marazm i zabijało chęć działania. Często oficer, który zgłaszał namiestnikowi jakiś projekt, po paru dniach dostawał jego zwrot z osobistym dopiskiem na marginesie samego Aleksiejewa: "Nie, jeszcze nie". Aleksiejewowi nie można było odmówić pracowitości i patriotyzmu, ale był tak naprawdę pracowitym dyletantem, najgorszym z możliwego zła, które daje w swej spuściźnie bizantynizm. A mechanizm bizantynizmu zabija kulturę czynu.

               I dlaczego Japonii udało pokonać się Rosję ? Pamiętając o wielkim bohaterstwie carskiego żołnierza w Mandżurii, hektolitrach japońskiej krwi, które wsiąknęły we wzgórza okalające Port-Artur, Japonia zwyciężyła (co prawda ostatnim tchem) z racji lepszego ustroju swojego państwa. Cesarstwo Japonii na początku XX wieku funkcjonowało wedle najlepszych wzorców cywilizacji chińskiej (wedle Konecznego), okazało swoją wyższość nad biurokratyczną machiną mieszanki turańsko-bizantyjskiej państwa rosyjskiego. Pamiętajmy, że kultura japońska kręgu cywilizacji chińskiej charakteryzuje się wysoką dyscypliną społeczeństwa na rzecz władzy oraz bardzo silnym poczuciem etyki na szczeblu rodziny/rodu. Gdy w cywilizacji bizantyjskiej państwo opiera się na biurokracji, to w cywilizacji chińskiej państwo korzysta ze społeczeństwa i jego etyki, co zaowocowało pewnym wyrównaniem niedostatków materialnych w konfrontacji z potężniejszą Rosją.

               Kiedy generał Maresuke Nogi składał cesarzowi oficjalny raport dotyczący strat japońskich w wojnie (sam dowodził krwawym oblężeniem Port-Artura), padł na kolana przed suwerenem i prosił o wybaczenie za utratę dziesiątek tysięcy żołnierzy. Car Mikołaj II natomiast, zapoznawszy się z nieprzychylnymi komentarzami prasy na temat ostatecznej zagłady rosyjskiej floty pod Cuszimą, niczym mongolski chan miał parsknąć:

   "Czego chce ta hołota, przecież to moje okręty!"

    

   classic1920

   Francuska karykatura z 1904 roku ilustrująca potencjały walczących stron (źródło: domena publiczna)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   niedziela, 22 października 2017 22:20
 • czwartek, 19 października 2017
  • Dlaczego Katalonia wychodzi?

            httpswww.fly4free.plwpcontentuploads201605bclona.jpg1

    

      W ostatnich tygodniach tematem numer jeden stosunków politycznych na starym kontynencie jest sprawa ewentualnej secesji Katalonii. W polskich mediach pojawiły się  następujące trafne spostrzeżenia  analityków i publicystów:

    

   -  silne partykularyzmy hiszpańskie są wynikiem historii samej Hiszpanii. Jako jednolity twór polityczny Hiszpania pojawiła się dopiero w 1492 roku na skutek ożenku Izabelli Kastylijskiej z Ferdynandem Aragońskim (w skład królestwa Ferdynanda wchodziły tereny dzisiejszej Katalonii w ramach hrabstwa Barcelony, którego autonomię zlikwidowano ostatecznie w 1714 roku).

   - język kataloński, zbliżony do języka okcytańskiego, którym mówiono w średniowiecznej Langwedocji, wzmacnia poczucie separatyzmu. Ponadto same nastroje secesjonistyczne są wynikiem zezwalania przez rząd w Madrycie w ciągu ostatnich 20 lat na wzrost lokalnego nacjonalizmu, który momentami przyjmował bardzo zwulgaryzowaną formę w postaci prześladowania języka hiszpańskiego na rzecz katalońskiego.

   - sama chęć odłączenia się od Hiszpanii wśród znacznej części katalońskiej społeczności jest stymulowana przez miejscowe elity polityczne, chcące uniknąć odpowiedzialności karnej za  prawdopodobne malwersacje finansowe.

   - ewentualna secesja jest po części wynikiem bardzo dużej decentralizacji państwa, przejawiającej się w rozbudowanym na wzór bizantyjski  systemie samorządowym. Ów system jest typowo biurokratyczny i tym samym bardzo zawikłany w swych mechanizmach decyzyjnych, co przekłada się na brak transparentności i zwiększenie korupcji.

   - specyfika katalońskiego nacjonalizmu polega na tym, że lokalne elity polityczne, jak i większość społeczeństwa Katalonii, ma wyraźne zapatrywania lewicowe, a sama gospodarka katalońska nie pozbyła się elementu industrialnego, w przeciwieństwie do reszty Hiszpanii.

   - wreszcie zmitologizowany wpływ Kremla na podgrzewanie nastrojów separatystycznych trzeba rozpatrywać z rezerwą, aczkolwiek nie można go wykluczyć zupełnie, gdyż w interesie rosyjskim jest osłabianie państw europejskich, na rzecz wzrastania znaczenia Niemiec, postrzeganego przez elity rosyjskie jako główny partner europejski

    

               Zgadzając się z powyższymi uwagami, moim zdaniem, warto jednak wspomnieć o jeszcze innej rzeczy. Obecnie na świecie mamy jednak do czynienia z bezprecedensowym wzrostem potęgi Chińskiej Republiki Ludowej  kosztem Stanów Zjednoczonych. Powoduje to powoli zmierzch idei globalizmu i kosmopolityzmu lansowanego przez USA i likwidację tym samym  świata z jednym  hegemonem. Racjonalne elity chińskie nie mają aspiracji do zostania omnipotentnym żandarmem globu w miejsce USA. Niemniej jednak, ów złożony proces polegający na ograniczaniu wpływów Ameryki na sprawy świata będzie powodował swoisty renesans poszczególnych narodów. Nastąpi wzrost świadomości narodowej zwłaszcza w Europie, który może również przekładać się na wzrost lokalnych partykularyzmów europejskich. Akceleratorem niezadowolenia społecznego będzie kryzys emigracyjny oraz wywołane nim dążenie do podwyższania podatków w celu zapewnienia osłon socjalnych przybyszom, których wkład w gospodarkę europejską będzie znikomy lub żaden. Obecnie społeczeństwa Europy Zachodniej, w większości indyferentne religijnie i liberalne w swoim światopoglądzie, wrażliwe są jedynie na bodźce ekonomiczne. Wzrastające podatki idące w parze niemożnością asymilacji dużych grup odmiennych cywilizacyjnie przybyszów, spowodują w końcu masowe niezadowolenie społeczne. Zwłaszcza w dobie rewolucji informatycznej ulegnie zniszczeniu zhierarchizowana bizantyjska machina biurokratyczna w wydaniu państw członkowskich Unii Europejskiej. Dodajmy, że cały system gospodarczo-społeczny obecnej Unii polegający na ścisłym sojuszu oligarchii biurokratycznej wraz z szeroko rozumianą oligarchią bankową będzie powoli kruszeć. Sojusz ten ubrany w płaszcz ideologii liberalno-wolnomularskiej (czego jednym z wyrazów jest multu-kulti) podbitego lewicowymi hasłami troski o ludzi pracy, miał na celu stworzenie swoistego feudalizmu gospodarczego kosztem zniszczenia ostoi obywatelskości, czyli klasy średniej. Przykładem, że ów sojusz może być zagrożony, jest zwycięstwo Donalda Trumpa wyborach prezydenckich, na którego w większości oddała głosy skrwawiona, amerykańska klasa średnia.

    

               Uważam, że wspomniane powyżej procesy wywołały po części wrzenie społeczne w Katalonii. Abstrahując od tego, czy większość Katalończyków chce odłączenia i czy faktycznie do tego odłączenia dojdzie, mamy do czynienia z wyraźnie szerokim niezadowoleniem wobec rządu w Madrycie.  Problemy gospodarcze oraz szeroko rozumiane  problemy z niekontrolowaną imigracją powodują, że poszczególne społeczności, mające poczucie odmiennej narodowości, będą szukać zmiany niekorzystnego dla nich systemu politycznego, jeżeli rząd centralny nie będzie rozwiązywał ich problemów. Nieważnym jest, czy społeczności te są politycznie mocno lewicowe, czy mogą być ostoją pozostałości cywilizacji łacińskiej, jak choćby niemiecka Bawaria. Argument ekonomiczny może być początkiem budzenia się pewnej świadomości sprzeciwu. Albowiem, poszczególne aktualne elity polityczne  państw unijnych, w większości zbizantynizowane w swej strukturze,  wierzą we własną propagandę sukcesu i są niezdolne do żadnej auto-reformy. Wyżej wymienione elity oparte o rozrośnięte struktury biurokratyczne, podporządkowują wszystkie względy merytoryczne wymogom biurokratyczno-prawnym i bardzo nie lubią spojrzeć trzeźwo na rzeczywistość.

    

               Kończąc, w najbliższych latach w poszczególnych regionach Europy Zachodniej może nastąpić wzrost świadomości narodowościowej jako sprzeciw wobec unijnej cywilizacji bizantyjskiej, która przestaje gwarantować już pomyślności materialną oraz bezpieczeństwo.

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (4) Pokaż komentarze do wpisu „Dlaczego Katalonia wychodzi?”
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   czwartek, 19 października 2017 16:19
 • środa, 18 października 2017
  • Uważam się za konserwatystę

      

               Uważam się za konserwatystę. Jednym z wyróżników bycia konserwatystą jest przekonanie o własnej ograniczoności. Konserwatysta w odróżnieniu od skrajnego liberała tudzież socjalisty, nie uważa, że posiadł panaceum na wszystkie problemy dotykające ludzkość. Uważam, tak jak Pan profesor Legutko, że liberalizm i socjalizm to tak naprawdę ten sam pień ideologiczny i sposób myślenia, tylko w innej szacie.

               Konserwatysta jest ostrożny z wydawaniem osądów ad hoc, konserwatysta najpierw obserwuje, wyciąga wnioski, analizuje otoczenie, tworzy ze swych analiz syntezę i przystępuję do działania. Innymi słowy myśli aposteriorycznie, a aposterioryzm jak zauważył wielki Feliks Koneczny, jest nieodzowną cechą cywilizacji łacińskiej. Konserwatysta gardzi myśleniem apriorycznym, które niczym gejzer wytryska z głów różnych przedstawicieli ideologii neoliberalnej, czy też lewicowej. Oni wiedzą wszystko, i mają na wszystko od razu panaceum. Nie chce już cofać się do Lenina, który chciał tworzyć lepszą ludzkość, nowego człowieka radzieckiego i jak ktoś trafnie zauważył, kochał generalnie całą ludzkość przez opary nienawiści. Neoliberałowie i lewacy wiedzą wszystko lepiej i gotowi są zmieść każdego w imię walki z zabobonem i ciemnotą. Bo przecież są pewni, że tylko oni mają rację. Pamiętam  słowa wypowiedziane przez Prezydenta Billa Clintona (jego poglądy polityczne i jak i jego małżonki doskonale można przypisać do tego co napisałem powyżej), że najlepszym sposobem zakończenia wojny w Bośni i Hercegowinie jest skłonienie wszystkim walczących stron do handlowania ze sobą. Proste prawda? Na tym polega idea liberalizmu. Ślepa wiara w prymat gospodarki (po pierwsze gospodarka głupcze!) i w to,  że każdy człowiek jest dobry. A jeśli staje się zły, to wina otoczenia. Generalnie ludzie owładnięci ideologią lewicową przejawiają dużą niechęć do spokojnej, rzeczowej analizy i wolnego obiegu informacji. Co więcej, zakażeni są biurokracją, immanentną cechą cywilizacji bizantyjskiej,  święcie wierzą, że kolejna ustawa będzie najlepszym lekarstwem na postępującą chorobę całego systemu, czyli najlepsza obroną przeciw terroryzmowi jest napisanie kolejnej ustawy o zwalczaniu terroryzmu.

               Konserwatysta twierdzi, że każdy człowiek jest ułomny, czego wynikiem jest grzech pierworodny tkwiący w każdym z nas. A grzech pierworodny jest przyćmieniem zdolności rozumu do poznawania prawdy – pozostając pod wpływem namiętności wypracowuje fałszywe obrazy dobra. Innymi słowy, człowiek bywa głupi i wszystkiego nie jest w stanie objąć rozumem, a jak rozum mu zawodzi czasem, bo jest tylko człowiekiem, to budzą się upiory. Oczywiście skrajny lewak wybuchnie gniewem, no bo gardzi religią w ogóle jako przeżytkiem, a apoteozą jego przekonań jest pewność o własnej nieomylności.  Lewak rzuci mi się do gardła, gdy powiem mu, że sam traktuje swoje poglądy jako prawdę objawioną i jest fanatykiem religijnym, tak jak religią wielu środowisk lewicowych po dziś dzień jest komunizm. Podkreślam komunizm, który rozumiem jako leninizm (być może jakiś znawca tematu wskazałby bardziej na trockizm), jaki z pierwotnym marksizmem wywodzącym się z kręgu cywilizacji łacińskiej (mam duży szacunek do Marksa) nie miał wiele wspólnego.  O stalinizmie, który był turańszczyzną w czerwonej szacie wymieszaną z rosyjskim szowinizmem narodowym,  nawet nie chce wspominać.

               A ja chce pozostać przedstawicielem cywilizacji łacińskiej i katolikiem, ponieważ katolicyzm jest jedyną religią na świecie, gdzie wierny do Objawienia musi dojść swym rozumem, a wiara jego utwierdza się poprzez logiczne myślenie, czego nie ma np. w  kościołach wschodnich, gdzie wierny musi tylko wierzyć i koniec. Lewak, czy tak zwany neoliberał, też bezgranicznie wierzy w co tworzy, nie bacząc na zgliszcza które zostawia wszędzie swym bezmyślnym działaniem. Liberał jest bezideowy, tzn. wierzy, ale tylko w zysk i bodźce ekonomiczne. Jemu mogę odpowiedzieć: Po pierwsze etyka głupcze, ponieważ to ona stymuluję gospodarkę i wpływa na  zasobność mojego portfela. Pogoń za zyskiem jest złudna i na dłuższą metę doprowadzić do straty majątku, a nie jego pomnożenia. Popatrzcie na wielu spłukanych graczy na giełdzie, którzy gonili za łatwym zyskiem. Konserwatysta wierzy, że praca musi być twórcza i mieć swój cel, a sam zysk, oczywiście chce żeby był wysoki, jest tylko ubocznym działaniem całego procesu. Dajmy  na to John. D. Rockfeller dorobił się fortuny ponieważ miał na celu dostarczania klientom taniego, dobrego oświetlenia, czyli lamp naftowych. Ford z kolei chciał, aby każdy Amerykanin mógł sobie pozwolić na tani samochód, produkowany w jego zakładach. Ani jeden, ani drugi nie byli naiwnymi altruistami, ale chcieli uczciwie spełnić oczekiwania społeczeństwa potrzebującego takich właśnie produktów. Dzięki Bogu nie byli także idealistami i nie marzyli o płynącej w rzekach lemoniadzie i uszczęśliwianiu na siłę całej ludzkości. Ludzkość chcieli uszczęśliwić bolszewicy, ale czy można podzielać ich wizję szczęścia?

    Tak więc jestem konserwatystą.

    

    mm

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (6) Pokaż komentarze do wpisu „Uważam się za konserwatystę ”
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   środa, 18 października 2017 19:24
  • Bitwa nad Kaczawą w 1813 roku

   Kampania roku 1813

               Po klęsce Wielkiej Armii liczącej przeszło 675 tys. żołnierza, cesarz Francuzów ścigany przez  rosyjskie i pruskie wojska,  w kwietniu 1813 roku zdołał oprzeć swoją odtworzoną armię na Łabie i zadać kilka bolesnych ran swoim wrogom. Zwycięstwa Napoleona odniesione w bitwach pod Budziszynem i Lützen uświadomiły jego przeciwnikom, że Bóg Wojny nie zamierza jeszcze składać broni i pozostaje ciągle groźnym i niebezpiecznym. Obie walczące strony potrzebowały wytchnienia. Prusacy nie byli w stanie w pełni nadać wartości bojowej swoim siłom zbrojnym, które ciągle reformowali po upokarzającej klęsce z lat 1806-1807. Rosjanie natomiast uzupełniali ogromne straty w swych szeregach podczas odpierania rok wcześniej francuskiej inwazji (można przyjąć, że z szeregów Wielkiej Armii w trakcie kampanii rosyjskiej ubyło w 1812 roku około 500 tys. ludzi (400 tys. zabitych oraz 100 tys. jeńców). Podobnie Rosjanie, jak się zakłada, stracili w czasie całej kampanii około 400 tys. ludzi). Francuski sztab rozpaczliwie starający się łatać braki kadrowe odtwarzanej armii, borykał się przede wszystkim z niedostatkiem kawalerii, której niedostatek nie pozwalał w pełni wykorzystać owoców ostatnich zwycięstw.

               W czerwcu w zmaganiach nastąpił rozejm. Napoleon, licząc na mediację Austrii i swego teścia cesarza Franciszka, łudził się, iż pokój zostanie zawarty. Niemniej jednak wykorzystał przerwę w działaniach wojennych do wzmocnienia swych sił. Podobnie nie próżnowali Sprzymierzeni. Wsparci ponownie przez Anglię i jej zasoby finansowe, chcieli ostatecznie pokonać Francję i pozbawić ją zdobyczy terytorialnych po 1792 roku. Kruchy rozejm został zerwany, a 12 sierpnia Austria wypowiedziała Francji wojnę.

               Stojąc przed rozpoczęciem nowej kampanii francuscy planiści zakładali, że rzeka Łaba jest najważniejszym punktem strategicznym na kontrolowanym przez nich terytorium. W środkowym biegu rzeki obsadzono silnymi garnizonami i umocniono twierdze w Torgau, Wittenberdze i Magdeburgu. Biegu dolnej Łaby broniła twierdza w Hamburgu, a sam cesarz rozłożył się z siłami głównymi pod Dreznem. Wielka Armia została podzielona następująco: skrzydło północne tworzyła Armia Berlina (marszałek Oudinot) licząca 75 tys. żołnierzy i 208 dział. Południowe skrzydło należało do Armii Bobru (marszałek Ney), liczącej 130 tys. żołnierzy i 406 dział. Cesarz stanął na czele armii rezerwowej mającej w swych szeregach 210 tys. żołnierzy i 538 dział. Napoleon zamierzał bronić ziem swych niemieckich sojuszników i pobić oddzielnie każdą z armii Sprzymierzonych. Z kolei marszałek Oudinot miał za zadanie zaatakowanie Berlina na czele swej armii wspartej siłami garnizonu Hamburga (marszałek Davout).

               Przeciwko sobie cesarz Francuzów miał następujące siły koalicji zgrupowane w trzy wielkie armie: Armia Północna licząca 125 tys. ludzi (były marszałek Francji Bernadotte) mającą osłaniać Berlin i zagrozić twierdzom francuskim w Magdeburgu i Hamburgu. Posiadająca w linii 110 tys. żołnierzy Armia Śląska (generał Blücher), której zadaniem była obrona Śląska i jego połączenia z ziemiami polskimi. Główną siłę stanowiła  zaś Armia Czeska licząca 230 tys. żołnierzy (generał Schwarzenberg). W oddali na tyłach operowała także Armia Polska (generał Bennigsen) z 60 tys. żołnierzy. Sprzymierzeni zakładali, że Armia Śląska zwiążę bojem Armię Bobru, a silna Armia Czeska zajmie Lipsk i odetnie Napoleona od linii komunikacyjnych z Francją. Koalicjanci pamiętni lekcji Budziszyna i Lützen nie zamierzali jednak walczyć w polu bezpośrednio z cesarzem, ale starać się podejmować walkę jedynie z francuskimi marszałkami.

                         

               Francuska Armia Bobru składała się z pięciu korpusów: III korpus marszałka Neya, V korpus generała Lauristona, VI korpus marszałka Marmonta, XI korpus marszałka Macdonalda i II korpus kawalerii marszałka Sebastianiego. Korpusy były skoncentrowane pomiędzy miastami Legnicą i Złotoryją połączonymi rzeką Kaczawą, oraz Bolesławcem i Lwówkiem, przez które przepływała rzeka Bóbr. Wyżej wymienione rzeki miały stanowić naturalne punkty obrony. Napoleońskie dowództwo zakładało tym samym, że Armia Bobru nie oprze się skoncentrowanemu atakowi Sprzymierzonych. Cesarz nie przewidywał żadnych działań ofensywnych dla tego zgrupowania. W przyjętej koncepcji kampanii, Napoleon uważał Drezno i Saksonię za najważniejszy teatr działań i dlatego odwołał tam korpus Marmonta. W razie potrzeby, naciskane przez nieprzyjaciela czołowe oddziały Armii Bobru miały wycofać się za rzekę Bóbr i dokonać przegrupowania,  oczekując na posiłki armii rezerwowej prowadzonej przez niego samego. Armia Bobru w myśl pierwotnych zamierzeń Napoleona powinna utrzymać Dolny Śląsk, jako bazę przyszłego ataku na teren Księstwa Warszawskiego.

               Z drugiej strony, sztab generała Barclaya de Tolly naczelnego dowódcy wojsk rosyjsko-pruskich na Śląsku powziął decyzję, że Armia Śląska pod wodzą Blüchera ma powstępować ostrożnie. Unikać bitwy z przeważającym przeciwnikiem, w razie czego wycofać się w kierunku Odry i Nysy. Gdyby główne siły francuskie zostały użyte w Saksonii, Blücher miał za zadanie nacierać na Złotoryję.

               Podsumowując, cesarz Francji na początku sierpnia dysponował około 580 tys. wojska (nie licząc kontyngentu w Hiszpanii), mając przeciwko sobie około 790 tys. sił koalicji (Prusy: 270 tys. (z czego połowę sił stanowiła landwera), Rosja: 300 tys., Austria: 220 tys., kontyngent szwedzki, anglo-niemiecki i meklemburski: ok. 40 tys. Po stronie francuskiej, prawie 95 tys. pochodziło z kontyngentów sojuszniczych). Bezpośrednio w polu Napoleon mógł wystawić ok. 440 tys. wobec 510 tys. nieprzyjaciół (Prusy: 160 tys., Rosja: 185 tys., Austria: 130 tys., kontyngent szwedzki, anglo-niemiecki i meklemburski: ok. 40 tys.). Po odliczeniu z szeregu wrogów formacji kozackich oraz landwery nieprzydatnych w walnej bitwie, siły przeciwników pozostawały w zasadzie wyrównane.

    

   Teatr działań wojennych na Śląsku

               Między 14 a 15 sierpnia Blücher podciągnął swoją armię w kierunku francuskich pozycji, wkraczając tym samym do ustalonej uprzednio strefy neutralnej i łamiąc warunki zawieszenia broni. Jako pretekst wykorzystał fakt, że Francuzi również przekraczali wcześniej swoją linię demarkacyjną dokonując rekwizycji żywności w okolicach Świerzawy i Środy Śląskiej. Wojna jeszcze formalnie nie była wznowiona i działania Blüchera spotkały się z gwałtownym sprzeciwem pruskiego komisarza ds. rozejmu, przebywającego na tym odcinku frontu. Stary pruski generał skitował te protesty słowami: "Dyplomatyczne błazenady i pisanie not musi się skończyć. Od teraz będę działać bez żadnych not".

               15 sierpnia Amia Śląska była podzielona na trzy korpusy: na prawym skrzydle korpus gen. Sackena (był w okolicach Środy Śląskiej), w centrum korpus gen. Yorcka (rozlokowany między Strzegomiem a Jaworem) i korpus gen. Langerona na skrzydle lewym, pomiędzy Wleniem i Sobotą nad Bobrem (w skład sił dowodzonych przez gen. Langerona wchodził także wydzielony korpus gen. Pahlena, stanowiący oddzielną jednostkę operacyjną). Do pierwszej potyczki na tym teatrze działań doszło o godz. 3-ej rano 16 sierpnia, kiedy forpoczty korpusu gen. Langerona zaatakowały pod Wleniem francuskie posterunki broniące mostu nad Bobrem. 17 sierpnia cała Armia Śląska szykowała się już do natarcia: korpus Yorcka zgrupowany był pod Jaworem, korpus Sackena pod Ujazdem Górnym, korpus Langerona pod Bolkowem, a korpus Pahlena pod Jelenią Górą (wymienione powyżej rozlokowanie sił poszczególnych korpusów nie obejmuje lokalizacji awangard poszczególnych związków operacyjnych, rozlokowanych rzecz jasna, nieco przed siłami głównymi).

               Ogólnie rzecz biorąc, pierwsze dni natarcia Armii Śląskiej zakończyły się sukcesem, a Armia Bobru zmuszona była wycofać się za rzekę. Gdyby Armia Czeska zdecydowała się wówczas współpracować lepiej z Blücherem, cały korpus Neya mógłby zostać zniszczony. Jednakże marszałek Ney mimo problemów z przeprowadzeniem koncentracji podległych mu sił, zdołał przeprawić całość swych wojsk przez Bóbr właściwie bez strat i dokonać przegrupowania. Blücher nieodpuszczał i kontynuował pościg przekraczając rzekę, licząc, że posuwająca się lewym brzegiem Łaby Armia Czeska zwiążę Armię Rezerwową Napoleona. Napoleon tymczasem snuł plany, to rozbicia pomiędzy Śląskiem a Saksonią Armii Czech, to odcięcia Armii Śląska Blüchera od sił głównych Barclaya de Tolly i zniszczenia go. Plany zaczęły się krystalizować i cesarz Francuzów zakładał zaatakowanie i zniszczenie armii Blüchera pomiędzy Lwówkiem, Bolesławcem i Złotoryją.

               Nastał 21 sierpnia. Sprzymierzeni posiadali 100 tys. wojska na odcinku od Bolesławca do Złotoryi. Po drugiej stronie rzeki Bóbr czekała Armia Bobru wsparta przez wydzielone zgrupowanie wojsk wraz z gwardią cesarską, czyli razem około. 170-180 tys. ludzi. Blücher nic nie widział o sprawnej koncentracji sił francuskich i grożącym mu niebezpieczeństwie. Nie wiedział także, czy nieprzyjaciel cofa się, czy zamierza umocnić swoje pozycje i bronić się za rzeką. Natomiast  Napoleon zaatakował pod Lwówkiem, a Ney pod Bolesławcem. Sprzymierzeni cofnęli się. Blücher. który rozpoznał w porę całość rzuconych przeciw niemu sił, nie zamierzał trwać twardo na swoich pozycjach, ale rozkazał całości swych wojsk wycofywanie się przed silniejszym nieprzyjacielem. Wieczorem, cała Armia Śląska poza oddziałami osłonowymi, była zgrupowana na południe od Grodźca. Mimo odrzucenia nieprzyjaciela oficerowie francuscy zaczęli przewidywać niebezpieczeństwo ścigania wycofującego się w porządku przeciwnika: "Każdy krok Napoleona naprzód wydłużał jego linie operacyjne i wystawiał na działania dużych armii z Brandenburgii i Czech" (Opinia wyrażona przez saskiego majora von Odelebena). Francuzi mimo to ścigali straż tylną Armii Śląska, chociaż cesarz trafnie przewidział, że Blücher tym samym realizuje plan wiązania francuskich sił głównych, unikając zarazem walnego starcia. 22 sierpnia oddziały III korpusu Neya zdobyły Chojnów. Trzeba podkreślić, że obecność cesarza wlała nowego ducha w Armię Bobru i podniosła morale jej żołnierzy. Jednakże Napoleon 23 sierpnia na wieść o zbliżaniu się armii generała Schwarzenberga do Drezna, postanowił wracać na czele części oddziałów. Na Śląsku pozostały cztery korpusy: Neya, Lauristona, Macdonalda i II korpus kawalerii Sebastianiego, razem ok. 80 tys. ludzi.

               Blücher mógł cofać się dalej za Złotoryję, ale wiedział, że dalszy odwrót działa fatalnie na morale jego armii. Nie zawierzał też do końca meldunkom zwiadu, że Napoleon wraz z gwardią i korpusem Marmonta wycofał się do Drezna. Wcześniejsze wypadki i niespodziewane przybycie cesarza Francuzów na czele posiłków na śląski teatr działań wojennych  zalecało ostrożność. I ostrożność przeważyła u starego pruskiego generała, który postanowił zająć pozycje obronne w okolicach Złotoryi. Francuzi w krwawych walkach wyparli jednak stamtąd siły koalicji (walki stoczone pod Złotoryją dnia 23 sierpnia kosztowały Sprzymierzonych 4000 ludzi (zabitych, rannych, zaginionych, jeńców). W dniach 21-23 Prusacy i Rosjanie mieli stracić 6000-7000 ludzi, podczas gdy Francuzi w okresie 17-23 sierpnia 6000 ludzi). W poszczególnych korpusach Armii Śląska zaczęła narastać frustracja i zniechęcenie. Oficerowie oraz żołnierze byli znużenia ciągłymi marszami i kontrmarszami. Dał temu wyraz generał Langeron określając zarządzenia kwatery głównej jako "dziecinną zabawę" kosztem życia jego podkomendnych. W szeregi zaczął wkradać się chaos. Blücher skłonny był zatrzymać cofające się korpusy, jednakże rozkazy kwatery głównej z 24 sierpnia nakazały ponowne cofanie się. Sztabowcy Sprzymierzonych obawiali się bowiem obecności samego Napoleona z armią na Śląsku. Jednakże Francuzi nie następowali już zbyt energicznie, zatem Blücher zdecydował się na danie dnia odpoczynku umęczonym oddziałom, które w ciągu ośmiu dni dwukrotnie pokonały odległość między Kaczawą a Bobrem. Aprowizacja była bardzo zła. Dawały o sobie znać straty marszowe, bardziej dotkliwe niż straty w boju. Pewien oficer litewskiego pułku dragonów napisał w liście: "Życzę sobie każdego dnia nieprzyjacielskiej kuli, która zakończy ten marny byt [...] Od trzech dni żyję tylko jedną spleśniałą kromką chleba. Konie wyglądają jak wędrujące szkielety, już od długiego czasu nie wiedzą jak wygląda owies [...]".

               Wśród dowódców Armii Śląska dały o sobie znać niesnaski. Langeron był wściekły na Blüchera. Jego agresywna ponad tygodniowa  kampania spowodowała, że armia w zasadzie znalazła się na pozycjach wyjściowych, pomimo poniesionych strat. Generał Yorck miał podobną opinię. Blücher zaś uważał, że wykonanie powierzone mu zadanie wzorowo, gdyż naczelnym zadaniem dowodzonej przez niego Armii Śląska było wiązanie Armii Bobru i pozostawanie w nią w kontakcie bojowym. Sam jednak widział cenę tych działań i obniżanie wartości bojowej własnych oddziałów. Dlatego też wbrew instrukcjom generała Barclaya de Tolly postanowił wydać nieprzyjacielowi bitwę.

               Sztab armii znajdował się obecnie w Jaworze. Tam Blüchera osobiście odwiedził generał Yorck i nie zważając, iż ma do czynienia z przełożonym, w ordynarnych słowach zarzucił mu nieudolność i bezcelowe wyniszczanie oddziałów. Wybuchła karczemna awantura, i obaj wyżsi oficerowie pozwolili sobie na uwagi względem siebie, nie licujące z godnością oficera. Wściekły Blücher zakończył kłótnię przypominając wrzaskiem, że to on jest dowódcą i ponosi odpowiedzialność za swoje działanie, a Yorck ma wykonywać powierzone mu rozkazy. Rozeźlony Yorck napisał wieczorem skargę do króla Prus, gdzie zawarł pyszne zdanie: "moja wyobraźnia jest zbyt ograniczona, by pojąć genialne zamiary naczelnego dowódcy, generała-porucznika Blüchera". Mylił się jednak, albowiem Blücher któremu wiele grzechów można zarzucić, z niestabilnością emocjonalną i szaleństwem włącznie, miał na tyle wyobraźni, iż wyobraził sobie, że dalsze czekanie na ruchy Francuzów grożą rozkładem całej armii.

                W ścigające siły Blüchera francuskie oddziały, również wkradł się pewien nieporządek. Albowiem, przyszedł rozkaz z cesarskiej kwatery głównej do marszałka Neya, odwołujący go do Saksonii wraz z częścią powierzonych mu sił. Wymianę informacji w obrębie francuskiej armii utrudniała przewaga Sprzymierzonych w kawalerii, której podjazdy (zwłaszcza kozackie) skutecznie utrudniały płynny przepływ kurierów z rozkazami pomiędzy poszczególnymi, francuskimi korpusami. Macdonald spędził dwa dni bezczynnie pod Złotoryją, nie atakując w kierunku Jawora, ponieważ czekał na III korpus generała Souhama (który to generał decyzją cesarza, przejął dowodzenie nad korpusem po odwołanym Neyu) i II korpus kawalerii marszałka Sebastianiego. Ogółem 26 sierpnia Armia Bobru składała się z III korpusu Souhama, V korpusu Lauristona, XI korpusu Gerarda (generał objął dowodzenie korpusem za Macdonalda, zaś marszałek został teraz dowódcą całej armii). Sam Macdonald, będący ogólnie rzecz biorąc dobrym dowódcą, był pewny zwycięstwa. Jeszcze 25 sierpnia miał poinformować listownie cesarza: "bez względu na to, jakie siły staną naprzeciwko mnie, w każdej okoliczności pomaszeruję przeciwko nim bez wahania". Francuski dowódca uważał, że Blücherowi brakuje odwagi. Chciał wykorzystać także aktualne wysokie morale swej armii. Animuszu młodym francuskim rekrutom dodawały niedawne sukcesy oraz chwilowa obecność samego cesarza. Wzięci również do niewoli żołnierze pruskiej landwery robili jak najgorsze wrażenie, co skwitował sam Napoleon słowami: "szczególnie uspokaja fakt, że piechota wroga jest najgorszego gatunku".

               Pewną nierozwagą ze strony francuskiego marszałka było nie ściągnięcie na czas trzech dywizji swojej armii operujących pomiędzy Lwówkiem, Gryfowem Śląskim i Jelenią Górą (były to następujące dywizje: 17 dyw. z korpusu Lauristona, 31 dyw. z korpus Gerarda, 39 dyw. z korpusu Souhama). Nie bacząc na to, Macdonald opracował plan polegający na uderzeniu na Jawor w dwóch kolumnach: V korpus Lauristona miał iść przez Świerzawę na Jawor, podczas gdy siły główne armii (III, XI i II korpus kawalerii) miały przekroczyć Kaczawę i Nysę po czym z lewego skrzydła nacierać na Jawor. Ze swej strony, Blücher rankiem 25 sierpnia nakazał zwiad kawalerii. Dostarczono meldunki, że Świerzawa i Wleń zostały opuszczone podobnie tak jak pozycje pod Legnicą i Krotoszycach. Tylko w Złotoryi zanotowano duże skupisko wojska. Pruskie dowództwo wywnioskowało, że nieprzyjaciel wycofał się na skrzydłach, ale pod Złotoryją pozostał z jeden, dwa korpusy wroga. Wydano rozkaz do natarcia, ale otrzymano następne meldunki od podjazdów, że między Złotoryją a Wojcieszynem są silne francuskie oddziały, a następne poruszają się z Chojnowa na Legnicę. Blücher skonstatował, że Napoleona nie ma już na Śląsku i można przejść do działań zaczepnych. Nie dowierzał temu rosyjski generał Langeron, który do końca obawiał się, że Napoleon jest w Złotoryi i zastanawiał się nad odwrotem swoich sił w kierunku Rogoźnicy, aby nie narażać niepotrzebnie swojego korpusu. Z kolei Yorck był z Blücherem serdecznie pokłócony i tylko Sacken poparł  plan natarcia naczelnego wodza. Obie armie chciały się nawzajem zaatakować, niepodejrzewając tego samego zamiaru u przeciwnika. Liczebność całości sił obojga stron w dniu rozpoczęcia bitwy była mniej więcej równa: mniej więcej po 65-70 tys. wojska.

    bitwa1

   Bitwa nad Kaczawą - atak rezerwowej i narodowej kawalerii pędzla Antona Hoffmanna (źródło: https://dolny-slask.org.pl/4474541,foto.html)

    

   Wrogie armie

               Pospiesznie odtwarzane po nieszczęśliwej kampanii rosyjskiej wojsko francuskiej było generalnie słabo wyszkolone. Sformowane z nastolatków pułki bardzo źle znosiły długie marsze i wszelkie kłopoty z zaopatrzeniem. Także na polu bitwy umiejętności tej piechoty sprowadzały się z reguły do walki na bagnety w kolumnach batalionowych. Wyszkolenie strzeleckie, z którego słynęła niegdyś francuska piechota, stało teraz na niskim poziomie, zarówno, jeśli idzie o prowadzenie ognia salwowego w szyku liniowym, czworoboku jak i walkę w tyralierze. Niewiele lepiej było w pułkach lekkiej piechoty, które ze względu na brak czasu szkolono często według regulaminów piechoty liniowej. W armii francuskiej ponadto funkcjonowały tzw. pułki tymczasowe, formowane z oddzielnych batalionów z dwóch różnych pułków. Te specyficzne formacje powstały na skutek pośpiechu administracyjnego w odtwarzaniu armii. Generał Souham, w którego korpusie znalazło się kilka owych pułków, był wobec nich bardzo krytyczny, podkreślając chaos organizacyjny i nikły duch bojowy tych jednostek. Jednakże młodzi francuscy żołnierze, jak pokazała kampania, byli w stanie walczyć z wielkim, właściwym młodości poświęceniem, jednak po klęsce bardzo łatwo tracili morale. Powodowało to z reguły straty znacznie większe niż w walce, czego znakomitym przykładem był los Armii Bobru po bitwie nad Kaczawą. Na koniec należy wspomnieć o francuskiej artylerii, która dysponująca licznym, dobrym jakościowo sprzętem i fachową kadrą, zachowała podczas tej kampanii wysokie walory bojowe.

               Z kolei armia rosyjska, co trzeba podkreślić, też cierpiała na duże braki kadrowe pod krwawej kampanii w 1812 roku. Rosyjscy piechurzy mimo dużej wytrzymałości i wysokiego morale, posiadali niedostateczne wyszkolenie strzeleckie (za wyjątkiem pułków piechoty lekkiej, względnie dobrze wyszkolonych). Rosyjscy oficerowie mieli często mgliste pojęcie o współdziałaniu poszczególnych rodzajów broni na polu bitwy, czym ustępowali swoim francuskim kolegom po fachu. Z kolei liniowe pułki armii pruskiej prezentowały wówczas dobry poziom wyszkolenia, co było zasługą reform powziętych w tej armii po upokarzających klęskach z lat 1806-1807. Wyjątkiem były pułki landwery, które nie mogły stanowić równorzędnego przeciwnika nawet dla świeżo przeszkolonych francuskich rekrutów. Wyposażenie batalionów tej formacji było fatalne. Żołnierze nie posiadali regularnych mundurów, a część z nich posiadała piki zamiast broni palnej. W lance uzbrojono także kawalerię landwery, jednakże zabrakło czasu na szkolenie się w ich posługiwaniu. Broń ta, jakże śmiertelna w ręku polskiego ułana, okazywała się zbędnym balastem dla surowego pruskiego rekruta. Trzeba jednak podkreślić, że Sprzymierzeni górowali nad Francuzami ilością kawalerii. Napoleon nie był w stanie szybko odtworzyć swojej jazdy po klęsce rosyjskiej. Odbijało się to na możliwości wykonywania rozpoznania oraz nie pozwalało cesarzowi Francuzów ostatecznie wykorzystywać swoich zwycięstw w kampanii w 1813 roku.

    

   Bitwa

               Od rana 26 sierpnia lało jak z cebra. Nasiąknięta od wody gliniasta gleba stała się lepka i śliska. Żołnierze w błocie gubili buty. Było pochmurno i ciemno, widoczność była słaba. Blücher postanowił zaatakować pierwszy. Uważał, że Armia Bobru będzie bronić się za linią rzeki Kaczawy. Według jego planu, Sacken miał utrzymać front pod Legnicą, Yorck zaatakować domniemane centrum Francuzów gdzieś między Chojnowem a Legnicą, a Langeron miał związać siły wroga pod Złotoryją i osłaniać tyły Yorcka.

               Francuski marszałek Macdonald natomiast zgrupował swoje siły pod Legnicą i Złotoryją. Zaplanował, aby brygada kawalerii oraz trzy dywizje korpusu Souhama obeszły okrężną drogą od północy Płaskowyż Janowicki, a korpus jazdy Sebastianiego miał iść wprost na płaskowyż. Korpus Lauristona otrzymał rozkaz maszerowania na Jawor. Korpus Gerarda miał znajdować się pomiędzy nimi. Generalnie francuski głównodowodzący spodziewał się spotkać całą armię Blüchera pod Jaworem. I siły Macdonalda wyprzedziły atak Blüchera, albowiem już o godz. 6-ej rano wojska francuskie zaczęły przemieszczać się w kierunku pozycji Sprzymierzonych.            

               Pierwsze wystrzały tej bitwy zabrzmiały na południowy - zachód od Legnicy. Osłonowe oddziały pruskie z korpusu Yorcka trzymały tam pozycje pomiędzy wsiami: (patrząc od południa) Winnica - Krajów - Wilczyce -Krotoszyce - Szymanowice, mając za plecami rzekę Kaczawę. Na północ od Krajowa, pomiędzy Kaczawą a Nysą Szaloną, stacjonowała brygada kawalerii pułkownika Katzelera (Brandenburski pułk ułanów, wschodniopruski pułk kawalerii narodowej) oraz za Nysą Szaloną, pomiędzy Krajowem a Janowicami Dużymi, znajdował się śląski batalion grenadierów oraz dwa bataliony landwery (13. pułk śląski I brygady). Wszystkie siły były wsparte przez liczącą osiem 6-funtówek baterię artylerii rezerwowej Barenkamfa.   

               O godz. 10:30 francuska kawaleria z korpusu Sebastianiego zaczęła spędzać awanposty brygady Katzelera rozstawione przed Krotoszycami i Wilczycami. Ulokowani we wsiach jegrzy przywitali Francuzów silnym ogniem zadając im duże straty, gdyż jak stwierdził jeden z obrońców: "Krzyk i zamieszanie pomieszały wszystkich nieprzyjaciół i uczyniły z nich tak dużą masę, że każdy strzał trafiał w cel". Mimo wsparcia ataku przez korpuśne baterie artylerii konnej, Prusacy będąc raptem w sile batalionu, nie dali się wyrzucić z zajmowanej pozycji. W efekcie chwilowo natarcie całego II-ego francuskiego korpusu zostało zatrzymane.

               Tymczasem na pole walki w okolice Krotoszyna nadciągała już 36 dywizja piechoty stanowiąca szpicę XI korpusu Gerarda. Katzeler wycofał pospiesznie swoja brygadę jazdy za Nysę Szaloną, uchylając się tym samym od walki z piechurami. W porządku wycofali się również jegrzy z Krotoszyc, żeby nie zostać odciętymi przez coraz liczniejsze siły nieprzyjaciela. Jazda francuska zaczęła przekraczać pobliski most na Kaczawie. Marszałek Macdonald widząc w końcu otwarte przejście dla jazdy Sebastianiego, wydał instrukcję generałowi Gerardowi, aby jego korpus uchwycił również przeprawy na Nysie w rejonie pod Winnicą i Krajowem. Niemniej jednak mimo wypierania sił osłonowych Prusaków z racji swojej liczby, oddziały francuskie zaczęły wpadać na siebie powodując chaos. Zamieszanie wykorzystały szczupłe pruskie siły osłonowe z tego regionu, które w całości wycofały się za Nysę Szaloną.

               Generał Yorck obserwujący dzielną postawę swojej awangardy nakazał jej jednak dalszy odwrót, gdyż dłuższy opór wobec bezwzględnej przewagi wroga groził całkowitym zniszczeniem szczupłych sił osłonowych. Po części wykorzystując wspomniane wcześniej zmieszanie się mas francuskiego wojska, rzuconego w zbyt wielkiej liczbie na niewielki stosunkowo teren (w linii prostej między Winnicą a Wilczycami jest ok. 6 km. Na tej szerokości, na obszarze pokrytym zabudową wiejską, terenem pagórkowatym, poprzecinanym korytami rzek oraz wąskimi wąwozami prowadzącymi na płaskowyż janowicki, przez co najmniej dwie i pół godziny operowało ok. 30 tys. piechoty i jazdy), pruskie oddziały wycofywały się dalej na wschód zachowując pełną wartość bojową. O godz. 14.30 pierwsze francuskie bataliony (pułki lekkiej piechoty 36 dywizji) zaczęły wchodzić na Płaskowyż Janowicki wraz ze  szwadronami jazdy. Rozmokły przez wcześniej padający deszcz teren, spowalniał przesuwanie się mas wojsk. Francuscy jeźdźcy, częściowo zostali zmuszeni zsiadać z koni i prowadzić swoje wierzchowce w górę zbocza za uzdy. Rozmiękła gleba utrudniała dodatkowo ustawianie armat na pozycje ogniowe. W wąskich przesmykach prowadzących od zachodniego zbocza na szczyt płaskowyżu zrobił się straszliwy tłok. Mimo to bataliony wchodzące w skład korpusu Gerarda zaczęły rozwijać się na wyżynie, a z trudem podciągnięte działa artylerii korpuśnej otworzyły ogień. Wycofane w porządku oddziały awangardy generała Yorcka zaczęli ponosić straty, a ostrzeliwującej wciąż Francuzów baterii Barenkamfa rozbito działo i haubice (jedna z francuskich kul armatnich powaliła aż 14 żołnierzy z batalionu majora Kempskiego wchodzącego w skład 6-ego śląskiego pułku piechoty landwery (II brygada). Świadczy to, że francuska bateria prowadziła ogień ukośny (albo starała się prowadzić ze względu na bardzo złą widoczność) względem wspomnianego batalionu. Starano się wówczas, aby kula armatnia przeszywała na wskroś cały szereg nieprzyjaciela). Generalnie, dzięki bohaterskiej postawie swych oddziałów czołowych oraz deszczu utrudniającym francuskie natarcie, Yorck miał czas i zdołał przygotować główne siły korpusu do odparcia nieprzyjaciela. Zgrupował je między Bienowicami i Warmątowicami.

               Macdoland przygotowywał się na decydujący atak. Czekał na III korpus Souhama, który się spóźniał. Generał Souham nie rozpoznał wcześniej przepraw przez Kaczawę, nie mówiąc już o przygotowaniu mostów. Dodatkowo rozkaz wymarszu, na skutek złej komunikacji wynikającej z przewagi w polu kawalerii wroga utrudniającej ruch posłańcom z rozkazami, otrzymał z opóźnieniem. Korpus Souhama osiągnął dopiero gotowość do wymarszu o godz. 11:30, kiedy walka już trwała w najlepsze, a Prusacy pozrywali pobliskie mosty na Kaczawie. Souham zatem musiał kierować swoje oddziały do Krotoszyc, gdzie przeprawy zostały już uchwycone przez Francuzów.. Jak sam wspominał po bitwie: "było zgodne z intencją marszałka, aby nie działać w izolacji i nie zostać samotnie wciągniętym w walki, której korpusy miały unikać". Sam jednak nie zastosował się do tych intencji.

               Gdy generał Souham przybył ze swoimi wojskami, chcąc uniknąć zmieszania swych sił z kawalerią Sebastianiego przy podejściu na pobliski płaskowyż, rozkazał rozproszyć swe oddziały. Jedną tylko dywizji skierował na odcinek Krotoszyce-Krajów (8 dywizja gen. Brayera), dwóm innym wraz z brygadą kawalerii (23 brygada lekkiej kawalerii) nakazał obejść płaskowyż dookoła i przekroczyć Kaczawę w jej niższym biegu (10 i 11 dywizja), a jednej dywizji pozostać w rezerwie pod Duninem (9 dywizja generała Delmasa). Do końca niewiadomo, czy był to świadomy błąd francuskiego dowódcy korpusu, czy na skutek rzęsistego deszczu utrudniającego widoczność i zmieszania się dużej ilości oddziałów przed płaskowyżem, nastąpił ogólny, niezaplanowany podział jego sił. Jak się później okazało, dowódcy dwóch francuskich dywizji korpusu Souhama (gen. Albert-10 dywizja, gen. Richard-11 dywizja) byli przekonani, że jeszcze przyjdzie im w sukurs 9 dywizja generała Delmasa, co nigdy nie nastąpiło.

               A i tak na skutek tłoku pozostających już przed wejściem na płaskowyż francuskich jednostek, nie zdołano na czas przerzucić wszystkich dział artylerii korpuśnej oraz nie przeszła na drugą stronę rzeki 2 dywizja ciężkiej kawalerii generała Saint-Germain z korpusu Sebastianiego.

               Złe warunki pogodowe spowodowały, że Blücher który przybył o godz. 14 tej na Płaskowyż Janowicki do korpusu Yorcka, nie był w stanie na początku rozpoznać należycie sytuacji.  Nadchodzące meldunki o coraz większej masie wojsk nieprzyjaciela wchodzących na Płaskowyż Janowicki przekonały go, że ma do czynienia z atakiem całości sił nieprzyjaciela. Stary Prusak pojął, że ma upragnioną bitwę i wróg sam przyszedł do niego. W jego głowie powstał genialny w swojej prostocie plan, że pozwoli wejść większej liczbie francuskich oddziałów na płaskowyż i następnie zepchnie je zdecydowanym, silnym atakiem. Cofający się Francuzi ostatecznie zostaliby zepchnięci ze stromego zbocza płaskowyżu w nurty Kaczawy i Nysy, co tylko dopełniłoby ich pogromu.

               Yorck otrzymawszy od nielubianego Blüchera rozkaz ataku był poirytowany. Wykrzyczał do oficera, który przyniósł mu niniejszy rozkaz następujące słowa: "Niech Pan pojedzie do niego i powie, że z powodu deszczu nie mogę policzyć własnych palców". Cały korpus Yorcka ostatecznie został podciągnięty i uszykowany na linii Janowice Duże- Bienowice - Słup. Pruski generał przygotował natarcie w dwóch rzutach: VII i VIII brygada w pierwszym rzucie, I i II brygada w drugim rzucie. Aby nie tracić czasu, generał wydał rozkaz w kolumnach batalionowych (gwoli ciekawości, rok przed omawianą bitwą, armia pruska wprowadziła nowy regulamin, odrzucając stare założenia fryderycjańskiej taktyki liniowej. I tak wyszkolony na nową modłę pruski batalion regularnego pułku piechoty, potrafił z kolumny przejść w linię (wolny krok) w 2,1 min, a z linii w kolumnę w 1,3 min (dla porównania do roku 1806 r. przejście z kolumny w linię trwało 3,9 min, a z linii w kolumnę 3,8 min). Wedle ówczesnego pruskiego regulaminu, kompania piechoty krokiem przyspieszonym potrafiła teoretycznie przejść 70 m w ciągu minuty). Wspomniane warunki atmosferyczne i rozmiękła gleba utrudniały wykonywanie bardziej skomplikowanych manewrów, co kosztowałoby czas jaki Francuzi mogliby wykorzystać na podciągnięcie więcej sił na płaskowyż. Ponadto próba rozwinięcia batalionów w linię w rzęsistym deszczu mogłaby skończyć tragicznie dla spoistości szeregów zwłaszcza, że w skład korpusu Yorcka wchodziły niedoświadczone pułki landwery (4, 5, 6, 13, 14, 15 śląski pułk piechoty landwery). Co prawda, uformowanie się w kolumny narażało oddziały korpusu na większe straty ze strony ognia francuskiej artylerii strzelającej z płaskowyżu (w epoce napoleońskiej artyleria z reguły otwierała niezbyt intensywny ogień z odległości  750-420 m. Na dystansie 420-220 m zwiększano częstotliwość ostrzału i starano sie prowadzić ogień skrzydłowy kulami lub ogień kartaczowy. Poniżej 220 m używano już z reguły kartaczy. Przeciętna szybkostrzelność działa wynosiła dwie kule armatnie lub trzy kartacze na minutę z armat o niższym wagomiarze (6, 8-funtówki), chociaż posiadamy informacje z epoki, iż podczas ćwiczeń na ówczesnych poligonach potrafiono oddać do pięciu strzałów w ciągu minuty z lekkiej armaty, bez konieczności jej przetaczania). Niemniej jednak rzęsisty deszcz utrudniał prowadzenie celnego ognia na dłuższe dystanse.  Wreszcie sama arena nadchodzącej walki obejmująca lekko pofałdowany płaskowyż położony pomiędzy wsiami Janowice Duże, Kozice, Tyńczyk Legnicki, Warmątowice i Bienowcie była trudna do prowadzenia walki. Specyfika terenu,  z racji jego ukształtowania, wykluczała nawet przy dobrej pogodzie całkowite ogarnięcie jego wzrokiem, w celu właściwego rozpoznania sytuacji. Idące do ataku bataliony zagrzewał przybyły na ten odcinek sam Blücher słowami: "Dzieci teraz mam już dość Francuzów po tej stronie [rzeki], którym chcemy skopać dupy, aby im się zmienił kierunek wydalania. Teraz naprzód!"

               Po godzinie 15-tej Yorck poderwał cały swój korpus do ataku. W okolicy Winnicy Górnej, 14. lekki pułk piechoty z brygady Meuniera (36 dywizja) został zaatakowany przez VIII brygadę Hünerbeina. Czołowe pruskie bataliony ostrzelane ogniem  artylerii poszły do wściekłej walki na bagnety. Intensywne coraz bardziej opady deszczu utrudniały prowadzenie skutecznego ognia karabinowego, w wyniku czego walka przerodziła się w krwawe starcia wręcz. Osaczony 3. batalion 14 lekkiego pułku piechoty został doszczętnie wybity, a pozostałe bataliony 14 pułku zaczęły cofać się w panice (żołnierze francuskiego batalionu bili się niezwykle mężnie do ostatka, także wzięto do niewoli tylko 7 oficerów i 165 żołnierzy. Bataliony brygady Meuniera na początku bitwy liczyły, jak się wydaje 500-550 ludzi (pełny etatowo batalion liczył 840 żołnierzy, w tym 18 oficerów). II batalion brandenburskiego pułku piechoty (VIII brygada), min. który walczył z francuskim batalionem, sam stracił 3 oficerów i 188 żołnierzy zabitych i rannych. Cała brygada Meuniera została zmuszona do wycofania i tylko pojawienie się kawalerii z II korpusu Sebastianiego uratowało ją od rozbicia.

               Na wysokości Winnicy pruskie pułki z rezerwy kawaleryjskiej korpusu Yorcka pod wodzą pułkownika Jürgasa, wbiły się z impetem w szeregi wchodzącej mozolnie na płaskowyż jazdy francuskiej. Szwadrony Sebastianiego, które dopiero co mozolnie weszły na płaskowyż, nie zdołały się w większości uporządkować, dodatkowo zostały zmuszone do przyjęcia ataku szarżującego nieprzyjaciela w miejscu (w skład 4 dywizji lekkiej kawalerii korpusu Sebastianiego wchodziły pułki szaserów uzbrojone w karabinki, które mogły przyjąć szarżę Prusaków salwą ognia. W opisach epoki zachowało się mnóstwo opisów powodzenia lub niepowodzenia takiego rozwiązania taktycznego wobec szarżującego nieprzyjaciela. Na pewno formujące się na płaskowyżu francuskie szwadrony, w większości nie były w stanie wykonać kontrszarży. W regulaminach pruskich zalecano rozpoczynanie ataku kłusem w odległości 1500 kroków od nieprzyjaciela, z odległości 700-1000 kroków przejścia w galop. Szwadrony szarżowały najczęściej w dwuszeregowej linii. Jeśli atakowano w większej masie np. na szczeblu pułku, starano się stosować szyk zwarty. Generalnie, w tych czasach dowódcy kawalerii z obu stron cenili bardziej synchronizację ataku i zwartość szeregu od szybkości. W zasadzie w nielicznej ilości przypadków decydowano się prowadzić atak całej formacji cwałem. Legenda napoleońskiej jazdy, dowódca huzarów Lasalle, zalecał, aby własna jazda atakowała kłusem nieprzyjaciela jadącego na nią galopem, gdyż zbyt długo prowadzony atak galopem wprowadzał nieład w szeregach wroga, a kłus pozwalał zachować w pełni spoistość formacji). Jazda cesarska zaczęła się cofać, ale sami Prusacy zostali wkrótce odrzuceni przez nie dających się łatwo pokonać Francuzów. Wkrótce walczące ze sobą szwadrony wymieszały się w bitewnym zgiełku i padająca ulewa utrudniała momentami odróżnienie wrogów od przyjaciół. Przykładowo, 1. szwadron rotmistrza Norelley'ego ze wschodniopruskiego pułku kawalerii narodowej, został w pewnej chwili otoczony przez przeważające masy francuskich lansjerów. Rotmistrz nie stracił jednak głowy i okrzykiem Vive l'Empereur zmylił francuskich jeźdźców i zdołał tym samym  wycofać swoich ludzi do własnych linii. Pruscy kawalerzyści zajadle szarżowali na ustawiające się francuskiej działa, zagarniając wiele z nich na własne tyły, wybiwszy uprzednio ich obsługę.. Jak skwitował to jeden z uczestników szarży, oficer z litewskiego pułku dragonów: "[...] gdyby Francuzom udało się wyprowadzić tak znaczną liczbę dział i ustawić je w baterie, to zwycięstwo byłoby bardzo utrudnione, a może nawet niemożliwe". Bataliony francuskiej piechoty nie mogły czasami skutecznie wspomagać rąbanych pruskimi szablami artylerzystów, gdyż padający deszcz i wilgoć spowodowała, że większość ładunków karabinowych była nie do użytku (w piechocie napoleońskiej ładunek karabinowy składał się ze zwiniętej, papierowej tutki, zawierającej 25-27-gramową ołowianą kulę oraz 12,5 grama czarnego strzelniczego prochu. Ładunki były rozdawane żołnierzom w paczkach po 10 lub 15 sztuk i umieszczane w skórzanych ładownicach zawierających 3 lub 4 takie paczki). Czasem, aby ratować swych kolegów kanonierów, decydowały się na desperacki atak na bagnety przeciwko kawalerii wroga, jak 4. batalion 14 pułku lekkiej piechoty, któremu udało się obronić w walce wręcz działa jednej z baterii swego korpusu.

               Koniec końców impet ataku kawalerii korpusu Yorcka zaczął słabnąć, zwłaszcza, wykonywały bez wsparcia własnej piechoty. Mściła się nierozwaga dowódcy kawalerii rezerwowej generała Jürgasa, który zaatakował w rejonie Winnicy nieco przedwcześnie, nie czekając na idącą z tyłu własną piechotę, mogącą przecież udzielić jego jeździe cennego wsparcia. Zmieszane na początku starcia szwadrony kawalerii Sebastianiego zaczęły dawać odpór nieprzyjacielowi spychając go. Masy francuskiej kawalerii zaczęły pod Bienowicami okrążać lewe skrzydło korpusu Yorcka. Prusacy zaczęli się cofać, a jeźdźcy napoleońscy wzmacniani ciągle przez wchodzące na płaskowyż posiłki, wsiedli Prusakom na karki i zaczęli spychać kawalerzystów na własną piechotę. Powtórzyła się sytuacja z początku starcia, tylko że teraz to francuscy dragoni i szaserzy wiedzieni impetem wpadali na pruskie działa wycinając kanonierów. Czołowe szwadrony zaczęły atakować bataliony VII i VIII brygady. Podobnie jak francuscy piechurzy, Prusacy nie mogąc strzelać z powodu zawilgoconych ładunków, zastawiali się bagnetami nałożonymi na karabiny, próbując w pośpiechu formować czworoboki. Mimo grząskiej i wilgotnej ziemi odbierającej jeździe możliwość rozpędzenia się, tak potrzebnego przy ataku na piechurów, 23 i 24 pułk szaserów (4 dywizja gen. Exelmansa) wbił się w szeregi batalionów VIII brygady (gen. Hünerbein). Początkowo pułki miały problem z wyrąbaniem sobie drogi przez ścianę bagnetów, w czym pomogli im szwoleżerowie-lansjerzy z 6 pułku, którzy swoimi długimi lancami wykłuli im drogę do środka poszczególnych czworoboków. Strzelcy konni urządzili prawdziwą rzeź wrogowi, w piętnaście minut zagarniając dziewięć armat i 200 jeńców, nie licząc zabitych i rannych Prusaków. Położenie brygady generała Hünerbeina zaczęło być krytyczne. Na szczęście uratowały go posiłki I brygady, ustawionej za nią w drugim rzucie. Muszkieterzy 1. i 2. wschodniopruskiego pułku z nastawionymi bagnetami natarli na francuskich szaserów, pod których uderzeniami coraz bardziej chwiała się VIII brygada. Zmęczeni strzelcy konni i lansjerzy mając przed sobą świeże masy nacierającej piechoty wycofali się. Yorck zaczął przeczuwać klęskę. Wysłany przez niego do Blüchera oficer miał mu oznajmić: "Bitwa nie idzie dobrze, pół baterii utracono, a pruska kawaleria narodowa doznała porażki". Głównodowodzący nie przejął się jednak takim drobiazgiem. Nakazał, aby Yorck uporządkował swoje siły i przygotował się do ponownego ataku.

              

               Blücher przed godziną 14-tą rozkazał atak rozłożonemu przy Warmątowicach korpusowi Sackena. Korpus rosyjskiego generała przyłączył się do prawego skrzydła korpusu Yorcka i uformował się w dwie linie. Do godziny 18-tej kiedy odpierano dywizję generała Exelmansa, Rosjanie stali bezczynnie ograniczając się tylko do pojedynku artyleryjskiego ze stojącą na przeciwko nich 2 dywizją lekkiej kawalerii generała d'Hurbala z korpusu Sebastianiego, czyli do pojedynku z bateriami artylerii konnej wchodzącymi w skład korpusu.

               10 i 11 dywizja z korpusu Souhama wraz z 23 brygadą kawalerii, które wedle planu miały obejść od północy Płaskowyż Janowicki, dotarły dopiero na teatr działań w godzinach popołudniowych w okolice Smokowic. Dywizje przeprawiły się przez Kaczawę, nie niepokojone przez stojące na prawym skrzydle Sprzymierzonych oddziały korpusu Sackena. Kiedy Francuzi zbliżyli się do szeregów Rosjan, zostali ostrzelani przez ich artylerię. Francuska artyleria korpuśna odpowiedziała ogniem, a 23 brygada lekkiej kawalerii generała Beurmanna wykonała atak na prawy kraniec skrzydła korpusu Souhama. Francuscy jeźdźcy spędzili bez trudu Kozaków, ale zatrzymali się na czworobokach rosyjskiej piechoty. Generałowe Albert i Ricard rzucili swoje dywizje do niezbyt energicznego ataku, gdyż nie mogli rozpoznać aktualnej sytuacji militarnej na płaskowyżu.  Ponadto oczekiwali na dołączenie do nich 9 dywizji Delmasa, znajdującej się koniec końców pod Duninem. W gruncie rzeczy ich bierna postawa spowodowała, że w zasadzie niezagrożony od swojego prawego skrzydła cały korpus Sackena wraz z siłami  Yorcka, wykonał atak na  jazdę Sebastianiego. A należy pamiętać, że kawaleria Sebastianiego posiadała tylko wsparcie 8 dywizji korpusu Souhama i elementów 36 dywizji korpusu Gerarda. Kiedy dowódcy dywizji otrzymali meldunki o odwrocie swoich sił z płaskowyżu, wykonali w pełnym porządku odwrót przez bród w Smokowicach, w zasadzie nie atakowani przez Rosjan. Z korpusu najbardziej ucierpiał tylko  badeński pułk dragonów z 23 brygady kawalerii podczas przeprawy wpław przez rzekę. Plan marszałka Macdonalda, żeby trzy dywizje korpusu Souhama obeszły okrężną drogą od północy Płaskowyż Janowicki, został całkowicie niewykonany.

               Świeży korpus Sackena wraz z chwytającymi drugi oddech brygadami korpusu Yorcka, wykonał uderzenie i bez trudu odepchnął zmęczone francuskie pułki kawaleryjskie. Nie było w tym dziwnego, ponieważ rzucono do walki całą kawalerię korpusu Yorcka, wspartej brygadami piechoty oraz trzy dywizje piechoty i dwie dywizje jazdy z korpusu Sackena. Zmęczone już poszczególne pułki II korpusu bez 2. ciężkiej dywizji kawalerii generała Saint Germain (która nie zdołała wejść na płaskowyż) wsparte tylko 8 dywizją piechoty Brayera i skrwawioną brygadą Meuniera, (36 dywizja), nie mogły długo dotrzymać pola atakującym. Francuska jazda biła się dzielnie, a własna piechota próbowała, jak tylko mogła, dawać jej wszelkie możliwe wsparcie. Ponownie wywiązała się rąbanina przez szarżujące na siebie i kontrszarżujące poszczególne pułki jazdy, które będąc odrzucone starały się chować za formacjami własnej piechoty. Bataliony, które nie mogły strzelać, atakowały na bagnety kawalerzystów. Jak zauważył jeden z uczestników tych zmagań: "To była specyficzna walka i gdyby chwilami nie zagrzmiały armaty, to można było rzeczywiście sądzić, że nie wynaleziono jeszcze prochu".

               W końcu francuskie linie pękły, a żołnierze zaczęli się wycofywać. Jak wspominał po bitwie porucznik Joyet z 14. pułku dywizji Charpentiera, próbowano zebrać resztki brygady Meuniera "[...] ale powstała z tego jedynie masa wyglądająca jak czworobok, ale bez wartości". Zmęczona kawaleria nie mogła udzielić wsparcia piechocie i wkrótce pod naporem nieprzyjaciela prowizoryczny czworobok pękł. Nastąpił całkowity odwrót Francuzów z płaskowyżu.

               Żołnierze napoleońscy zaczęli się cofać. Części formacji udzieliła się panika, część jednostek zachowała spoistość i wycofała się w porządku. Niektórzy próbowali forsować wezbrane od deszczu wody Nysy i Kaczawy. Nie było to najlepsze rozwiązanie, czego przykładem byli kawalerzyści z badeńskiego pułku dragonów (23 brygada lekkiej kawalerii), których wielu utonęło w rzece. Piechota i jazda rzuciła się również w wąskie i strome wąwozy, aby wydostać się z płaskowyżu. Miejscami porzucano armaty i jaszcze amunicyjne. Przy ucieczce użyto także drewnianych mostów w Krajowie i Smokowicach. Ogólnie można przyjąć, że pruskie dowództwo miało możliwość zniszczenia podczas odwrotu części korpusu Gerarda i całości sił Sebastianiego. Nie wykorzystało jednak okazji z powodu bohaterskiej postawy nieprzyjaciela oraz zużycia własnych sił. W większości francuskie oddziały oderwały się od nieprzyjaciela z niewielkimi stratami, kosztem pozostawienia na polu bitwy części artylerii. Generał pruski Gneisenau skomentował dość bierne działanie kawalerii Sprzymierzonych słowami: "kawaleria nie zna już swojego rzemiosła". Niemniej jednak poszczególne szwadrony kawalerii Sprzymierzonych usiłowały kontynuować atak za cofającym się nieprzyjacielem. Pod Krotoszycami zostały jednak odrzucone ze stratami przez wypoczętą dywizję kirasjerów Saint Germaina, która nie brała udziału w walkach na płaskowyżu (wsparcia udzieliły częściowo zebrane po odwrocie pułki generałów d'Hurbala, i St. Germaina z korpusu Sebastianiego i pozostawiona jako odwód 9 dywizja Delmasa z korpusu Souhama).

                          

               Tymczasem, lewe skrzydło koalicjantów, które stanowił korpus generała Langerona, około godziny 9:30 weszło pod Sichowem w kontakt bojowy z korpusem Lauristona, maszerującym na Jawor. Siły główne Langerona zajmowały wówczas odcinek od Słupa do Chroślic. Langeron trafnie rozpoznał, że ma przed sobą duże siły przeciwnika, który w myśl planu operacyjnego Blüchera, miał oczekiwać ich natarcia pod Złotoryją. Plan trzeba było zmodyfikować, ponieważ to Francuzi Lauristona silnie zaatakowali spędzając awangardę rosyjskiego korpusu. Oficerowi przybyłemu o godz. 12.30 do niego z rozkazem naczelnego wodza, aby cały korpus rozpoczął atak o godz. 15-tej, Langeron odmówił wykonania rozkazu, dodając: "Pański generał to dobry rębajło, lecz nic ponadto". Widząc francuski atak od czoła i próbę obejścia jego lewego skrzydła, generał postanowił wykonać odwrót w kierunku Jawora, zarazem broniąc zajmowanych pozycji. Nie była to najlepsza decyzja, ponieważ opuszczenie linii Słup-Chroślice groziło wyjściem Francuzów na tyły oddziałów Sprzymierzonych na Płaskowyżu Janowickim. Langeron wydał rozkaz wysłania całej ciężkiej artylerii na tyły wraz z X korpusem generała Kapcewicza, mającym za zadanie ochraniać skrzydło jego zgrupowania od Myślinowa. Tym samym pozostało mu do obrony 30 batalionów, 13 szwadronów i 64 działa.

               Lauriston rzucił przeciwko niemu 16. dywizję generała Maisona i 19. dywizję generała Rochamabeau. Na lewo od korpusu Laursitona rozwinął się korpus Gerarda z połową dywizji generała Charpentiera (brygada Meuniera poszła na płaskowyż) oraz brygadą Zucchciego (35 dywizja). Atak francuskich batalionów był skutecznie spowalniany przez rosyjską kawalerię, szarżującą przeszło dziesięć razy. Francuzi nie dawali jednak za wygraną i o godzinie 16-tej ponowili natarcie, wzmocnione przez dodatkowe oddziały korpusu, nadchodzące stopniowo w rejon pola walki. Sam Langeron miał przyznać, że był to: "jeden z najbardziej gwałtownych ataków, które dane mi było widzieć na wojnie".  Ostatecznie linia obrony Chrościce - Słup została przełamana, ale francuskie natarcie utknęło na stanowiskach rosyjskich na linii wzgórz Kopiata i Kościelna. Niestety zawiodło współdziałanie między ugrupowaniem Laursitona i Gerarda. Gdy żołnierze tego pierwszego sukcesywnie spychali Rosjan, Gerard nie kontynuował natarcia. Nie miał meldunków o powodzeniu natarcia swojego kolegi, a wspominany już wielokrotnie padający deszcz utrudniał rozpoznanie sytuacji na polu bitwy. Generał wstrzymał swych żołnierzy bojąc się atakować w pojedynkę. A sytuacja stawała się dla Sprzymierzonych krytyczna, ponieważ ostatecznie utracili położone za Chroślicami wzgórze Winnik, panujące nad całą doliną. Była godzina 18-ta i mimo ciężkich bojów na płaskowyżu, marszałek Macdonald zrozumiał, że nadarza się okazja osiągnięcia ostatecznej przewagi na swoim skrzydle i być może zwycięstwa. Jednakże zwlekał z podjęciem wydania decyzji do dalszego ataku, chcąc osobiście rozpoznać sytuację. Langeron zaczął już wycofywać swoje skrwawione oddziały, gdy otrzymał meldunek o zwycięstwie sojuszników na płaskowyżu. Dodało to mu otuchy i rozkazał odbicie Winnika, czego dokonały wkrótce bohaterskim atakiem pułki jakucki, noteburski i riaski. Praktycznie, ze zrozumiałych względów, nie strzelano z broni ręcznej, a pojedynki toczono na kolby i bagnety. Francuzi utrzymali się jednak twardo pod Chroślicami oraz na najbardziej wysuniętym swoim prawym skrzydle, czyli pod Męcinką. Walki miejscami na tym odcinku toczyły się do godziny 23-ej.

    20150622_1302441

   Tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom korpusu generała Sebastianiego w Duninie(źródło: archiwum autora)

    

               Bitwa ustała. Zmęczeni żołnierze spali na gołej ziemi, ranni błagali o litość leżąc w zimnie i deszczu. Ofiarni mieszkańcy Jawora nocą pospieszyli na pole bitwy, żeby zaopiekować się rannymi. Wszystkie pobliskie kościoły zamieniono w lazarety. Jeden z pruskich oficerów wysłany późnym wieczorem do kwatery naczelnego wodza, oddał w swoich wspomnieniach bardzo wymowny obraz pobojowiska. Obraz, pamiętajmy, pasujący do wszystkich pobojowisk bitewnych ówczesnej epoki: "W ulewnym deszczu prawie żaden biwakowy ogień nie chciał płonąc, a zupełnie zmordowane oddziały zaległy częściowo tam, gdzie ostatnio stały, a więc prosto w błoto, aby przynajmniej trochę móc wypocząć-jedyna ulga jaka im została. Tymczasem wielu rannych zawodziło, postrzelone konie tarzały się na ziemi postękując, liczni francuscy jeńcy w większości świeży rekruci [...] lamentowali i błagali; alkoholicy, którzy plądrowali wrogie bagaże i kompletnie upijali się znalezionymi zapasami wódki, wydzierali się; dowódcy, którzy chcieli zebrać swoje oddziały, przeklinali nie mogąc tego osiągnąć przy najlepszych chęciach [...]. Ponieważ brakowało drewna, chciano wykorzystać wiele francuskich jaszczy, aby rozpalić nimi biwakowy ogień. Przy tej okazji wybuchały często granaty lub ostre ładunki, których nierozważnie zbytnio nie oddalono, powodowały teraz liczne paskudne rany i jeszcze bardziej potęgowały zamieszanie. [...] kozacy kręcili się tej nocy po polu bitwy, rabowali i okradali przyjaciół jak i wrogów oraz upijali się do granic możliwości".

    

   Ocena bitwy

               Po stronie francuskiej zawiodło przede wszystkim rozpoznanie. O ile rozpoznanie nie było najlepsze też pod stronie Sprzymierzonych, to jednak było lepsze. Armia Śląska miała przebywać według Macdonalda pod Jaworem, a wpadł na nią nad Kaczawą na południe od Legnicy. W wywiązanej bitwie wzięła udział cała Armia Śląska, natomiast z Armii Bobru nie weszły do walki trzy dywizje piechoty: 17 dywizja piechoty generała Puthoda, 31 dywizja piechoty generała Ledru, 39 dywizja piechoty generała Marchanda. Zastanawia fakt, że tak doświadczony dowódca jak Macdonald planując atak na armię przeciwnika, nie zatroszczył się o zgrupowanie całości podległych mu sił, co było jedną z żelaznych zasad napoleońskiej strategii. Niewykluczone, że wpływ na to miało pewne lekceważenie przeciwnika (pamiętne słowa: "[...] każdej okoliczności pomaszeruję przeciwko nim bez wahania"), jak niemożność dokładnego zlokalizowania sił przeciwnika.

               Podczas francuskiego ataku dała o sobie znać bardzo zła koordynacja poszczególnych dywizji, co wystawia złą ocenę francuskiego dowództwu. Na uwagę zasługuje tu opóźnienie, rozczłonkowanie sił i tak naprawdę bierność w działaniu korpusu Souhama, który przecież w myśl założeń naczelnego wodza miał działać jako zwarte zgrupowanie wojsk (cztery dywizje piechoty i jedna brygada kawalerii). Pierwotnie siły generała Souhama mogły bardzo zagrozić rosyjskiemu korpusowi Sackena, wręcz uniemożliwić mu wspólny atak z oddziałami generała Yorcka na francuskie centrum na Płaskowyżu Janowickim. Ogólne zamieszanie wśród napoleońskich oddziałów spowodowało, że z dostępnych mu w bitwie sił, Macdonald w bezpośredniej walce nie użył jednej ciężkiej dywizji kawalerii i jednej dywizji piechoty. Ponadto dywizja Brayera wspierająca na płaskowyżu działania kawalerii, weszła do walki bez swojego parku artyleryjskiego, co tylko i tak osłabiło francuskie siły w tym rejonie bitwy. Olbrzymim niedopatrzeniem był brak dostatecznej liczby ordynansów kursujących między skrzydłami armii podtrzymując w ten sposób płynność dowodzenia. Zaniknęła w ogóle cała koordynacja w dowództwie francuskim, czego wynikiem był fakt, że siły II i III korpusu podzieliły się na wiele mniejszych kolumn próbujących niezależnie od siebie wejść na płaskowyż. Sam Sebastiani nie wykazał przezorności rzucając bez należytego rozpoznania w głąb płaskowyżu większość swojej kawalerii. Nie popełnili tego błędu Sprzymierzeni, u których komunikacja między poszczególnymi korpusami Armii Śląskiej była wzorowa. Słowem zawiodła koordynacja francuskiego dowodzenia.

    

               Co warte pokreślenia, pobita Armia Bobru wycofała znad Kaczawy jako zwarta siła bojowa, a jej rozkład zaczął się dopiero potem na skutek pościgu Sprzymierzonych. Bohaterstwie francuskiego żołnierza można zawdzięczyć fakt, że siły Macdonalda walczące na Płaskowyżu Janowickim nie zostały kompletnie zniszczone wobec przewagi Sprzymierzonych na tym odcinku. Na krytykę zasługuje stosunkowo niezbyt waleczna postawa rosyjskich generałów Sackena i Langerona, którzy niebyt agresywnie reagowali na wchodzące z nimi w kontakt bojowy francuskie oddziały. Postawa ta po części podyktowana była chęcią oszczędzania własnych żołnierzy, zgodnie z otrzymanymi wcześniej carskimi dyrektywami, aby nie szafować krwią rosyjskiego żołnierza w trakcie tejże kampanii.

               Strona francuska miała prawdopodobnie 5.000-7.000 zabitych i rannych oraz około 1.400 wziętych do niewoli (głównie z oddziałów walczących na Płaskowyżu Janowickim) i 36 armat. Sprzymierzeni mieli prawdopodobnie około 8.000 zabitych i rannych. Jednakże dla Francuzów fatalny był upadek morale. Po wycofaniu się Armii Bobru do Złotoryi, korpus Lauristona został pobity przez Rosjan Langerona i stracił prawie 4.000 ludzi (z tego połowę jeńców) i 6 armat. Kolejna klęska spotkała ten korpus 29 sierpnia pod Lwówkiem, gdzie stracił następne 4000 żołnierzy. Lecz 31 sierpnia na wieść o klęsce Sprzymierzonych pod Dreznem, Blücher wstrzymał pościg zatrzymując swoje oddziały na linii Kwisy. Pobita przez niego Armia Bobru wycofała się za Nysę Łużycką, a Napoleon definitywnie utracił Dolny Śląsk. 

               Generalnie straty poniesione przez Armię Bobru między 19 a 30 sierpnia to 12.000 zabitych i rannych, 18.000 jeńców (w tym 3 generałów), 103 armaty i 3 orły pułkowe. Armia Śląska utraciła 22.000 ludzi, ale zwycięstwo i dostatek zaopatrzenia pozwoliły zachować jej morale.

    

   Zamiast zakończenia

               W chwili zawiązania VI koalicji przeciwko Napoleonowi, nie możliwym już było obronienie przez Francję hegemonii w Europie.  Antynapoleońska koalicja, w skład której w 1813 roku weszły Anglia, Austria, Prusy, Rosja i Szwecja, dysponowała przeszło 90-milionowym potencjałem demograficznym. Francja mogła teoretycznie dysponować zasobami ludzkimi w licznie około 60 milionów, wliczając Włochy, Holandię, Księstwo Warszawskie i większości państw niemieckich. To było jednak złudne, gdyż po klęsce na stepach Rosji w 1812 roku, sojusznicy zaczęli się chwiać w poczuciu swej wierności względem cesarstwa francuskiego, które same posiadało tylko około 28 milionów ludności. Francja również ustępowała koalicji w potencjale przemysłowym. W 1811 roku cesarstwo wraz z państwami satelickimi produkowało 160 tysięcy ton surówki żelaza rocznie, a Anglia z Rosją 390 tysięcy ton (Anglia posiadała 5000 maszyn parowych w tym czasie, a Francja 200). Zatem wykorzystując nawet zasoby podbitej Europy Zachodniej, imperium Napoleona było słabsze przed połączonymi siłami angielskiego przemysłu i rosyjskiego potencjału ludnościowego.  Nie mówiąc już o sytuacji, gdy Anglia z Rosją zostały wsparte przez pozostałych członków późniejszej VI koalicji. Nie mają większego sensu dywagacje historyków, co byłoby gdyby Napoleon wykorzystał wiktorię pod Lützen, Budziszynem i Dreznem, nie przegrał bitwy pod Lipskiem, czy wygrałby pod Waterloo... Cesarz Francuzów przeczuwał nadchodzącą klęskę i tylko dzięki swojemu geniuszowi zdołał przesunąć w czasie swój upadek, tak naprawdę ostatecznie do 1815 roku. Po zwycięstwie pod Lützen, które utrzymało tymczasowo przy Francji niemieckie państewka Związku Reńskiego, Napoleon trafnie przewidział jednak dalszy rozwój wypadków wypowiadając słowa: "Moje Orły zwyciężyły, ale moja Gwiazda zachodzi".

    20150622_1303281

   Muzeum bitwy nad Kaczawą w Duninie (źródło: archiwum autora)

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   jakubpisze
   Czas publikacji:
   środa, 18 października 2017 19:06